UTİKAD tarafından 23 Mart 2021 Salı günü 10.30 - 11.30 saatleri arasında UTİKAD Mali Danışmanı Yeminli Mali Müşavir Gürol Gündoğan'ın katılımıyla KDV tevkifat uygulamasına yönelik Zoom üzerinden bir bilgilendirme webinarı düzenlendi.

16 Şubat 2021 tarihli ve 31397 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:35)" ile Yurtiçi Karayolu Yük Taşımacılık Hizmetlerinin 1 Mart 2021 tarihinden itibaren 2/10 oranında KDV tevkifatına tabi tutulma uygulamasına ilişkin soruların yanıtlandığı webinar; UTİKAD Üyeleri tarafından büyük ilgi gördü.

Webinarın moderatörlüğünü üstlenen UTİKAD Sektörel İlişkiler Uzmanı Gizem Aydın; “Toplantı sırasında verilecek yanıtların Derneğimize ve Mali Danışmanımıza bir sorumluluk yüklemeyeceğini, bu sebeple bu konuları kendi mali danışmanınızla da mutlaka teyitleşmeniz gerektiğini bildirmek isteriz” hatırlatmasında bulundu.

UTİKAD Sektörel İlişkiler Uzmanı Gizem Aydın’dan sonra sözü alan UTİKAD Mali Danışmanı Yeminli Mali Müşavir Gürol Gündoğan; soruları yanıtlamadan önce Tevkifat uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı. Gündoğan; “KDV tevkifatı dediğimiz şey aslında vergi kanunlarında “Vergi Güvenlik Müessesesi” olarak adlandırdığımız bir kurumdur. Devlet bu uygulama ile verginin bir kısmının tahsilatını güvence altına almak isteyebilir. Karayolu yük taşımacılığında KDV tevkifatı uygulaması ilk olarak 16 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan bir KDV tebliğ ile gündeme geldi. Tebliğ üzerine Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD olarak; karayolu taşımacılığı yapan firmalar başta olmak üzere karayoluyla taşıma hizmeti alan tüm sektör paydaşlarını etkileyecek olan uygulamanın sektörlere olası olumsuz etkilerinin değerlendirildiği yazımızı başta Cumhurbaşkanlığı ofisi ve ilgili bakanlıklar olmak üzere gerekli kamu kurum ve kuruluşlarına ilettik.

Yayınlanan tebliğ ile Yurtiçi Karayolu Yük Taşımacılık Hizmetleri 1 Mart 2021 tarihinden itibaren 2/10 oranında KDV tevkifatına tabi tutulduğunu ifade eden UTİKAD Mali Danışmanı Yeminli Mali Müşavir Gürol Gündoğan; “KDV tevkifat uygulamasını yerine getirebilmek için fiziki karayolu taşıyıcısından hizmet alan tüm sektörler ve elbette taşıma işleri organizatörleri 2 numaralı KDV beyannamesi ile beyanname vermek zorunda kalacaklardır. Mevcut beyanname formatında alınan her fatura bilgisine yer verilmesi gerektiğinden ve fiili nakliye işi yapan firma ve kişilerin kısa vadede bu uygulama ile ilgili

bilgi eksikliği yaşayabileceğinden hem alınan faturaların kontrolü hem de artacak olan iş yükü konusunda dikkatli olunması gerekmektedir” dedi.

Söz konusu bilgilendirme webinarı UTİKAD Üyelerinin sorularının; UTİKAD Mali Danışmanı Yeminli Mali Müşavir Gürol Gündoğan tarafından yanıtlanmasının ardından son buldu.