ICS2, AB Gümrük Öncesi Emniyet ve Güvenlik Programı Reformunun kalbinde yer alan yeni bir kargo risk yönetimi platformudur. 15 Mart 2021 ile 1 Mart 2024 tarihleri arasında uygulamaya konacak olan üç sürüm şeklinde mevcut ithalat kontrol sisteminin yerini alacak.

Ekonomi Komiseri Paolo Gentiloni şunları söyledi: "Bugün uygulamaya konan sürüm vatandaşlarımızı ve AB İç Pazarını tehlikeli ve yasa dışı malların trafiğinden kaynaklanan kapsamlı tehditlerden korumaya yardımcı olmak adına gümrük kapsamında uygulanacak değişikliklerde bir adım mahiyetindedir. Bu durum, hızla gelişen tedarik zincirlerimizde gümrük kontrollerine daha verimli ve etkili bir risk yaklaşımı sağlamaya yardımcı olurken, aynı zamanda eşit şartlarda bir faaliyet alanını destekleyecek ve dış sınırlarımız boyunca meşru ticareti kolaylaştıracaktır.”

Bu yıl Sürüm 1 ile başlayacak olan program, mallar tedarik zincirleri boyunca AB'ye doğru veya AB üzerinden hareket ederken, ilk defa gerçek zamanlı işbirlikçi risk analizini sağlamak amacıyla gümrük tarafından toplanan gelişmiş tedarik zinciri verilerini ve yeni araçları ve süreçleri aşamalı olarak tanıtacaktır. Mevcut rejimin Bilişim Teknolojileri, Gümrük Risk Yönetimi ve Ticaret Faaliyetleri açısından tam bir revizyonunu kapsamakta olup Komisyonun, Üye Devletlerin Gümrük Makamlarının ve iş dünyasının yakın iş birliği ile hazırlanmıştır.

ICS2 tarafından toplanan veriler, AB'nin güncel Gümrük Eylem Planında belirtildiği gibi, AB düzeyindeki analitik yeterlilikler üzerinde devam eden çalışmalara da katkıda bulunacaktır. Güvenlik Riskleri konusundaki iş birliğini daha da güçlendirmek amacıyla Şengen Bilgi Sistemi ve Europol ile Kilit Veriler arasındaki bağlantılar da araştırılmaktadır.