3,5 milyondan fazla karayolu taşımacılığı operatörünü temsil eden dünya karayolu taşımacılığı işverenleri örgütü IRU ve 18,5 milyon taşımacılık işçisini temsil eden Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu ITF, bugün sürücü eksikliklerini gidermek için üç aşamalı bir plan başlattı.

Yeni yaklaşım, sürücü eksikliklerini ve taşımacılık işgücü piyasası dengesizliklerini azaltmayı, kendi ülkeleri dışında çalışan sürücüler için insana yakışır çalışma koşulları ve standartları sağlamayı ve işçiler ve işverenler için kuralları basitleştirip uygulamayı amaçlıyor. 

IRU Genel Sekreteri Umberto de Pretto , “Sürücü sıkıntısı hızla kontrolden çıkıyor. Yasal göçü kolaylaştırmak ve yerleşik olmayan sürücülerin sömürüsünü durdurmak için basit önlemler yoluyla küresel işgücü arzını ve talebini dengelemek, sorunu çözmenin, insana yakışır işi desteklemenin ve hayati önem taşıyan karayolu taşımacılığı hizmetlerini sürdürmenin bir yoludur.” dedi.

ITF Genel Sekreteri Stephen Cotton , “Hükümetler, taşımacılık işverenleri ve çok uluslu taşımacılık müşterileri, sürücü kıtlığını sona erdirmek için insana yakışır işler oluşturmak üzere sendikalarla birlikte çalışmalıdır. Karayolu taşımacılığı, ancak, insana yakışır iş, temel işçi hakları ve gerçek sosyal koruma sağlamak için tüm paydaşlar ve hak sahipleri arasındaki işbirliği üzerine kuruluysa, sürücüleri çekebilecek ve elinde tutabilecektir.” diye konuştu.

Plan, BM, ulusal hükümetler ve endüstri için yapılacakları özetlemektedir:

  • 1. BM ve uluslararası kuruluşlar – ikamet etmeyen sürücüleri korumak için açık yönergeler içeren küresel bir çerçeve geliştirin; sürücü koşullarını iyileştirin ve sosyal uyumu artırın; ve yeterlilik standartlarını ve sınır ötesi tanımayı uyumlu hale getirin.
  • 2. Ulusal hükümetler – yerleşik olmayan sürücüleri korumak için işçi göçmenlik prosedürlerini değiştirir ve uygular, mevcut ve potansiyel sürücüler için daha kolay yasal göç sağlamak için bürokrasiyi azaltır; ikili anlaşmalar yoluyla üçüncü ülke niteliklerinin tanınmasını artırmak; karayolu taşımacılığı yasalarına ve düzenlemelerine yatırım yapmak ve bunların uygulanmasını artırmak; ve yerel eğitim ve entegrasyon programlarını sübvanse etmek.
  • 3. Karayolu taşımacılığı işletmecileri – yerleşik olmayan sürücülerin yerel iş gücüyle aynı koşulları alması için operasyonel entegrasyon programları geliştirin; ve eğitim, beceri yönetimi ve sertifikasyon süreçlerini destekler.

Plan, bir ülkeden diğerine sorun ihraç etmeden, ulusal iş gücü havuzlarını - fazla olanlar ve sürücü yeteneği eksikliği olanlar arasında - daha iyi dengelemeyi amaçlıyor. Mevcut ulusal girişimleri geçersiz kılmamalı veya güvenlik standartlarına veya işçi koşullarına zarar vermemelidir.

Profesyonel kamyon, otobüs, otobüs ve taksi şoförlerinin kronik küresel kıtlığı hızlanarak milyonlarca karayolu taşımacılığı işçisini, işverenini ve hizmetini etkiliyor. 2022'de sürücü pozisyonlarının yaklaşık %11'i boştu. Pek çok ülkede önümüzdeki üç yıl içinde sürücülerin üçte birinin emekli olmasıyla, doldurulmayan sürücü pozisyonları 2026'ya kadar iki kattan fazla olabilir. 

Hükümetler, sendikalar ve operatörler çok sayıda eylem yürütüyor, ancak bu yeterli değil. Diğer çözümler arasında lisans ve eğitim maliyetlerinin sübvanse edilmesi, daha iyi tesislerle daha güvenli ve emniyetli park alanları inşa edilmesi, daha fazla kadın ve gencin mesleğe teşvik edilmesi ve sürücülere yönelik muamelenin ve meslek anlayışının iyileştirilmesi yer alıyor.