Kapitan Andreevo sınır kapısında gıda analizi hizmeti veren kuruluş ile ilgili yaşanılan sorun nedeniyle, Bulgaristan üzeri yaş sebze ve meyve yükü taşımakta olan, analize tabi tutulan ürünlerin geçişleri gerçekleştirilemiyordu. 

UND tarafından yapılan açıklamada Kapitan Andreevo Sınır Kapısında gıda analizine tabi ürünlerin geçişinde yaşanan sorun giderildiği ve frigorifik tesisata sahip araçların geçişin başladığı duyuruldu.