Değerli Meslektaşlarım,
Dünya endüstrisi tarihi, otomotiv sektörünün gelişimi ile şekilleniyor. Bugün endüstri 4.0’ın kendisini daha çok otomotivde gösterdiğine şahit oluyoruz. En çok ticaretimizin olduğu Avrupa’ya bakacak olursak hem durumumuzu hem de geleceğimizi çok net görmüş oluruz.
Avrupa’da 13.3 milyon kişi yani nüfusun yüzde 6,1’i - doğrudan ve dolaylı olarak otomotiv sektöründe çalışıyor. Otomotiv üretimindeki 3,4 milyon kişi toplam AB imalat istihdamının yüzde 11’ini oluşturuyor. Motorlu taşıtlar, AB’de 413 milyar euro tutarında vergi katkısı sağlıyor.  Bunun AB bütçesinin neredeyse üç katına geldiğine dikkat çekmek isterim. Avrupa’da 15 milyon araç üretiliyor ve bunun 5,9 milyonu ihraç ediliyor. AB için 90.3 milyar Euro’luk bir ticaret fazlası sağlanıyor.
En son verilere göre, AB otomotiv sektörünün Ar-Ge’ye yaptığı yatırım yıllık yüzde 7,4 oranında arttı ve 53.8 milyar ciro’ya ulaştı. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından açıklanan rakamlarda bu yatırım tutarının bölgenin toplam Ar-Ge harcamalarının yüzde 27’sini kapsadığını görüyoruz. Dünya da Avrupa’yı takip ediyor. Japonya, dünya sıralamasında 29.8 milyar euroluk yatırımla ikinci sırada yer alıyor. Japonya’yı 18,5 milyar euro ile ABD izliyor. Dördüncü sırada yer alan Çin, 5,4 milyar euroluk harcamasıyla AB’nin sadece onda birine denk. Avrupa bu harcamaları niye yapıyor. Geçen yıl Avrupa Patent Ofisi tarafından 8 bin 700’ün üzerinde otomotiv patenti alındı. Harcamalar patentlerde ve ürün gelişiminde kendisini gösteriyor.
Türkiye’de Ar-Ge’nin önemi son dönemlerde daha iyi anlaşıldı. Yürürlüğe giren Ar-Ge Reform Paketi ve Sınai Mülkiyet Kanunu, firmalara güzel imkanlar sunuyor. Ülkemizdeki Ar-Ge merkezlerinin sektörel dağılımına bakıldığında makine ve teçhizat imalatı 128, otomotiv yan sanayi 100, yazılım sektöründe 82 firma bulunuyor. Bu üç ana sektörün odağında Endüstri 4.0’ın etkilerini görmek mümkün. Sanayide otomotiv, otomotivde de Ar-Ge ön plana çıkıyor.
Haziran ayı ülke ekonomisi açısından sıcak bir iklimde geçti. Herkesin beklentisi 24 Haziran seçimlerinin ardından daha sağlam adımlarla bir gelecek inşaa etmek. Daha güzel günlerde buluşmak dileğiyle.


TREDER Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık

- - - - - - -