Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusun yarısını oluşturan kadınlar toplam işgücünün yüzde 30’unu temsil ediyor. Kadın çalışanların yaklaşık yarısını oluşturan hizmet sektörü ile üçte birini oluşturan tarım sektörü kadınlar açısından istihdam yaratan en önemli iki sektör konumunda. Kadınların yüzde 16’sı ise sanayi sektöründe çalışıyor. Lojistik sektöründe bu oran yüzde 15’in altında olarak gerçekleşiyor. 
Kadın istihdamının artması gelişmişlik ile doğrudan bir ilgisi bulunuyor. Kadınlar, Avrupa taşımacılık iş gücünün yüzde 22’sini oluşturuyor. Bu oran kadınların toplam ekonomi içerisindeki payının çok altında. Türkiye ile kıyaslandığında bu oran çok iyi olsa da Avrupa’da iyileştirilmesi gereken bir durum olarak görülüyor. Şirketlere kadın istihdamını artırın çağrısı yapılıyor.
Türkiye’de lojistik bölümlerin artmasıyla sektördeki kadın istihdamı da doğrudan artış gösteriyor. Hali hazırda 77 üniversitede lojistik bölümü bulunuyor. Mezunların sayısı arttıkça sektörde cinsiyet dağılımı kadınlar lehine gelişecek. 
Taşımacılıktan lojistiğe dönüşümde kadınların da önemli bir fonksiyonu var. Taşımacılıkta erkeklerin çoğunlukla görev aldığı şoförlük istihdamın yüzde 60’ını oluşturuyor. Bu da taşımacılıktaki kadın istihdamını azaltan bir etken olarak gösteriliyor.  Lojistiğin diğer operasyonlarında cinsiyetin önemi daha da azalıyor, bunun da kadınların istihdamını arttırmasına pozitif bir etkisi oluyor. Lojistik operasyonlarda sahada erkek çalışanlar tercih edilirken, ofis görevlerinde kadınlar tercih ediliyor. Türkiye’de öncü lojistik firmaları ‘kadın dostu’ faaliyetler yapıyor. Kadınların istihdamını arttırmak için faaliyet yürüten firmalarda kadın istihdamı yarı yarıya ulaşmış durumda. Türkiye’nin önde gelen firmalarında görev alan yöneticilerle ‘lojistik sektöründeki kadın olgusunu değerlendirdik. Yaptıkları, yapacakları, bu sektörde çalışmak isteyenlere tavsiyeleri gibi pek çok konuda görüşlerini haberimizde yansıtmaya çalıştık.

İLGİLİ HABERLER KISMINDAN (AŞAĞIDA) LOJİSTİK SEKTÖRÜNDEKİ KADINLARIN GÖRÜŞLERİNİ OKUYABİLİRSİNİZ