Sürücüler 45 saatlik haftalık dinlenme sürelerini araç dışında geçirmemişse, Fransa'da hapis cezası ile birlikte 30 bin Euro para cezası alabilirsiniz.

AB Sürücü mevzuatı ve AETR Sözleşmesine göre, sürücülerin 45 saat süreli haftalık dinlenmeleri, araç içinde geçirmeleri yasaktır. Sürücüler, sadece günlük dinlenmeler ve kısaltılmış haftalık dinlenmeleri araç içinde geçirebilirler. Bu konuda, AB Komisyonu çeşitli açıklayıcı kılavuzlar hazırlamış olsa da, AB üyesi ülkeler arasında, farklı uygulamalar olabilmektedir. Bu nedenle, sık şikayetler olmaktadır. Fransa Ulaştırma Bakanlığı, Fransa’da ki uygulamaya açıklık getirmek için bir kılavuz hazırlamıştır.

Fransa'da, düzenli haftalık dinlenme süreleri ve sürücünün eve dönüşü ile ilgili yol kenarı kontrolleri, son iki yılda sıkı bir şekilde yapılmaktadır. Bu kontroller, Fransız kontrol makamları tarafından yürütülmektedir. Bu kuralların etkin ve doğru  şekilde nasıl kontrol edileceği konusunda hala birçok soru vardır. Örnek; Kontrol makamları, sürücüler araçta dinlenmediğine dair kanıtları ve  otel faturalarını  yanında bulundurmak ve göstermek zorunda değilse, nasıl doğru bir değerlendirme yapabilir?

Fransa Ulaştırma Bakanlığı’nın konu ile ilgili kılavuzuna göre;

Haftalık düzenli dinlenme süresini, araç dışında geçirmek, sürücü için bir hak mı, işletme için bir zorunluluk mu?

Fransız Taşımacılık  Kanunu'nun L. 3315-4-1 maddesine eklenen 15. Maddesine göre, sürücülerin haftalık düzenli dinlenmelerini (en az 45 saat) araç dışında geçirmelerini sağlamayan bir şirkete bir yıl hapis cezası ve 30.000 € para cezası vardır.

Fransız Taşımacılık Kanunu'nun L. 3313-3 Maddesine göre , işverenlerin kamyon sürücülerinin seferlerini uygun şekilde planlamaları gerekmektedir. Planlama doğru yapılırsa, sürücülerin  haftalık düzenli dinlenmelerini araç dışında yapabilmeleri mümkün olacaktır. Bu hüküm, AB’nin  15 Mart 2006 tarihli 561/2006 sayılı Tüzüğün 10. Maddesi ve AETR sözleşmesi ile de uyumludur.

Sürücülerin, AB.561/2006 sayılı  Yönetmeliği ve Fransız Taşımacılık Kanunu gibi ilgili ulusal yasaların öngördüğü şekilde, en az 45 saatlik haftalık normal dinlenme yapmaları gerekmektedir. Sürücülerin, araç dışında düzenli haftalık dinlenmelerini geçirmeleri, sürücülerin hakkıdır ve aynı zamanda uymaları gereken yasal bir yükümlülüktür. İşverenlerin bu kurala uyacak şekilde planlama yapmalarının çok önemli olduğu açıktır.

Avrupa Birliği mevzuatı ve AETR sözleşmesi, yetkili kontrol  makamlarının yapacağı kontrollerde ibraz edilmek üzere, tüm ilgili kayıtların şirket merkezlerinde  saklanmasını düzenlemektedir. Araç içinde gerekli  bilgi ve belgelerin bulunmaması nedeniyle , denetleme yapanların yol kenarı denetimleri sırasında düzenli haftalık dinlenme süresine ilişkin yükümlülüklerin ihlalini tam olarak kontrol edemediği  ve onaylayamadığı doğrudur. Bu yükümlülüğe tam olarak uyulup uyulmadığı, yapılan yol kenarı kontrolünden sonra taşıma şirketlerinin tesislerinde kontrol edilmelidir. Bununla birlikte,  denetciler, deliller yolda talep edilemese veya eksik kanıt nedeniyle para cezası verilemese bile, para cezası uygulamasına yol açabilecek tüm unsurları genel  görünüme bakarak değerlendirmek üzere eğitilmişlerdir. 

