Ağır vasıta üreticileri elektrikli kamyon modellerini geliştiriyorlar ve arka arkaya bu modellerin tanıtımı yapılıyor. Hedef sıfır karbon emisyonu için hazırlıkları tamamlamak. Ancak AB Komisyonu tarafından AB Ulaştırma Bakanları toplantısında bu geçin öncelikli olmadığına dair mesajlar geldi. Farklı ülkelerde hazırlıkların tamam olmaması, ulaştırma hatlarında elektrikli şarj altyapı yatırımlarının agresif olarak gerçekleşmesini engelliyor.

Alternatif yakıt altyapısının olması sıfır emisyonlu ağır hizmet araçlarının alımı için önemli. Şarj ve yakıt ikmali altyapısının olmaması, uzun mesafe operatörlerinin elektrik ve hidrojen teknolojilerini benimseme şansı bırakmadığı için ulaştırma hatlarındaki bu yatırımların hızlı şekilde gerçekleşmesi gerekiyor.

AB Ulaştırma Bakanları toplantısında, ağır hizmet araçları için elektrikli şarj altyapısı oluşturma hedefleri, 2025 yılına kadar Trans-Avrupa Taşımacılığı (TEN-T) ağının yalnızca yüzde 15'i boyunca altyapıya sahip olacak şekilde revize edildi ve 2027 yılına kadar yüzde 40'a yükseldi.

Trans-Avrupa Ulaştırma Şebekesi Ağları (TEN-T)

Türkiye'de TEN-T (Trans-Avrupa Ulaştırma Ağları) ile Türkiye ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında kişilerin, malların ve hizmetlerin serbest dolaşımının kolaylaştırılması için iyi bir ulaştırma altyapısı oluşturularak bunun trans-Avrupa ulaştırma ağlarına eklemlenmesini sağlamak amaçlanıyor. Ülkemiz, hızlı, güvenilir çok modlu (multi-modal) ulaştırma altyapısının oluşturulmasına ve Karadeniz, Asya, Orta Doğu ve Akdeniz bölgeleri ile Avrupa arasında gerekli ulaştırma bağlantılarının sağlanmasına büyük önem veriyor.

Türkiye TEN-T Haritası "21 nolu Trans-Avrupa Ağları Faslı" çalışmaları kapsamında hazırlanmış ve 21 Haziran 2016 tarihinde Rotterdam'da gerçekleştirilen bakanlar toplantısında onaylandı.

Ayrıca Türkiye'nin TEN-T ağına ilişkin ulaştırma verilerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri tabanlı bir sistemde depolanması, haritalanması, analizi, raporlanması, karar alıcılara öneriler sunabilmesi ve Avrupa Komisyonuna iletilebilmesi amacıyla hazırlanan ve AB fonları kullanılarak gerçekleştirilen Ulaştırma Bilgi Yönetim Sistemi Projesi (UBYS - TIMS) 14 Haziran 2016 tarihinde başladı ve 23 Kasım 2017 tarihinde de tamamlandı. Türkiye TEN-T Kapsamlı Karayolu Ağı uzunluğu toplam 16.799 kilometre ve bunun 9.212 kilometresini Çekirdek Karayolu Ağı oluşturuyor.