Uluslararası karayolu taşımacıları yeni başkanını yarın (9 Mart) yapılacak Genel Kurul Toplantısı’nda seçecek. UND Başkanlığına aday olan Nagihan Soylu, İstanbul’da yaptığı toplantıda sektör temsilcileriyle bir araya geldi. 

“20 yıl UND’de görev yaptım. Başkan yardımcılığı ve genel sekreterlik yaptım. Şimdi de Yönetim Kurulu Başkanı adayı olarak karşınızdayım” diyen Soylu, şeffaflığın önemi üzerinde durdu. Soylu: “Bizler sizlerle birlikte yarın yönetime geldiğimizde yüzde yüz şeffaflığı taahhüt ediyoruz. Kronik ve yapısal sorunlarla ilgili tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız” dedi.

“Kurumsal ve güçlü yapısı UND’yi dünyanın en etkin derneklerinden biri yaptı. UND’nin kurumsal yapısının zayıflamasına asla izin vermeyiz” diyen Soylu, bundan önceki dernek başkanlarının derneğin kurumsal kültüre yaptıkları katkıya dikkat çeken Soylu, Ruhi Engin Özmen, Tamer Dinçşahin ve Çetin Nuhoğlu’nu ziyaret ettiğini, istişare kurulunda görev almalarını talep ettiğini, 3 başkanın da bu talebine olumlu cevap verdiklerini söyledi. 

Öncelikle Cumhurbaşkanına 3 yapısal sorunu çözmesini isteyeceklerini belirten Soylu bunları şöyle sıraladı: “Yabancı araçlara karşı mütekabiliyet  konusunu anlatacağız.  Yabancı araçlar için denetim konusunun etkin olarak uygulanmasını isteyeceğiz. Profesyonel sürücülerin yetiştirilmesi ve meslek okullarının biran önce hayata geçirilmesini talep edeceğiz.”

Soylu yapacakları projeleri şöyle sıraladı: 

-Dijital satın alma platformu kuracağız. Günlük, aylık, haftalık ihaleler yapacağız. İhtiyaç duyduğumuz tüm ekipmanlar burada olacak.

-Dijital kooparatif kuracağız.

-Türkiye'nin en iyi finans uzmanlarıyla bir araya gelip finansal okuryazarlığı artıracağız. 

Garip Sahillioğlu: "2024'de Euro bazında %15 büyüme hedefliyoruz" Garip Sahillioğlu: "2024'de Euro bazında %15 büyüme hedefliyoruz"

-Kümelenmeler oluşturarak, buradaki talepleri UND oladak kamuya aktaracağız. 

-Tüm ülkedeki ünversitelerle öğrencilerine bir araya getireceğiz. Öğrenciler sektör firma timcilcileriyle eşleşecekler. 

-İcra Kurulunu genişleteceğiz. 

-Destek ve teşvikler konusunda UND'yi köprü olarak kullanacaksınız.

-Bütün ülkelerdeki muhatap derneklerle bir araya gelip sağlam acenteleri bulacağız, güvenilir forwarderleri buraya getireceğiz.