Covid-19 salgını ile birlikte tüm sektörleri etkileyen kapanma sürecinin ardından, firmalarda yaraları sarma dönemi başlıyor. Covid-19 pandemisinin firmalar üzerindeki finansal etkisi, 2020 Mart-2021 Haziran döneminin İŞKUR tarafından Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ile desteklendiğini belirten Rasyotek İnsan Kaynakları Bilişim A.Ş. Yönetim Kurulu Haldun Pak, İŞKUR ve SGK teşviklerinin özel sektör ve iş verenler için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.

Pak, 2020 ve 2021 yılında Türkiye ekonomisini değerlendirirken İŞKUR teşviklerinin oldukça önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:
“Pandeminin başladığı 2020 Mart ayından itibaren Türkiye İş Kurumu süreci proaktif bir eylem planı ile en hızlı şekilde kontrol altına almak için Kısa Çalışma Ödeneği desteği ile yönetmiş ve işletmelerin makro çevre koşullarından olabildiğince az etkilenmelerini sağlamıştır. Bu süreçte KÇÖ’den yararlanan işletmeler İŞKUR teşviklerinin en önemli basamağı olan İşbaşı Eğitim Programı açamamıştır. Ne var ki geçen on beş aylık süreye rağmen gerek İŞKUR gerekse SGK teşvikleri ile özel sektör işverenlerinin sağladığı tasarruf, 2022 yılı için de teşviklerin ne denli önemli bir katma değer sunacağının göstergesidir.”

2020'de SGK'dan 45.8 milyar TL teşvik desteği sağlandı

Bir buçuk yılı aşkın süredir devam eden pandeminin tüm dünya ekonomisini büyük ölçüde etkilediğini belirten Rasyotek İnsan Kaynakları ve Bilişim Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak, "Türkiye özelinde ise gerek döviz kurlarındaki dalgalanma, gerekse asgari ücrette %30’a varan bir artış olacağının öngörüleri, işverenler için en büyük gider kalemi olan personel maliyetlerinde de yüksek oranda artış olacağı anlamına gelmektedir." uyarısında bulundu.

Pak, özel sektör işverenleri için can simidi niteliğindeki teşviklerin önemine değinerek şu bilgileri verdi: “2022 yılı ile ilgili öngörüleri dikkate alarak hem istihdamı artırmaya yönelik faaliyetlerin zarar görmemesi hem de işverenlerin ekonomik büyümeye katkı sağlayabilmeleri açısından SGK ve İŞKUR teşvikleri işletmelere can simidi olacaktır. SGK tarafından 2020 yılı teşviklerine dair veriler, bu yılın son çeyreğinde paylaşılmıştır. Pek çok farklı teşvik türünde sağlanan teşvikler, toplamda 45,8 milyar Türk lirası tutarına ulaşmış ve işletmelerin tasarruf sağlamaları için destek verilmiştir. 2020 yılından beridir tüm dünyayı etkileyen pandemiye ve 2021 yılı Nisan ayında geçmiş dönem teşviklerinin sonlanmasına rağmen Rasyotek olarak biz de danışmanlık verdiğimiz firmalara SGK teşviklerinden 1,2 milyar TL’nin üzerinde yararlandırma desteği verdik. Normalleşme dönemine geçilmesiyle birlikte sonlandırılan bazı teşvik türlerini de dikkate alırsak 2022 yılı için İŞKUR teşviklerinin de her zamankinden daha büyük önem kazanacağı hiç şüphesiz bir gerçektir.”

İŞKUR teşvikleri ile personel maliyetlerinden tasarruf

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan firmaların bu dönemde İşbaşı Eğitim Programı açamamalarına rağmen 2020 ve 2021 yılında yoğun talep gören İŞKUR teşvikleri ile istihdama katkı sağlandığını söyleyen Pak, İŞKUR’un belirlediği süreler içinde personel maliyetlerinden tasarruf elde edildiğine işaret etti.

Haldun PAK açıklamasında "2020 ve 2021 yıllarında Mart 2020 - Haziran 2021 dönemindeki 15 aylık süreçte kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği alan firmaların İşbaşı Eğitim Programı teşvikinden faydalanamamalarına rağmen danışmanlık verdiğimiz firmaların 16 milyon Türk lirasından fazla tasarruf elde etmelerine ve 6 binden fazla işsiz vatandaşın istihdamına destek verdik. 2022 yılı itibariyle beklenen asgari ücret zammı, enflasyon ve dalgalı döviz kurları söz konusuyken İŞKUR teşviklerinden faydalanmak işverenlere rahat bir nefes aldıracaktır” dedi.