Takograf kullanan sürücülerin, çalışma kurallarını ve takograf kullanmayı iyi bilmeleri gerekiyor. Bu da eğitim ile mümkün.  

Ticari araçlarda takograf bulundurmak ve kullanmak zorunludur. 2021 yılından beride tüm takograflar dijital olmuştur. Dijital takograf cihazları, bir bilgisayar gibi çalışmaktadır. Bilgiler doğru girilmezse, aldığınız bilgiler de gerçeği yansıtmayacaktır. Dolayısı ile takografı kullanacak sürücüler, çalışma kurallarını ve takograf kullanmayı iyi bilmelidirler. Bu da eğitim ile mümkündür.  Sürücünün gerekli eğitimi almadığı tespit edildiğinde, ceza sadece şirkete kesilebilmektedir. Konu ile ilgili yasal dayanaklar aşağıda belirtilmiştir. 

Karayolları Trafik Yönetmeliği Madde 98; B) bendi a) alt bendi 4) fıkrası:

Yük ve yolcu nakliyatı  yapan kuruluş  yetkililerinin, şoförlerin çalışma sürelerini ve bu süre içerisindeki kural dışı  hareketlerini izlemeleri ve kuralları  ihlal etmeyi itiyat haline getiren şoförleri eğitmeleri ve bu konuda önleyici tedbirler almaları, gerektiğini belirtmektedir.

AETR (Uluslararası Karayolu Taşımacılığında Çalışan Mürettebatın Çalışma Koşullarına Dair Avrupa Sözleşmesi) sözleşmesi, Madde 11, 1 nci bend:

Müteşebbisler,  taşıma operasyonlarını bu sözleşmenin kurallarına uygun şekilde organize etmeli, sürücülere, kurallara uygun hareket edebilmeleri için gerekli talimatları vermelidirler.

AB,165/2014 EU (Karayolu taşımacılığında kullanılan Takograf cihazları yönetmeliği), AB’nin 3821/85 EEC Yönetmeliğini yürürlükten kaldırmıştır. AETR  Sözleşmesinde,  3821/85/EC yönetmeliğinin, sözleşmenin ayrılmaz parçası olduğu hükmü bulunmaktadır ve sık sık  3821/85/EC yönetmeliğine atıf yapmaktadır. 165/2014/EU, yönetmeliğinde de, 3821/85/EC yönetmeliğine yapılan atıfların, kendisine yapılmış sayılacağı hükmü bulunmaktadır). Madde 33;Taşıma şirketlerinin sorumlulukları;
Taşıma şirketleri, sürücülerin, takografları, analog veya dijital olabilir, doğru şekilde kullanılmasını sağlayacak şekilde ve   yeterli düzeyde eğitilmesinden ve bilgilendirmesinden sorumludurlar. Sürücüleri, takografların doğru şekilde kullanmasını sağlamak üzere düzenli kontrol etmelidirler. Şirketler sürücülerine, dolaylı veya dolaysız olarak, takografların kötü maksatla kullanılmasına neden olabilecek inisiyatif veremezler.

Karayolu taşımacılığında kullanılan takograf cihazları yönetmeliği,Madde 13;
İşveren ve sürücüler, bir taraftan takografın, diğer taraftan araç bir dijital Takograf ile donatılmış ise, bu takografı kullanmak için gerekli olan sürücü kartının doğru şekilde çalışmasını ve mevzuata uygun şekilde kullanılmasını sağlayacaklardır.

Yukardaki açıklamalardan görülebileceği üzere, firmaların sürücülere, sürüş ve dinlenme süreleri ile Takograf kullanımı konusunda eğitim vermesi/ verdirmesi gerekmektedir. Ayrıca bu eğitimi belgelendirebilmesi de gerekmektedir. Takograf eğitimleri, araç üzerinde verilemez, çünkü çalışma sırasında takografa ve sürücü kartlarına kaydedilen veriler, ihlal olarak değerlendirilecektir. 

Bu eğitimler, yarım gün veya bir gün olarak verilebilir. Ayrıca, gerek mevzuatta ve gerekse takograflarda sürekli değişiklikler ve yenilikler olduğundan,  her yıl veya iki yılda bir güncellenmelidir.

Bu eğitimler, resimde görülen donanımsal takograf simülatörler veya  bilgisayar destekli yazılımsal simülatörler kullanılarak verilmelidir. Uygulama bu simülatörler üzerinde yapılacaktır. Uygulamasız eğitim verimsiz olacaktır. Bununda ötesinde eğitimi verecek personelin gerek uluslararası ve gerek milli mevzuata hakim olması, ayrıca piyasadaki her marka ve model analog ve dijital takografın kullanılmasını bilmesi gerekir. Eğitim almayı düşünen firmaların yukarda belirtilen hususları göz önünde bulundurmaları önerilir. Şirketlerin ve sürücülerin  bir çoğu, sürücüler sürelere uymasına rağmen, takografa doğru bilgi giremediklerinden ceza yemektedirler. Unutmayın, eğitim masraf değil tasarruftur!