Ücretli yol ödemeleri ve çözümleri konusunda Avrupa’nın önde gelen işletmeler arası iş platformu DKV Mobility, 2021 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Raporda şirketin yaptığı yeşil taahhüt konusunda kaydettiği ilerlemelere ve Çevresel, Sosyal ve Yönetsel (ÇSY) alanlardaki stratejilerine yer verildi. DKV Mobility ÇSY’de kendisine 2025 yılına yönelik on hedef belirledi.

Bir yılda sera gazı salımlarını yüzde 43 azalttı

2021 yılında DKV Mobility sera gazı salımlarını 2019’a kıyasla %43 oranında azaltırken, elektrikli araç şarj noktalarını neredeyse iki misli artırdı ve Avrupa’daki alternatif yakıt istasyonları ağını daha da genişletti. Aynı zamanda ÇSY stratejisini de kapsamlı bir şekilde uygulayarak cinsiyet çeşitliliğini güçlendirmek ve kurumsal vatandaşlık performansını yükseltmek yönünde önemli ilerlemeler kaydetti. EcoVadis ve Sustainalytics gibi saygın kuruluşların yaptıkları derecelendirmeler de DKV Mobility’nin sürdürülebilirlik ve ÇSY performansının gücünü tescil etti.

 DKV Mobility CEO’su Marco van Kalleveen, “2021 bizim için olağanüstü bir yıl oldu. İşimizi dinamik bir şekilde büyütürken sera gazı salımımızı azalttık. Odaklandığımız kilit konulardan biri enerjideki dönüşümü kolaylaştırıcı bir rol oynamaktır. Bunu da ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin alternatif enerji kaynaklarına geçişine yardım ederek yapıyoruz” dedi.

Yeşil mobilite ve taşımacılığa doğru

2023 itibarı ile kendi operasyonlarında iklime pozitif etki yapma taahhüdünde bulunan DKV Mobility, bu sürece iyi bir başlangıç yaptı. Sera gazı salımlarını 2021 sonu itibarı ile 2019’a kıyasla yüzde 43 azalttı. Ayrıca 2030 yılına kadar müşterilerinin filolarında karbon yoğunluklarının yüzde 30 azaltılmasına yardımcı olmak yönündeki çalışmalarda önemli mesafe kaydedildi. 2021 yılında şirketin sunduğu hizmet ağında yer alan 67.000’den fazla yakıt servis istasyonundan yaklaşık 20.000’ini, LNG, CNG, HVO veya Hidrojen gibi alternatif yakıt sunan istasyonlar oluşturuyor. Şirket aynı zamanda müşterilerine Avrupa’nın en büyük elektrikli araç şarj ağlarından birini sunuyor. 2021 sonunda yaklaşık 240 bin olan elektrikli araç şarj noktalarının sayısı ise bugün 310 bin civarında bulunuyor.

2025’e kadar yönetici pozisyondaki kadınların oranını yüzde 35’e çıkartmayı hedefliyor

 İddialı iklim hedeflerinin yanı sıra DKV Mobility, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın gerçekleşmesine de katkıda bulunmayı hedefliyor. Bu konuda 2025’e kadar gerçekleştirmek üzere on hedef belirledi. Örneğin şirket düzeyinde hâlen istihdamda kadın erkek eşitliği sağlanmış olmasına rağmen, DKV Mobility 2025 itibarıyla yönetici pozisyondaki kadınların oranını yüzde 35’e çıkartmayı hedefliyor.

Sürdürülebilirlik alanındaki performansı DKV Mobility’e saygın ve bağımsız derecelendirme kuruluşu EcoVadis’ten altın madalya kazandırdı. Bu derecelendirme, şirketi diğer işletmelere destek hizmetleri kategorisinde ilk yüzde 3’e ve Aralık 2021 itibarı ile EcoVadis tarafından derecelendirilmiş 90.000’den fazla şirket arasında ilk %6’ya soktu.

  Sustainalytics adlı bağımsız derecelendirme kuruluşu da 2022’nin başında şirkete ÇSY’de güçlü bir derecelendirme notu verdi. 10,5 puan (düşük risk) alan DKV Mobility, Sustainalytics tarafından derecelendirilen yaklaşık 15 bin şirket arasında en üstteki yüzde 2 içinde yer alıyor.