Sürücü destek sistemlerinin (DAS) fonksiyonlarının doğru şekilde yapabilmesi, doğru şekilde ayarlanmalarına bağlı.

Sürücü destek sistemleri (DAS) veya gelişmiş sürücü destek sistemleri (ADAS) yeni araçlarda standart olarak gelmeye başladı. Mevcut sistemlere, gelecek yıllarda yenileri de eklenecektir. Sürücü destek sistemlerinin, fonksiyonlarını doğru şekilde yapabilmeleri, doğru şekilde ayarlanmalarına bağlıdır. Söz konusu destek sisteminin doğru çalışması yeterli değildir, veri alışverişinde bulunduğu diğer sistemlerinde doğru çalışması gerekmektedir. Araç üzerinde 100-150 civarında merkez (Beyin) ve 500-1000 arasında sensör bulunmaktadır. Bu merkezler CAN adı verilen bir ağ üzerinden birbiri ile haberleşmektedir.

Sürücülerin çalışma sürelerini kaydeden takograf, bu merkezlerden birisidir. 2 nci sürüm  ve sonrası dijital takograflarda, kendi işlevine yönelik ayrıca bir sürücü destek sistemi de bulunmaktadır. Bu sistem sürücüye,  kullanılan veya gelecek haftadaki sürüş ve dinlenme sürelerini, ne zaman dinlenmeye başlaması veya sürüşe başlaması gerektiğini hatırlatmaktadır. Sürücü, özel donanımlarla bu bilgileri kendi cep telefonunda görebilmektedir. Ayrıca, ekranı olan araçlada, bu bilgiler araç ekranında da gösterilmektedir. Bu işlevin yanında, takograf, ağ üzerinden aşağıdaki bilgileri hesaplamakta ve  göndermektedir.

●  Araç hızı

●  Takograf durum bilgisi

●  Km durumu (Mesafe)

●  Günlük gidilen mesafe

●  Sürücü ve yedek sürücü etkinlikleri (Dinlenme,Hazır bekleme, Çalışma ,Sürüş)

●  Tarih, saat ve saat farkı (Zaman dilimi ve yaz saati ayarlarına göre)

Aşağıdaki ADAS sistemleri, işlevlerini yerine getirmek için takograftan aldıkları  hız bilgisine ihtiyaç duymaktadırlar.

BA- Fren destek

FCW-Önden çarpma uyarı

AEB-Otomatik acil fren (EBS)

ACC- Adaptiv seyir hız kontrolü

ISA- Akıllı Hız destek sistemi

ABS- Anti fren kilitleme sistemi

Kara kutu (Son saniyelerdeki hız bilgisi

Takograf; Manipülasyon yapıldığında veya takograf kalibrasyonu yanlış yapıldığında, hız bilgisini göndermeyecek veya gerçek hızdan daha düşük veya daha yüksek bir hız bilgisi gönderecektir. Bu durumda, yukarda belirtilen sistemler doğru çalışmayacak ve kazalara neden olacaktır. Bu nedenle, takograf muayeneleri doğru şekilde yapılmalıdır. Maalesef, ülkemizde takograf muayenelerinin büyük bölümünün doğru şekilde yapıldığı söylemek zordur. Özellikle hasarlı kazalardan  sonra, onarımlar üreticinin öngördüğü şekilde ve üreticinin önerdiği  yedek parça kullanılarak yapılmalı ve hasar onarımlarından sonra, sürücü destek sistemlerinin kalibrasyonu ehil servisler tarafından mutlaka yapılmalıdır. Takograflarda kesinlikle manipülasyon yapılmamalıdır. Sürücüler / yöneticiler kendi kafalarına göre, sürücü destek sistemlerini devre dışı bırakmamalıdır. Çünkü, araç üzerindeki diğer sistemlerin çalışmasını olumsuz etkileme ihtimali olabilir. Yukarda, belirtildiği gibi ,araç üzerinde yüzlerce merkez ve beyin bulunmaktadır. Aracın bir parçasında veya yazılımının bir bölümünde yapılan değişikliklerin, diğer sistemleri nasıl etkileyeceğini kestirmek oldukça güçtür, çünkü araçlar çok karmaşık hale gelmiştir. Filo yöneticileri, bunları takip için gerekli kontrol sistemini kurmalıdırlar.