TMSF'den yapılan açıklamaya göre, muhammen bedeli 325 milyon lira olarak belirlenen Sürat Kargo ve Sürat Lojistik 'in ihalesi gerçekleştirildi. Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif olan 327,5 milyon lira üzerinden açık artırma aşamasına geçildi ve katılımcılar tarafından yapılan artırımlar sonucunda 335,5 milyon lirayla en yüksek teklife ulaşıldı.

Edinilen bilgilere göre en yüksek teklifi veren Panout Medya'nın sahibi Hacı İbrahim Bacacı.  Açıkhava reklamcılığı yapan Panout Medya, otobüs duraklarında İstanbul’da 7.900 reklam yüzüne sahip açıkhava reklam satış ve pazarlama şirketidir.

325 milyon lira muhammen bedel belirlenen şirketin ihale şartnamesini 16 firma aldı. Anılan firmalardan 11 'i 'bilgi odası' sürecine dahil oldu. Son teklif verme saatine gelindiğinde ise 4 firma başvuruda bulundu. Söz konusu firmalardan biri, teminat mektubunu belirlenen sürede sunmayınca, ihale dışı kaldı. Teklif veren 3 firmanm zarfları açıldı. Zarflar açıldığında, firmalardan ilkinin 230 milyon, ikincisinin 325 milyon 575 bin TL, üçüncüsünün ise 327 milyon 500 bin TL teklif verdiği görüldü. Kapalı zarf aşamasından sonra en yüksek teklif olan 327 milyon 500 bin TL üzerinden açık artırma aşamasına geçildi. Yapılan açık arttırımlar sonrası bir firma 335 milyon 500 bin TL'lik teklif verdi. Anılan teklif, belirlenen bedelin 10 milyon TL üstüne denk geliyor. 

İhale sürecine ilişkin TMSF'den yapılan yazılı açıklamada "Açık artırmada verilen en yüksek teklif olan 335 milyon 500 bin TL, 325 milyon TL'lik muhammen bedelin üstünde olduğundan fon kurulu kararıyla, ihale şve ilgili mevzuat uyarınca gerekli izinlerin temini amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rekabet Kurumu ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir. Anılan bakanlık ve kurumlardan gerekli izin ve onayların alınması akabinde ihale fon kurulunun nihai onayına sunulacaktır" denildi.