Bugün bir basın açıklaması yapan Nagihan Soylu, 2024 yılı Mart ayında planlanan UND 42. Olağan Genel Kurulu seçim çalışmaları nedeniyle, İstanbul Ticaret Odası’ndaki (İTO) meclis üyeliği ve komite başkanlığı görevlerinden ayrılma kararını duyurdu.

Arkas Line,  Kızıldeniz seferlerine başlıyor Arkas Line, Kızıldeniz seferlerine başlıyor

Soylu, İTO Başkanı Şekip Avdagiç’e ilettiği mektupta bu kararına, seçim çalışmalarının yanı sıra gönüllü faaliyet gösteren kurumlarda, aynı anda başkanlık görevi yürütmeyi etik bulmadığını gerekçe gösterdi.

“İTO’da yürüttüğüm meclis üyeliği ve komite başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Gerekli işlemler önümüzdeki günlerde yapılacaktır.” diyen Soylu, Lojistik Hizmetler Komitesi’nin iş planı ve hedeflerine destek istedi. Soylu,  “Bir yıldır uyumlu bir çalışma yürüttük. Bundan sonraki çalışmalarında İTO’ya başarılar diliyorum.  24 nolu Lojistik Hizmetler Komitesi’nin oluşturduğu, iş planı ve hedefler konusunda desteklerinizi bekliyorum.” ifadelerini kullandı. 

 24 NOLU LOJİSTİK HİZMETLER KOMİTESİ 2024 YILI İŞ PLANI 

-4925 Sayılı Karayolu Kanunu’nun sektörün güncel ihtiyacını karşılar nitelikte revize edilebilmesi, güncellenmesi, taşıma yetki belgelerinin azaltılması, kaçak taşımaların etkin denetim uygulamalarının yapılması amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte çalışmalar yapılması, 

-Karayolu ile eşya taşımacılığı sektöründe daha sağlıklı ve net verilere ulaşılabilmesi amacıyla UETDS sistemi yerine, elektronik sevk evrağı (sevk irsaliyesi, CMR) sistemi üzerinden verilerin alınması amacıyla girişimlerde bulunulması, 

-Uluslararası eşya taşımacılığı sektörü; hizmet sektörleri arasında ön planda olan ve karayoluyla ulaşılabilen ülkelere yönelik ülkemiz ihracat hedeflerinin gerçekleştirilmesinde çok önemli görevler üstlenmektedir. Sektörün bahse konu görevlerini yerine getirebilmesi ise iş yapış modellerinde dijitalleşme süreçlerini hayata geçirebilmesi koşuluna bağlı olup, lojistik iş akış süreçlerinin dijitalleşmesi amacıyla çalışmalar yapılması, 

-İstanbul’da kent içi lojistiğin deniz yoluyla yapılacak yeni bir sistem üzerinde yapılmasına imkân sağlanmasına dair tüm paydaşların bir araya geleceği çalıştaylar düzenlenmesi, 

-İstanbul sınırları içerisine giren, ulusal yetki belgesine sahip firmaların yük taşıma araçlarının İstanbul içinde hareket etmeleri için alınması gereken yetki belgesi almadan hizmet vermelerinin sağlanması amacıyla girişimlerde bulunulması, 

-Odamız hamisi olunan okullar içerisinde yer almayan ve lojistik programı olan Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinin de hami okul kapsamına alınmalarının sağlanması, 

-İstanbul Ticaret Üniversitesi lojistik programının, gençler arasında tercih edilebilir olmasını ve tanıtımını arttırmak amacıyla çalışmaların programlanması ve gerçekleştirilmesi, 

-İstanbul’da eğitim – öğretim hizmeti veren özel okulların lise son sınıf öğrencilerine lojistik sektörünü tanıtımına imkân sağlayacak tanıtım toplantıları / günlerinin gerçekleştirilmesinin sağlanması, 

-Karadeniz’e kıyıdaş ülkelerin kıyı şehirlerinde faaliyette bulunan Ticaret ve Sanayi Odalarının katılımı ile oluşturulacak Karadeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’nin Odamız önderliğinde kurulması ve bölgesel iş birliğinin kurulmasının sağlanması, 

-- Kütahya Üniversitesi’nin profesyonel sürücü eğitimi ile ilgili yapılan başvurunun YÖK tarafından kabulünün sağlanması ve bu eğitimlerin İstanbul da var olan üniversitelerin programlarına aldırarak, yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılması, 

-Zorunlu trafik sigortasında geri iadeler ile ilgili bir çalıştay düzenlenmesi (tüm paydaşlar ile) 

-Ülkemizde yerleşik lojistik firmalarının navlun faturalarında Yetki belgesinin numarasının zorunlu olarak bulunması hususunun sağlanması konusunda paydaşlar ile bir araya gelinmesi.

Editör: Mutlu Doğan