Sürücü bu yükümlülüğe uyulmamasından sorumlu olabilir mi?

Fransız yasalarının  sürücülere ve serbest çalışan  sürücülere karşı herhangi bir yaptırım öngörmediği  ve onlara herhangi bir kısıtlama getirmediği doğrudur . Buna ek olarak, Fransız yasaları, işverenleri AB.561/2006 sayılı yönetmeliğinin  8.8 ve 10. maddelerine uymadıkları  ve  sürücülerin çalışmalarını, haftalık dinlenmelerini araç dışında geçirecek şekilde planlamadıkları için cezalandırmaktadır.

Bununla birlikte, yol kenarı kontrolleri sırasında, sürücüler genellikle, Fransız kontrol yetkilileri tarafından son 28 gün boyunca araç dışındaki faaliyetlerini kanıtlayan ek belgeleri (otel faturaları gibi) sunmaya ve kabin içinde tutmaya zorlanır.  Ayrıca, sürücünün kabinde dinlendiğini asla kabul etmeyeceği ve Fransız makamlarının  durumun böyle olduğunu kabul ettiği de olur. Taşıma şirketi istenen belgeleri yolda hemen ibraz edemezse, kontrol makamları sürücüyü durdurur ve kontrol protokolünü kabul etmesi ve mahkeme depozitosunu ödemesi için baskı yapabilir.

Aslında, sürücülere karşı herhangi bir yaptırım olmasa bile, sürüş faaliyetleri sırasında sürücü sürekli baskı altındadır. Tüm yol kenarı denetimleri  ve  yolda uygunluğun kontrol  şekli, onlara birçok kısıtlama getirir ve  strese sokabilir. Mevzuata göre, sürücüler yoldaki denetlemeler  için tüm delil niteliğindeki bilgi ve belgeleri  taşımakla yükümlüdürler.

AB komisyonu  tarafından  hazırlanan yayında belirtildiği gibi, Fransa Ulaştırma Bakanlığı, denetimlerde, kontrol makamlarının mevcut düzenli haftalık dinlenme süresini ve  takograf kartına kaydedilen önceki 28 gün içindeki faaliyetleri  kontrol edebileceğini doğrulamaktadır.

Sürücü tarafından taşınacak belgeler ve kanıtlar

Bir şirketin, dinlenmenin araç  dışında  geçirildiğini belgelemek  için sağlayabileceği belirli bir  kanıt listesi yoktur. İspat yükümlülüğü, sürücünün normal  haftalık dinlenmesini  genellikle araç içinde geçirdiğini gözlemleyerek, işverenin seferleri kurallara uygun planlamadığını ispatlamak, otoritenin görevidir. Bu bağlamda, işverenler ve taşıma  şirketleri, kurallara uyduklarını  kanıtlamak için, doğru şekilde düzenlenmiş ilgili belgeleri kullanabilirler. Bu yorumdan, Fransız kontrol makamları tarafından sadece otel faturaları değil, aynı zamanda diğer konaklama düzenlemeleri ve kanıtlarının da kabul edilebileceği anlaşılabilir.  « Çeşitli konaklama türleri bu kriterleri karşılayabilir, örneğin bir otel, motel kiralık daire veya özel bir ev ». Buna göre, Fransız kontrol makamları, yolda gösterilen  kanıtların geçerliliğine dair bilgilere erişebilir ve buna bağlı olarak para cezası uygulayabilir.

Taşıma şirketi tarafından sürücülerin düzenli kontrol edilmesi ve disiplin cezaları verilmesi

Fransız Ulaştırma Bakanlığı’nın  kılavuzuna göre, AB. 561/2006 sayılı yönetmeliğinin  10.2 Maddesi uyarınca, işverenlerin talimatlar ve düzenli kontroller yoluyla dinlenme süresi kurallarına uyulmasını sağlamaları gerekmektedir. Çalışanların "özgür seçimini" gerekçe göstererek sorumluluktan kaçamazlar ve gerekirse sürücüleri için disiplin cezası vermek te dahil olmak üzere düzenli kontroller yoluyla uyumu sağlamalıdırlar.