Xinerji Teknoloji İş Geliştirme Yöneticisi Berkalp Kaya, lojistik sektöründe verimlilik ve rekabetçilik arayışı sonucu ortaya çıkan “Uberleşme”nin firmalara birçok avantaj getirdiğini belirtiyor. Kaya, bu yeni trendin dezavantajlarının da olduğunu belirterek, en önemli tehdidin eski iş modellerinde ve mevcut lojistik yapısında olacağını belirtiyor. 

Lojistik sektöründe son yıllarda görülen en önemli değişim, “Uberleşme” trendinin etkisidir. Bu trend, lojistik sektöründeki iş modellerini, hizmet sunumlarını ve müşteri beklentilerini değiştirmiştir. Lojistik şirketlerinin kapalı devre sistemler kurması ya da kurmaması, bu değişen trende uyum sağlamaya yönelik bir karardır.

Uberleşme trendinin tarihsel gelişimi, 2008 yılında San Fransisco’da başlamıştır. O zaman, Uber, yolculuk paylaşma uygulamasını lansman etmiştir ve bu, lojistik sektöründe de benzer uygulamaların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Lojistik şirketleri, müşterilerin gerçek zamanlı olarak teslimatlarını izlemesine ve hizmetlere daha kolay ulaşmasına imkân tanıyan teknolojik çözümler sunmaya başlamışlardır.

Kapalı devre sistemler, lojistik ve taşıma hizmetlerinde müşterilerin ürünlerinin veya mallarının takip edilmesini ve denetlenmesini sağlar. Uberleşme trendi ise, teknolojik çözümlerin kullanımıyla lojistik hizmetlerinin daha verimli ve rekabetçi hale getirilmesini amaçlar. Kapalı devre sistemler, güvenlik ve gizlilik konularına öncelik verirken, Uberleşme trendi ise verimlilik ve rekabetçilik üzerine odaklanır. Ancak, Uberleşme trendi de güvenlik ve gizlilik konularının önemi üzerinde durur ve bu konuları dikkate alır. Kapalı devre sistemler ve Uberleşme trendi arasında bir zıtlık yoktur, ancak farklı hedeflere odaklanırlar.

Kapalı devre sistemler ve Uberleşme trendi karşılaştırması:

Lojistik sektöründeki Uberleşme trendinin birçok olumlu yanı bulunmaktadır;

 1. Müşteriler için kolaylık: Teknolojinin kullanımıyla, müşteriler gerçek zamanlı olarak teslimatlarını izleyebilir ve hizmetlere daha kolay ulaşabilirler.
 2. Verimli ve uygun fiyatlı hizmet: Yük ve yolculuk paylaşma uygulamaları gibi çözümler, sürücülerin daha verimli bir şekilde yolculuk yapmasını ve dolayısıyla daha uygun fiyatlar sunmasını sağlar.
 3. Yeni fırsatlar: Uberleşme trendi, lojistik sektöründe yeni fırsatlar sunabilir. Yeni girişimciler ve teknolojik firmalar, eski lojistik şirketlerine alternatif çözümler sunabilir ve piyasadaki rekabeti arttırabilir.
 4. Hizmet kalitesinin artması: Uberleşme trendi, hizmet kalitesini artırabilir. Müşterilerin taleplerine ve beklentilerine uygun olarak, lojistik şirketleri daha verimli ve güvenli hizmet sunabilir.

Diğer yandan, lojistik sektöründeki Uberleşme trendinin birçok olumsuz yanı da bulunmaktadır.

