Nakliye şirketlerinin şaşırtıcı bir şekilde % 80'i yol kenarı denetimleri sırasında talep edilen gerekli kanıtları hazırlamak için yeterli zamana sahip değil.

Yasadışı yol kenarı denetimleri  – geçici bir sorun  mu yoksa, devam eden bir endişe mi?

Bu haber, http://www.truckmobility-info.com portalından alınmış ve faydalı olacağına inanıldığından tercüme edilmiştir. Haber ile ilgili yorumlarımız, yazının sonundadır

Geçtiğimiz aylarda, Şubat 2022'den bu yana yasa dışı yol kenarı denetimlerinde önemli bir artış yaşandı ve günümüze kadar devam etti. İstatistiksel verilerimize göre, nakliye şirketlerinin şaşırtıcı bir şekilde % 80'i yol kenarı denetimleri sırasında talep edilen gerekli kanıtları hazırlamak için yeterli zamana sahip değil.

Yasadışı yol kenarı denetimlerinin uygulaması

Son iki yılda, özellikle Fransa ve Belçika'da karayolu taşımacılığı kurallarının uygulanmasındaki eşitsizlikler, nakliye şirketleri ve sürücüler için kafa karışıklığına neden oldu. İş sözleşmelerinin doğrulanması ve artık zorunlu olmadığı durumlarda ek belgeler gibi kontrol uygulamalarındaki farklılıklar, karayolu taşımacılığı sektöründe karışıklığa yol açmaktadır.

Bu durum, nakliye şirketleri için hangi kuralların geçerli olduğu konusunda hala birçok soru ve belirsizlik ortaya çıkarmaktadır.

Vakaların % 70'inde, Fransız denetim  makamları otel faturaları gibi zorunlu olmayan belgeler talep ediyor ve kontroller sırasında sağlanmadığı takdirde sürücüleri cezalandırıyor. Ayrıca, "eve" dönmeyen sürücüler için cezaların %90'ı yalnızca takograf ve GPS verilerinden belirleniyor. Geçen yıl boyunca, mahkeme depozitolarının %70'i, yetkililer gerekli kanıtlar için şirketlerle iletişime geçmeden, kabin belgelerinin eksikliği nedeniyle verildi. Gerekli belgeleri sağlamak için Fransız kontrol yetkilileri tarafından şirketlerin hiçbiriyle temasa geçilmemiştir.

Sürücüler ve şirketler, yol kenarı kontrolleri sırasında belirli belgelere sahip olmadıkları için cezalarla karşı karşıya kalıyor ve bu da bazen 24 veya 36 saate kadar süren uzun süreli duraklamalara yol açıyor. Aslında, denetim görevlileri gerekli tüm verileri kontrol etmeden yol kenarı denetimlerinde cezalandırma yapıyorlar.

Fransa'da cezalar

En zorlu denetim uygulamalarından bazıları, özellikle sürücülerin araçlarında düzenli olarak haftalık dinlenme yapmaları ve kendi ülkelerine dönmelerinin yasaklanmasıyla ilgili olarak Fransa'da meydana gelmektedir.

Fransa söz konusu olduğunda, kabin dışında haftalık düzenli dinlenme süresi kurallarının ihlal edilmesi durumunda tek bir mahkeme depozitosu miktarı 750 ila 1 500 Euro arasında ve sürücünün eve dönüşünde kuralların ihlal edilmesi durumunda 2 000 ila 4.500 Euro arasında değişebilir.

Yol kenarı denetimi için ortalama süre, sürücü ve şirket yol denetimlerinin ilk aşamasında para cezasını ödemeyi kabul ederse ve sağlanacak herhangi bir kanıt yoksa 2 ila 4 saat arasında değişir.  Hafta sonundan hemen sonra, pazartesi ve salı günleri, en sık ve en fazla sayıda denetim, kabinde haftalık dinlenme yasağı ile ilgilidir. 

Fransa'daki yasadışı yol kenarı denetimlerinin arkasında ne var?

Bu bağlamda, Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan notta, diğer şeylerin yanı sıra, sürücünün kontrol görevlisinin talebi üzerine sunması gereken belgelerin kapsamlı bir listesini sunmaktadır. Bunlar kayıt sayfaları, tutuluyorsa sürücü kartı, manuel kayıtlar ve çıktılardır.  Yetkili bir kontrol görevlisi yol kenarında denetim yaptığında, sürücüler sürücü kartlarını, içinde bulunulan gün ve önceki 28 güne ait kayıt sayfalarını ibraz etmelidir. Bu veriler, tüm sürücülerin faaliyetlerini (örn. sürüş, diğer işler) ve hareketsizlik sürelerini (örn. Hazır bekleme, molalar ve dinlenme süreleri) kapsamalıdır.

