Ülkemizin devlet destekli ilk marka programı olan Turquality, bir teşvik programından öte, işletmeler için bir iş ve değer modelidir. “Turquality iş modeli”nde, stratejik planlama, insan kaynakları yönetimi, performans yönetimi, bütçe yönetimi, marka yönetimi, satış-pazarlama yönetimi, bilişim yönetimi, risk yönetimi, tedarik zinciri yönetimi gibi tüm konular yer alıyor.

Hizmet sektörleri de, üretim sektörleri gibi Turquality’den yararlanabilmektedirler. Özellikle “Lojistik Bölümü”, maliyeti yüksek olan bir alan olmasından dolayı, yapılacak tüm maliyetlerin yarısının karşılanması şirket için çok önemlidir. Lojistik şirketleri, Turquality destek programı ve marka destek programı kapsamında %50 teşvik alabiliyorlar. Lojistik sektöründeki işletmelerin yapacakları yatırımlar, eğitimler ve danışmanlıklar gibi birçok alanda devlet destekleri sağlanıyor.

16 yıldır Turquality konusunda hizmet veren Progroup Uluslararası Danışmanlık, bugüne kadar 50’yi aşkın firma/markayı Turquality kapsamına aldırırken, 30’a yakın firma/marka ile çalışmalarına devam ediyor. Progroup, tedarik zinciri yönetiminden insan kaynaklarına, bütçe yönetiminden Turquality alınmasına kadar, tüm konularda danışmanlık hizmetleri veriyor. Kısaca Progroup Uluslararası Danışmanlık, lojistik firmalarının stratejik yol haritalarını hazırlaması ve işletmelerini Turquality iş modeli ile yönetmelerine rehberlik ediyor.

Turquality programının faydaları nelerdir?

Turquality programının firmalara kazandırdığı en büyük fayda; kendi yönetim ve operasyonel süreçlerini dünyada marka olmuş firmaların yönetim ve operasyonel süreçlerinin seviyesine getirmek suretiyle, daha sürdürülebilir bir büyüme ve birim başına daha karlı ticaret yapma imkanı sağlamasıdır. Turquality’nin diğer önemli özelliği, sürdürülebilir bir iş modeli olarak kurgulanmış olmasıdır. Uzun soluklu milli bir dava niteliği taşıyan Turquality programı, işletmelere orta ve uzun vadede bir kalkınma ve iyileşme haritası çıkarmaktadır.

İşletmesini “Stratejik Yol Haritası” ile yönetenler, dünya pazarlarında öne geçiyor

İşletmesini “Stratejik Yol Haritası” ile yöneten Turquality’ deki firmaların, dünya pazarlarında daima bir adım önde olduğunu kaydeden Progroup Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, şunları söyledi:

“Turquality iş modelini benimseyen işletmeler, iş süreçlerini etkin yönetirler, farklılaşırlar, markalaşmayı hızlandırırlar, global rekabete hazırdırlar ve kilogram başına ihracatlarını 3 kat ve üzeri artırırlar. Turquality için aslında, bir karne ve bir akreditasyon da diyebiliriz. Turquality karnesi pekiyi olan bir Türk işletmesi, global pazarlarda karşısındaki uluslararası şirketlere daima güven vermektedir. Nitekim, pandemi nedeniyle dünya ekonomisinde daralmanın yaşandığı bu yıl, Turqualiyt’deki Türk markaları dünyada bir adım öne çıktılar ve tercih edilenler arasında oldular” dedi.

Turquality Programının, lojistik işletmelerine sağladığı destekler şunlardır:

1-İstihdam Giderleri

2-Sertifikasyon Giderleri

3-Yazılım ve Bilişim Giderleri

4-Depo Hizmetleri Giderleri

5-Gelişim Yol Haritası

6-Danışmanlık Giderleri

7-Pazar Araştırması Çalışması ve Raporlama Giderleri

8-Ofis, Depo, Mağaza Kira ve Kurulum Giderleri

9-Tasarım Giderleri

10-Uluslararası Hukuk Danışmanlık Giderleri

11-Ürün, Hizmet ve Marka Tescili ve Korunması ile İlgili Giderler

Turquality’nin, işletmelere sağladığı değer nedir?

Turquality iş modelinin işletmelere sağladığı değeri anlatan Dr. Salim Çam, şunları kaydetti:

*Mevcut verimlilik artışına katkısı: %17

*Mevcut ihracat artışına katkısı: %15

*Mevcut iç piyasa artışına katkısı: %10

*Mevcut karlılığın artışına katkısı: %14

*Mevcut yeni ürün geliştirmeye katkısı: %12

*Mevcut marka bilinirliğine katkısı: %7

*Müşteri memnuniyet seviyesi: %97

*İsraf ve maliyetleri azaltmaya katkısı: %14