Hafta boyunca Türkiye ve Avrupa kentlerinde düzenlenecek etkinliklerle enerji tasarrufu, sıfır karbon emisyonlu, temiz, çevreci ve daha uygun maliyetli alternatif ulaşım yöntemlerine dikkat çekilecek.

Avrupa’nın 2050 yılına kadar sıfır karbon emisyonu hedefi göz önünde bulundurularak Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, “Arabasız Gün” etkinliği başta olmak üzere, çocuklara, gençlere ve toplumun her kesimine yönelik birçok söyleşi, konferans, seminer ve farkındalık etkinlikleri düzenlenecek. 

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında “SKUP Türkiye Gönüllüsü” olacak gençler, sürdürülebilir ulaşım yöntemleri ile şehirlerini keşfederek, kentlerin gelecek enerjilerini korumasına katkıda bulunacak. 

Türkiye’deki tüm belediyelerin katılımının beklendiği Avrupa Hareketlilik Haftasına etkinlik kayıtları “mobilityweek.eu” adresli internet sitesi üzerinden 15 Eylül’e kadar devam edecek. 

Sivil Toplum Kuruluşları da aynı internet sitesinden etkinlik kaydı yapabilecek.

2023 yılında Avrupa Hareketlilik Haftasına 3 binden fazla kentin katılımı bekleniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sözleşme makamı olduğu, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen ve sürdürülebilir kentsel hareketliliği Türkiye’de yaygınlaştırmayı hedefleyen “Şehirlerde Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Projesi (SKUP Türkiye)” desteğiyle ülkemizde de kutlanacak Avrupa Hareketlilik Haftası’na bu yıl Avrupa’dan toplamda 3 binden fazla kentin katılımı bekleniyor. 

Avrupa Hareketlilik Haftası için kayıtlar açıldıktan hemen sonra 22 ülkeden 429 il ve ilçe kayıt yaptırdı. 

Türkiye, son 3 yılda etkinlik sayısı kategorisinde rekor üstüne rekor kırıyor. 15 Eylül’e kadar kayıtların süreceği Avrupa Hareketlilik Haftası’nda Türkiye’nin bu yıl da kendi rekorunu yenilemesi bekleniyor. 

Bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım yolları teşvik edilecek

“Avrupa Hareketlilik Haftası” etkinlikleriyle, bu yıl belediyelerin ulaşım planlamalarının ve toplu ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, toplumda bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarının kullanılması konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor. 

Trafikten kaynaklanan hava kirliliğini ve kazaları en aza indirerek, sürdürülebilir yaşam alanlarını artırmayı amaçlayan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, kentsel hareketlilikle ilgili sorunların çözümüne ve vatandaşların yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlanması da amaçlanıyor.  

SKUP Türkiye Gönüllüsü Ol! 

SKUP Türkiye Projesi, ulusal ve kentsel düzeyde, sürdürülebilir olmayan bireysel ulaşımdan sürdürülebilir, erişilebilir ve kapsayıcı hareketlilik modlarına geçişi teşvik etmeyi amaçlıyor. 

Proje, yararlanıcı kurumu Türkiye Belediyeler Birliği ile iş birliği içinde, tüm Türkiye belediyelerinin ve ilgili kamu paydaşlarının, sürdürülebilir kentsel ulaşım konusunda politika diyaloğu geliştirme, kapasitelerinin artırılması ve belediyeler aracılığıyla vatandaşların bu alanda farkındalıklarının artırılarak sürdürülebilir kentsel ulaşım metotlarını daha fazla kullanmalarının teşvik edilmesini amaçlayan bir çatı proje olarak 2022 Eylül ayından bu yana faaliyetlerini sürdürüyor.

Proje kapsamında, özellikle gençler başta olmak üzere şehirlerinin geleceğini korumaya gönüllü tüm bireylerin, sürdürülebilir alternatif ulaşım yollarıyla şehirlerini keşfetmeleri teşvik edilecek. 

Belediyeler, vatandaşları düzenledikleri etkinliklere davet ederken, etkinlik alanına sürdürülebilir ulaşım araçlarını kullanarak gelenlere çeşitli ödüller verecek. 

SKUP Türkiye Gönüllüsü olacak vatandaşlar; yürüyüş, bisiklet, otobüs, vapur, metro ve tramvay gibi alternatif ulaşım araçlarını kullanarak, karbon ayak izinin azaltılması ve gelecekte de ihtiyaç duyulacak enerjinin bugünden korunmasına katkı sağlayacaklar. 

SKUP Türkiye Projesi, 2025 yılı Ağustos ayına kadar sürdürülebilir ulaşım konusundaki çalışmalarına devam edecek.