İngiltere 1 Ocak 2021 tarihi itabırıyla AB'den tamemen ayrılıyor. Bunun için 51 ülkeyle Serbest Ticaret Anlaşması imzalayan İngilere'de önemli miktarda kamyon şoförü eksikliği var. Ülkede toplam 350 bin ağır vasıta şoföre var ve bunların 50 binini Doğu Avrupalı şoförler oluşturuyordu. Çünkü  AB üyesi ülkelerin sürücüleri sadece sürücü belgesiyle bu ülkede çalışabiliyordu. 1 Ocak 2021 tarihi itabırıyla bu durum değişecek ve AB üyesi üllekelerin sürcüleri sadece sürücü belgesiyle gidip çalışamayacaklar. Bu nedenle İngiltere başta Türkiye olmak üzere farklı ülkelerden sürücü istihdam edecek. 

Mars Logistics Başkan Yardımcısı Mete Şekli de bugün yapılan (8 Aralık) “Brexit’in Lojistik Süreçlerine Etkisi” konulu online panelde bu konuya değindi ve, "AB vatandaşları ikamet ve sürücü belgesi varsa çalışabiliyordu, bunda bir değişiklik olabilir. Doğu Avrupa ülkelerinden yaptıkları sürücü açığını kapatmaya devam edecekler ama, ileriki dönemde Türkiye’den de sürücü tedarik edeceklerdir" dedi.