 1. Eski iş modellerini tehdit etmesi: Uberleşme trendi, eski lojistik iş modellerini tehdit edebilir ve mevcut lojistik şirketlerinin varlığını sorgulatabilir.
 2. Çalışma standartlarının ve sosyal güvencelerin azalması: Uberleşmiş sistemler veya yolculuk paylaşma uygulamaları gibi çözümler, sürücülerin çalışma standartlarını ve sosyal güvencelerini azaltabilir.
 3. Güvenlik ve gizlilik endişeleri: Lojistik sektöründeki Uberleşme trendi, güvenlik ve gizlilik konularının da ortaya çıkmasına neden olabilir. Ürünlerin veya malların güvenliği ve gizliliği konuları, lojistik şirketleri için öncelikli bir konu olarak kalmalıdır.
 4. Rekabeti arttırması: Uberleşme trendi, lojistik sektöründe rekabeti arttırabilir. Yeni girişimciler ve teknolojik firmalar, eski lojistik şirketlerine rakip olabilecek çözümler sunabilir.
 5. Piyasadaki dengenin bozulması: Uberleşme trendi, piyasadaki dengeyi bozabilir ve eski lojistik şirketlerinin rakiplerine göre daha zorlu bir piyasada mücadele etmelerine neden olabilir.
 6. Müşterilerin beklentilerinin artması: Uberleşme trendi, müşterilerin beklentilerini artırabilir. Müşteriler, verimli, güvenli ve uygun fiyatlı hizmetlere daha fazla ihtiyaç duyacaktır.

Sonuç olarak, lojistik sektöründe Uberleşme trendi hem olumlu hem de olumsuz yanları bulunan bir trenddir. Uberleşme trendi, müşteriler için kolaylık sunmasına rağmen, eski iş modellerini ve mevcut lojistik şirketlerini tehdit edebilir. Üstelik, çalışma standartlarının ve sosyal güvencelerin azalması, güvenlik ve gizlilik endişeleri, rekabeti arttırması, piyasadaki denge bozulması ve müşterilerin beklentilerinin artması gibi olumsuz yanları da bulunabilir. Bu nedenle, lojistik sektörü, bu değişimi yönetebilmek ve müşterilere verimli, güvenli ve uygun fiyatlı hizmet sunabilmek için uygun stratejiler geliştirmelidir. Bu bilgiler ışığında aşağıdaki stratejileri geliştirebilir:

 1. Teknolojik güncelleme: Lojistik şirketleri, teknolojik güncellemeler yaparak, müşterilere verimli ve kolay hizmet sunabilmelidir. Örneğin tedarik zincirinde tüm halkaları birleştirebilir, işletmenizde veri ambarı oluşturabilir, gerçek zamanlı takip sistemleri ile entegre olabilir, gelişmiş mobil çözümleri kullanılabilir.
 2. İş modellerini yeniden tanımlama: Lojistik şirketleri, eski iş modellerini tehdit eden Uberleşme trendine karşı, yeni ve daha verimli iş modellerini tanımlayabilir. Örneğin, verimli dağıtım ve depolama sistemleri sunabilir.
 3. Çalışma standartlarını ve sosyal güvenceleri koruma: Lojistik şirketleri, sürücülerin çalışma standartlarını ve sosyal güvencelerini koruyabilmelidir. Bu, sürücülerin memnuniyetini ve hizmet kalitesini artırabilir.
 4. Güvenlik ve gizlilik konularına öncelik verme: Lojistik şirketleri, müşterilerin güvenliği ve gizliliği konularına öncelik vermelidir. Bu, müşteri güvenliğini ve gizliliğini koruyabilir ve hizmet kalitesini artırabilir.
 5. Rekabeti düzenli bir şekilde yönetme: Lojistik şirketleri, piyasadaki rekabeti düzenli bir şekilde yönetmelidir. Bu, piyasadaki dengeyi koruyabilir ve verimli, güvenli ve uygun fiyatlı hizmet sunabilmelidir.
 6. Müşteri beklentilerini karşılama: Lojistik şirketleri, müşterilerin beklentilerini karşılamalıdır. Verimli, güvenli ve uygun fiyatlı hizmet sunabilmelidir.

Bu stratejiler, lojistik sektöründeki Uberleşme trendini yönetebilmek ve müşterilere verimli, güvenli ve uygun fiyatlı hizmet sunabilmek için uygun bir yol sunabilir.

Benimle iletişime geçerek lojistik sektöründe Uberleşme trendi konularında bilgi alabilirsiniz. Toplantı/görüşme planlamak isterseniz https://calendly.com/berkalp-kaya adresini ziyaret edebilirsiniz.