UND Başkanı Çetin Nuhoğlu, bölge toplantılarında Orta Asya taşımalarında maliyetleri yüksek olduğu için sorun yaşanan Azerbaycan güzergâhı için çalıştıklarını ve müjde vereceklerini söylemişti. Müjde 25 Haziran’da geldi ve geçiş kotası 46 bine yükseldi.

Pandemi dönemindeki ilk fiziki “Kara Ulaştırması Karma Komisyon” toplantısı, 24-25 Haziran tarihlerinde Türkiye ile kardeş ülke Azerbaycan arasında İstanbul'da gerçekleştirildi.

Bakanlıklar ve UND’nin uzun bir zamandır üzerinde çalıştıkları geçiş ücretlerinin kaldırılmasıyla ilgili bazı talepler kabul edilmiş olup değişiklikler Azerbaycan Meclisinde onaylandıktan sonra hayata geçirilecek.

Buna göre;

ADR (Tehlikeli ve Yanıcı Madde) ücreti kaldırılacak

Ağırlık standartı 38 Ton’dan 42 Ton a yükseltilerek Devlet Yol Fonu Vergisi 80 USD olarak tahsil edilecek.

Şehir içi gümrüğüne yönlendirme ücreti 25 USD kaldırılacak.

2022 yılı Geçiş Belgesi Kotaları ise;

46.000 Tektip ( İkili ve Transit )

3.000 Üçüncü Ülke

olarak belirlendi.

Diğer taraftan, 2021 yılında kullanılmak üzere 5000 tektip 3000 transit geçiş belgesi teslim alındı.

MNG Kargo'nun YKB Salim Güneş olacak MNG Kargo'nun YKB Salim Güneş olacak

Hazar geçişlerinde gemi ücretlerinin düşürülmesi hususu Azerbaycan yetkilileriyle paylaşılmış olup sürece taraf ülkelerle konu en üst seviyede takip edilmeye devam edilecek.