OKT Trailer, 2021 yılında yeniden yapılandırdığı İSG Kurulu ile sağlık ve güvenlik ihtiyacını yeniden ele alarak çıkış noktasında; yeni doğan bebeğin güvenli bir ortam arayışı ile gelişen ihtiyaçlarının yerini çalışma yaşamında iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin aldığı düşüncesi ile çalışma hayatındaki en temel ihtiyacın sağlıklı ve güvenli bir hayat olduğu açıkladı. İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında gösterilecek hassasiyetin sadece bireyi değil, sevdiklerini ve geleceğini de koruyacağını, bu kapsamda İSG çalışmaları kapsamında iş sağlığı ve iş güvenliği konularının ayrı ayrı değerlendirileceğini açıkladı.

OKT Çalışanları Güven’le Sevgi nOKTasında!

İSG Kurulunun çalışmaları kapsamında OKT grup şirketlerinde yapılacak olan farkındalık, bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarında verimi ve akılda kalıcılığı arttırmak için bundan sonraki dönemde 8 yaşlarında ikiz biri kız biri erkek Güven’le Sevgi adındaki çocuklar çalışma alanındaki tüm süreçlerde uyarı ve önerilerde bulunacak.

OKT Ailesine dahil olan karakterlerin çocuk olarak belirlenmesinin temel amacının çocukların yaptığı uyarıların daha fazla dikkat çekmesi ve akılda kalıcı olması olduğunu açıklayan OKT Trailer Genel Müdürü ve İSG Kurul Başkanı Hakan Maraş; OKT Grup şirketleri çalışanlarının çalışma alanında İSG kurallarına uyma noktasında Güven’le Sevgi’yi görünce kendi çocuğunu veya ailesini aklına getirerek kurallara uyma ve geri bildirimde bulunma konularında daha hassas davranacağı düşünülmüştür. İSG çalışmalarında yapılacak olan tüm bildirim ve uyarılarda bundan sonra Güven ve Sevgi bizimle olacaktır. Ailemizin yeni üyeleri Güven ve Sevgi ile birlikte çalışma arkadaşlarımızın iş sağlığı ve güvenliği konularında daha bilinçli olması ve bu süreci sadece iş hayatında değil evde, sokakta vb. her yerde toplum bilincine katkı sağlamasını arzu ediyoruz. Bundan sonra iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında; “Sıfır iş kazası ile sıfıra değer katmak için Farkındayız! Güven’le Sevgi noktasındayız!” sloganımız ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ayrıca iş sağlığı konusunda zorunlulukların dışına çıkarak mevzuat gerekliliklerinin üzerinde bir katılım ile çalışanlarımız “İlk Yardımcı” eğitimi aldılar. Aldıkları eğitimler ve deneyimler ile ilk yardım gerektiren bir olay durumunda erken müdahale sayesinde hayat kurtarabileceklerinin önemi ve farkındalığı sağlanmıştır. Umarım bu çalışmalar özellikle ağır sanayi sektöründe çalışan işletmeler için örnek teşkil eder ve daha fazla kişiye katkı sağlayarak iş sağlığı ve güvenliği süreçlerini birlikte toplum bilincine taşıyıp sıfır iş kazası ile sağlıklı ve güvenli toplum gelişimine katkı sağlarız.” dedi.

İSG Etkinlikleri ile Dolu Dolu Bir Hafta …

İSG çalışmalarında farkındalığı arttırarak İSG kültürünü desteklemek için OKT Trailer otopark alanında hafta boyunca gerçekleştirilen etkinliklerin ilk gününde Güven’le Sevgi karakterlerinin OKT ailesine katılım süreci ve birbirinden farklı İSG skeçlerinin gösteriminin yapıldığı İSG tiyatrosu OKT çalışanları ile buluştu. Hafta boyunca İSG ve ilk yardım eğitimleri alan çalışanlar eğitim sonrası OKT Trailer tarafından üretilen Nestle Waters Tanıtır’ın Adex akademi bünyesinde verilen uygulamalı eğitimleri alarak İSG ile ilgili çalışmalarda deneyimlerini pekiştirdiler. Bunun yanında çalışanların İSG etkinliklerine ailelerini de dahil etmeleri ve evlerinde İSG çalışmaları hakkında görüşüp konuşabilmeleri amaçlanarak hafta kapsamında ödüllü resim yarışması düzenlendi. Çalışanların oyları ile seçilen resim yarışması ödülleri sahiplerini bulurken yine çalışanların İSG çalışmalarında kullanılan kelimeleri ve İSG çalışmalarında yaşanan olaylar ile ilgili bilgileri hatırlayabilmeleri, bilinçlenmeleri ve haftanın önemine istinaden hazırlanan ödüllü İSG Bil Bakalım ve İSG Tabu yarışması gerçekleştirildi. Çalışanlar hafta boyunca eğlenirken birçok konu ve materyal hakkında bilgi sahibi oldular.