Avrupa ulaştırma sistemi için hayati öneme sahip olduğu ifade edilen Trans-Avrupa Ulaştırma Ağı (TEN-T) Yönetmeliği revize edildi. Yeni yönetmeliğe göre; çekirdek ağ 2030'a kadar, genişletilmiş çekirdek ağ 2040'a kadar ve kapsamlı ağ 2050'ye kadar tamamlanacak. 

IRU’dan eleştiri

IRU yaptığı açıklamada otobüs (yolcu) taşımacılığındaki yaklaşımı takdir ederken yük taşımacılığında önemli bir fırsatın kaçırıldığını savunarak eleştiride bulundu. 

Yapılana çıklamada; “IRU, otobüslerin şehir içi ulaşımda tanınmasını ve diğer modlarla entegrasyonunu özellikle memnuniyetle karşılamaktadır. Konsey'in benimsediği genel yaklaşım, Avrupa Komisyonu'nun ilk ve son mil bağlantılarını desteklemek için 2030'un sonuna kadar kentsel düğümlerde çok modlu yolcu merkezleri geliştirme önerisini doğrulamaktadır. Buna ek olarak IRU, yakında çıkacak olan AB Alternatif Yakıt Altyapısı Yönetmeliği'nde (AFIR) tanımlanmak üzere, şehir merkezlerini otobüsler ve yolcu otobüsleri için en az bir elektrikli şarj istasyonu ile donatma taahhüdünü desteklemektedir. Taşıma operatörlerine birden fazla seçenek sunmak için bu merkezlerde diğer alternatif yakıt teknolojileri de dikkate alınmalıdır.

Ancak Konsey'in kamyon şoförlerinin çalışma koşullarını ve intermodal mal taşımacılığını iyileştirmek için eşsiz bir fırsatı kaçırması üzücü” ifadelerine yer verildi. 

Yeterli güvenli ve emniyetli park alanlarının olmadığı AB'deki park yerlerinin yalnızca yüzde 3'ünün güvenli ve emniyetli olarak sertifikalandırılmış olduğu belirtilerek bunların mesleğin çekiciliğini sınırladığına bunun da sektörün çok inhtiyaç duyduğu yeni sürücülerin sektöre kazandırılmasına engellediğine dikkat çekildi.

Çekya tarafından AB Konseyi Başkanlığı'na yakın zamanda gönderilen ortak bir mektupta, karayolu sosyal ortakları IRU ve Avrupa Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ETF), iddialı ve pragmatik çözümler çağrısında bulundu.

Ancak konsey, güvenli ve emniyetli park alanları inşa etmek için başlangıçta önerilen kesin son tarihler yerine, net olmayan ileri tarihli bir yaklaşım sergiledi. Açıklamada, kapsamlı ağ üzerinde güvenli ve emniyetli park alanlarına sahip olma zorunluluğu Kurul metninden tamamen çıkarıldığı bilgisi de verildi. 

IRU AB Savunuculuğu Direktörü Raluca Marian , “AB Üye Devletlerinin, sürücü sıkıntısı sorununun aciliyetini ve kapsamını karşılamak için kesin son tarihler ve çözümler taahhüt etmekten çekindiğini görüyoruz. AB'nin karayolu taşımacılığı sektöründe şu anda yüzbinlerce sürücü yok ve işler değişmezse 2026 yılına kadar 2 milyon boş sürücü pozisyonu bekleniyor. Sektör yeni yetenekleri çekmek için elinden geleni yaparken, biz bu sorunu tek başımıza çözmeyeceğiz. AB üye devletlerinin tüm ekonominin çıkarları için üzerlerine düşeni yapması gerekiyor.” dedi. 

IRU, TEN-T çekirdeğinde ve genişletilmiş çekirdek ağında 2035 yılına kadar ve kapsamlı ağında 2040 yılına kadar tam bir güvenli ve emniyetli kamyon park alanları ağı kurulmasını istiyor. Ara son tarihler 2027 gibi erken bir tarihte belirlenmelidir.

Karayolu taşımacılığı operatörünün mevcut çok modlu yük terminallerine erişimi, modsal tamamlayıcılığı ve yatay işbirliğini geliştirmek için iyileştirilmelidir.

TEN-T'deki mevcut terminal ve merkez ağını iyileştirmeye odaklanmak, kısa vadede çok modlu taşımacılığı teşvik edecektir. Orta ve uzun vadede, TEN-T Yönetmeliğinin revizyonu, yeni terminallerin ve aktarma merkezlerinin inşasını teşvik edebilir.

IRU AB Savunuculuğu Direktörü Raluca Marian, “Sektörün, Avrupa Komisyonu tarafından başlangıçta önerilenlerden bile daha iddialı son tarihlere ihtiyacı olsa da, AB Üye Devletlerinin, Komisyon'un kentsel düğüm noktaları etrafındaki çok modlu terminallere ilişkin önerisini daha da sulandırdığını görüyoruz. Bu kaçırılmış bir fırsat” açıklamasına yaptı. 

Avrupa'daki toplam iç yük taşımacılığının yüzde 75'inden fazlası karayolu ile gerçekleştiriliyor. Benzer şekilde, karayolu ile toplu yolcu taşımacılığı – otobüsler ve uzun mesafe yolcu otobüsleri – özel yolcu arabalarından sonra AB içinde en çok kullanılan ikinci ulaşım şekli.

IRU AB Savunuculuğu Direktörü Raluca Marian şu sonuca varıyor: “AB'de malların ve insanların hareketliliğinde karayolu taşımacılığının kritik rolü ve talepte tahmin edilen artışlar göz önüne alındığında, AB'nin çevre ve güvenlik politikası hedeflerine tüm ulaşım türlerine yatırım yapılmadan ulaşılamaz. Buna karayolu taşımacılığı sektörü dahil. Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilecek iddialı bir TEN-T Tüzüğü raporuna güveniyoruz ve tüm AB ulaşım ağının verimliliğini artıracak nihai bir TEN-T'ye güveniyoruz".