Mars Logistics tarafından 8 Aralık’ta “Brexit’in Lojistik Süreçlerine Etkisi” konulu online panel yapıldı. Mars Logistics İcra Kurulu üyesi Özlem Pehlivanoğlu’nun moderatörlüğünü yaptığı panelin konuşmacıları; Obdan Sistem Gümrük Müşavirliği Kurucu Ortağı Arkın Obdan, Avcı Gümrük Müşavirliği CEO’su Kemal Avcı ve Mars Logistics Başkan Yardımcısı Mete Şekli oldu.

Mars Logistics Başkan Yardımcısı Mete Şekli, Türkiye-İngiltere arasındaki mevcut ticaretin durumu hakkında bilgi verdi. Şekli, “İngiltere’nin AB’den ayrılması için bu sene sonuna kadar geçiş süreci vardı. Karar alma dışındaydı ancak ticaretini mevcut AB üyesi gibi sürdürdü. 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla ticaret ilişkileri DTÖ kurallarına tabi olacak. İngiltere Türkiye’nin en önemli ticaret partneri. 5 yılda 17 milyar dolarlık ticaret hacmimiz var. İhracatta ikinci ithalatta 9’uncı sırada. Irak’tan sonra dış ticaret fazlası verdiğimiz ikinci ülke. Ağırlıklı beyaz eşya, hazır giyim ve otomotiv sektörümüz ihracat yapıyor” şeklinde bilgiler verdi.

İHRACAT TAŞIMALARI AYNI KALACAK İTHALAT TAŞIMALARI T2 İLE OLACAK

Avcı Gümrük Müşavirliği CEO’su Kemal Avcı, taşımalarda İhracat yönünde bir değişiklik olmayacağını T1 transit beyannamesi ile ihracat taşımalarının devam edeceğini ancak dönüşte farkılılık olacağını ve dönüşte T1 yerine T2 transit rejimi beyannamesinin açılacağı bilgisini verdi.

Avcı, Türkiye ve İngiltere’nin birbirlerine karşılıklı olarak gümrük vergilerini ödeyeceğini ancak Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanırsa bunun değişebileceğini söyledi. Avcı, STA için tarihin 2021’in ortaları olabileceğini kaydetti. Serbest Ticaret Anlaşması’nın içeriği hakkında bilgi veren Avcı, “Sanayi ve tarım ürünlerine yönelik gümrük vergilerinin karşılıklı kaldırılmasını bekliyoruz” dedi.

İNGİLTERE İLE STA İMZALANMAZSA TÜRKİYE’YE MALİYETİ AĞIR OLACAK

Obdan Sistem Gümrük Müşavirliği Kurucu Ortağı Arkın Obdan İngiltere’nin gümrük vergi oranlarını açıkladığını söyledi. Obdan, “İngiltere’nin 1 Ocak’tan itibaren uygulayacağı gümrük vergileri, toplam ihracatımızın yüzde 68’ine uygulanacak. Otomotivde yüzde 10 hazır giyimde yüzde 12, beyaz aşyada sıfır vergi uygulanacak. İthalat üranlerinde ithalatçılarımız çok büyük vergiler bekliyor. STA’ya kadar üçüncü ülkelere uygulanan gümrük vergileri uygulanacak. Bu vergiler ticarette dezavantaj oluşturacak. Yüksek vergiler olacak. İthalat maliyetlerimiz artacak. İngiltere 51 ülkeyle STA imzaladı. Bu yüzden bu ükenin ithalatı başka ülkelere kayabilir” diye konuştu.

STA SONRASI KAYIPLAR TELAFİ EDİBELEBİLİR

Mete Şekli, STA imzalandıktan sonra ortaya çıkar kayıpların telafi edilebileceğini söyledi. Şekli, “Bugüne kadarki ticaretimizi üretim gücümüzle ve lojistik avantajımızla sağladık. İngiltere AB’nin hantal yapısından kurtulacağı için ilişkiler daha hızlı gelişebilir” dedi. Şekli, STA anlaşması yapılana kadar taşımalarda azalma olmasının doğul olduğunu söyledi ve Türkiye-İngiltere ticaretinde 2.3 milyar dolarlık bir kayıp yaşanacağının öngörüldüğünü aktardı.