Yönetmelik kapsamında tanımlanan kombine taşımacılık ve yeşil lojistik faaliyetler yürüten taşımacılar için düzenlenecek “Yeşil Lojistik Belgesi” almak isteyen işletmecilerin başvurularının alınmasına 1 Ocak 2023 tarihinde başlandı.

“Yeşil Lojistik Belgesi” için başvuru yapacak taşımacıların başvurularını Genel Müdürlüğe Kombine Taşımacılık Yönetmeliği’nde istenen bilgi ve belgelerle Bakanlığın KEP adresi üzerinden ve elektronik imzalı resmi yazı ile yapılması gerekiyor.