Hayatı kolaylaştıran; Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan bir veya birkaçına katkıda bulunan, topluma ve çevreye fayda sağlayan, teknolojiyle bağı olan, iş planı ve prototipi hazır startup’ların başvurularını kabul eden Mercedes-Benz StartUP yarışması bu sene de büyük ilgi gördü. Bugüne kadar iş geliştirme eğitimleri, atölye çalışmaları, para ödülü, ulusal ve uluslararası network geliştirme gibi farklı yollarla 170’in üzerinde startup’ı destekleyen Mercedes-Benz’in StartUP programı kapsamında düzenlediği Mercedes-Benz StartUP yarışmasında seçim süreci devam ediyor.

Haziran ayında ön elemeyi geçen 60 projenin açıklanmasının ardından, ilk 10’a kalan girişimler de belirlendi. Mercedes-Benz StartUP 2021’in ilk 10’una kalan projeler; ALCOMPOR, Algae Biodiesel, Biotico, ECOWATT, IWROBOTX, Plastic Move, PoiLabs, PONS, Smart Water ve Syntonym oldu. Bu projelerin yüzde 40’ı, kadın girişimcilerin önderliğindeki startup’lardan oluşuyor.

İlk 10’a özel ödüller

Bu yıl Birleşmiş Milletler “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”nın bir veya birkaçına katkıda bulunan, topluma ve çevreye fayda sağlayan, teknolojiyle bağı olan startup’ların yarıştığı proje çerçevesinde gerçekleştirilen yarışmaya başvuran 633 girişimci arasından ilk 10’a kalan startup’lar, çeşitli eğitimler, destekler ve ödüllere ulaştılar.

İlk 10’a kalan yarışmacılar, temmuz ayında, 2 hafta sürecek “StartUP Boost” programına katılmaya; Avrupa startup ekosistemini yakından tanıma ve potansiyel iş birlikleri geliştirme fırsatları bulacakları “Almanya Girişim Ekosistemi” modülüne katılmaya ve Mercedes-Benz yöneticilerinden, kendi ihtiyaçlarına yönelik kurgulanmış birebir mentorluk desteği almaya ve “Ulaşım Çözümleri”, “Sosyal Fayda” ve “Jüri Özel Ödülü” kategorilerinde verilecek, her biri 50.000 TL’lik büyük ödülü kazanmaya hak kazandılar. Yarışmadaki 3 farklı büyük ödül için toplamda 150.000 TL’lik para ödülü verilecek.

Türkiye ve dünyanın sürdürülebilirlik sorunlarına çözümler üretiliyor

Yarışmada ilk 10 içine giren startup’lar Türkiye ve dünyanın güncel sürdürülebilirlik sorunlarına yönelik çözüm önerileri sunuyor. İlk 10’a kalan startup’ların temel amaçları şu şekilde açıklanıyor:

● ALCOMPOR; Atıktan Üretilmiş Darbe Sönümleme Yeteneği Yüksek Hibrit Kompozit Köpük Malzemesi olarak tanımlanıyor. Bu malzeme; pahalı tozlar yerine oldukça ucuz atık içecek kutularından grafen ve seramiği birlikte içeren hibrit formda üretilmiş olup özellikle otomotiv, savunma, havacılık, raylı sistemler ve yapısal ürünler gibi stratejik sektörlerde çarpma veya darbe enerjisini mevcutlarına göre 4 kat daha yüksek şekilde absorbe edebiliyor.

● Algae Biodiesel’in temel amacı, endüstride fosil yakıtlara alternatif olarak yeşil ve sürdürülebilir bir ekonomi modelini benimsemek ve her üretim tesisi için 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu elde etmek.

● Biotico; kahve atıklarını yüksek katma değerli enzimlere dönüştüren bir proje. Kullanılan yeşil teknoloji sayesinde, kahve atığının organik bileşenleri mikroorganizmalar aracılığıyla yüksek katma değerli lipaz enzimine dönüştürülüyor.

● ECOWATT; yakın gelecekte küresel ısınma ya da covid-19 pandemisi kaynaklı oluşabilecek su kıtlığı ve enerji sıkıntısını azaltmak için geliştirilen bir teknoloji. Ecowatt ile çeşitli ortamda ortaya çıkan sıvı organik atıklar (Bitkisel atık yağ, gri su veya kanalizasyon suyu vb.), elektrik üreten bakteriler ile oluştukları ortamda (yerinde) biyoelektriğe çevrilerek, çevreye katılmadan kontrolleri sağlanabiliyor.

● IWROBOTX’nin, deniz yüzey temizliği yapan otonom deniz aracı “Robot Doris”; görüntü işleme ve yapay zeka algoritmaları kullanarak deniz yüzeyindeki atıkları tanıyor, topluyor, kategorize ediyor ve bu atık verilerini internet ortamına aktarıp rapor olarak hazırlıyor.

● Plastic Move, termoplastik yapmak için gereken petrolün yüzde 20’sini tarımsal ve gıda atıklarından elde ettiği düşük maliyetli bir biyo-hammadde ile değiştirerek patentlenebilir bir ileri dönüşüm teknolojisi sunuyor.

● PoiLabs; görme engellilerin hayata tam ve eşit katılabilmeleri için kapalı mekanları navigasyon teknolojisi sayesinde erişilebilir hale getiriyor. Bu teknolojiyi, perakende ve sanayi alanında da kullanarak haritalı navigasyon, konum bazlı pazarlama, çalışan izleme ve optimizasyon çözümleri sağlıyor.

● PONS; doktorların, hastaları, hastaneye çağırmaya gerek kalmadan uzaktan taramasına, izlemesine ve teşhis etmesine olanak tanıyan, giyilebilir ultrason teknolojisi geliştirerek tıbbi görüntüleme ağları oluşturmaya odaklanıyor.

● Smart Water; günümüzün ve geleceğimizin en önemli ana konularından olan su yönetimi konusunda, ev ve iş yerlerinde sunduğu veriler ve yönlendirmeler ile suyu daha etkin şekilde yönetmek için akıllı asistan görevi görecek yazılım ve teknolojiyi sağlıyor.

● Syntonym; analitik metrikleri maksimum oranda koruyarak kamera görüntü verilerini GDPR uyumlu bir şekilde anonimize edebiliyor. Böylece veri anonimleştirmesi sayesinde teknolojideki “privacy VS data” ikilemeni çözülüyor.