Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na uygun şekilde takograf verileri nasıl paylaşılabilir? Veriler nasıl ve hangi durumlarda gönderilmeli...

Takograf verileri ve KVK; Size Cartracker TachoTEK Takograf veri analiz yazılımı gerekli!

Önce; geçmişte yaşanmış örnek bir veri ihlali olayını hatırlarsak, konuyu daha iyi anlarız.

Bir alacak davasında, mahkeme bankanın ilgili şubesinden  borçlunun söz konusu borcu ödediğine dair dekontu göndermesinin istemiştir. Ama banka borçlunun hesabının tüm hesap hareketlerinin dökümünü göndermiştir. Sonuçta olay, Kişisel Verileri  Koruma Kurumu’na şikayet edilmiş ve Banka şubesi yüklü bir tazminat ödemeye mahkum olmuştur.

Takograf ve takograf sürücü kartında kayıtlı veriler içinde kişisel bilgiler bulunmaktadır.

·       Sürücünün adı soyadı

·       Sürücü belgesi No.

·       Kart seri No.

·       Sürücünün hangi ülkelerde bulunduğu

·       Sürücünün sefer bilgileri

·       Sürücünün hataları ve ihlalleri

Takograf verileri içinde, detaylı hız bilgileri, arızalar, kalibrasyon kayıtları ve hatalar ile manipülasyon ipuçları da bulunmaktadır. Bunlardan, kalibrasyon bilgileri hatalar ve olaylar silinemez, verilerden ayıklanamaz. Ama tarih aralığı seçilebilir.

Sürücünün mesaisinin tespitinde , takograf ve sürücü kartından kopyalanan elektronik verileri ile UTC saatine göre takograf yazıcısından alınan çıktıların  yasal geçerliliği vardır. Diğer makamlara da,  indirilen elektronik veriler ile UTC saatine göre alınan çıktılar gönderilmelidir. Mahkemeler bu bilgileri firmalardan istemelidir, firmalar da bu bilgileri KVK kurallarına uygun şekilde mahkemelere vermek zorundadırlar.

Mahkemelere verilecek veriler sürücü kartından indirilen verilerdir. Takograftan indirdiğiniz veriler içinde, o aracı kullanan başka sürücülerin bilgileri de vardır. Sürücü kartı verileri içinde ise, işe başladığı tarih öncesinde çalıştığı önceki şirket dönemindeki verileri de bunabilir. Veya  bir denetim makamı  son 28 gün dışında örnek üç ay öncesindeki 45 günü kapsayan bir dönemin verilerini isteyebilir. Bu durumda, indirilen verileri indirildiği gibi gönderirseniz, 45 günlük dönemin öncesine ve sonrasına ait verileride gönderme olasılığı çok yüksektir. Verileri istenmediği halde ve bilgileri dışında verileri paylaşılan  sürücüler bunu öğrenirlerse, KVKK’ya  başvurabilirler ve tazminat talebinde bulunabilirler.

Takograf  ve sürücü kartından indirilen verileri mahkemeler dışında ; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, EGM, AETR Sözleşmesine Taraf ülkelerin denetim makamları ,Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı isteyebilir.  Gelen veri paylaşım talepleri iyi incelenmeli ve istenen bilgiler dışında veri gönderilmemelidir. Aksi taktirde olumsuz sonuçları olabilecektir; Bunun için yazılımın veri eksport özelliği  olmalıdır.

·       Verisi istenmeyen sürücünün verilerini göndermek bir veri ihlalidir ve söz konusu sürücü tazminat talebinde bulunabilir.

·       Talep edilmediği halde, gönderilen bilgiler ek yaptırımlara maruz kalmanıza neden olabilir.

Ne yapılması gerekir? Verilerin içinde bulunan ve gönderilmemesi gereken bilgiler ile, istenen zaman dilimi dışındaki veriler ayıklanmalıdır. Bu işlemi yapabilen bir yazılım var mı? Ülkemizde bu işlemi, yasalara uygun şekilde ve yasaların izin verdiği kapsamda yapabilen bir yazılım vardır; Cartracker TachoTEK. Bu yazılım, çok kapsamlı analiz yapabilen raporlayabilen tam teşekküllü takograf veri yönetim ve analiz yazılımıdır. Kullanmakta olduğunuz araç takip sistemi veya masaüstü analiz yazılımı  ne olursa olsun; yukarda belirtilen veri hazırlama işlemini yapacak, bir çözüme ihtiyacınız bulunmaktadır. Çünkü, kullandığınız bu çözümlerin verileri bu şekilde hazırlama özelliği yoktur. Ülkemizde, bu işlemi  yapabilen tek yazılım, başlıkta geçen Cartracker TachoTEK yazılımıdır. İsteyenler, bu linkten https://rb.gy/04zcf  indirerek, bilgisayarlarına kurup 30 gün süre ile deneyebilirler. Bu linkten  https://rb.gy/04zcf  ise  yazılım sunumunu  inceleyebilirsiniz.