Yönergelere göre, kontrol görevlileri, (EC) 561 / 2005 sayılı Tüzüğün 8 (8) Maddesine göre,  önceki 28 gün içinde, ülkede ve / veya diğer ülkelerde yapılan dinlenmelerin uygunluğunu kontrol edebilir.

Bu nedenle müfettişler, yol kenarı denetimleri  sırasında, dinlenmenin geçirildiği yeri gösteren  bu tür belgelere sahip olmadıkları için sürücüleri ve şirketleri cezalandıramazlar.  

Peki, şirketler  Fransa, Belçika'daki mevcut uygulamaları nasıl engelleyebilir?

Bu bağlamda, şirket önlem almalıi ve şirket içi  net süreç dokümantasyonu hazırlamalıdır. Buna ek olarak, şirket, sürücüleri geri dönüş  seçenekleri hakkında bilgilendirmek için, kuryeler, iç iletişim sistemleri veya düzenli olarak kullandıkları diğer araçlar aracılığıyla "eve" dönme fırsatlarını bildirmek üzere bir sistem geliştirmelidir. (tren, otobüs, özel araba, uçak, diğerleri anlamına gelir).

Sürücünün minibüs veya alternatif ulaşım araçlarıyla geri dönmesi durumunda da kanıtların saklanması çok önemlidir. Bilinmesi gereken önemli bir nokta, birçok olumsuz yanıt, düzenleyici makamlar tarafından şirket ile sürücü arasında eve geri dönmeyi reddetmek için bir gizli anlaşma/anlaşma olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, hiçbir yanıt, şirketi ülkeye dönüşü  organize etmekten muaf tutmaz.

Güncel vakaları ,ulusal ve Avrupa düzeyinde bildirmek ve şikayet  etmek neden önemlidir?

Ulusal ve Avrupa düzeyinde güncel vakaların bildirilmesi, çeşitli ulaşım ihlalleri için ceza puanlarının kaydedildiği ERRU sistemi nedeniyle çok önemlidir. Puan sınırlarının aşılması, lisansın askıya alınması veya iptal edilmesi riskini taşır. Ülkeler arasında bu verilere erişimin değişmesi, ulusal taşımacılık kayıtlarını birbirine bağlayan IMI aracılığıyla birleşik bilgi paylaşımını gerektirir. Hareketlilik Paketi, ülkeler arasında ihlaller hakkında bilgi alışverişini geliştiren ve Avrupa çapında ulaşım kurallarının ortak bir şekilde anlaşılmasını sağlayan yeni IMI modüllerini devreye aldı.

Üye Devletler, nakliye şirketi için, sürüş süreleri ve dinlenme süreleri ile ilgili herhangi bir ihlalin göreceli sayısına ve ağırlığına ve sürücülerin çalışma sürelerine göre, ölçme aracı olarak takografların kullanımına dayanan bir risk derecelendirme sistemi işletmekle yükümlüdür.

Truckmobility-info

Yol kenarı denetimlerinde, mevzuata uygun denetim yaparak, yaptırım uygulamayan sadece Belçika ve Fransa değildir. Alınan şikayetlere bakarsak,  Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan yaptıkları denetimlerde, mevzuatta olmayan hususları istemekte ve bunun sonucunda yaptırım uygulamaktadırlar. Firmalar, aldıkları cezaları zamanında ve doğru şekilde, milli makamlara yada üye oldukları derneklere  bildirmediklerinden,  AB komisyonu veya Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu’na gerekli şikayetler yapılamamaktadır.

Şirketlerimiz, konuya ve sürücülerinin çalışma durumuna hakim olmadıklarından , genelde cezayı ödemektedirler. Bunun içinde yıllık bir bütçe ayırmaktadırlar. Aslında, alınan cezaların en az % 50’si önlenebilir cezalardır. Yukarda belirtilen ülkelerin kestikleri usulsüz cezaların bedeli de geri alınabilecek durumdadır. Şirketlere önerimiz, bu gibi durumlarda, bir uzmandan ( Bileni bulun) görüş alsınlar, haklı iseler, itiraz etsinler, ayrıca aldıkları cezaları ,Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile üye oldukları derneklere bildirsinler.