Dünya genelinde 2,6 milyondan fazla ticari araç sürücü açığı bulunuyor ve açık her yıl artıyor. IRU başka ülkelerden şoför getirilmesinin önünün açılmasını istedi ve Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) çağrıda bulunarak şoförlerin yasal göçmen olarak kabul edilmesini istedi.

Taşıma ve lojistik hizmetleri sunan 3,5 milyondan fazla şirketin sesi olan IRU Genel Kurulu, hükümetleri karayolu taşımacılığı endüstrisindeki dramatik sürücü eksikliğini gidermek için, uyarlanmış göç politikalarına odaklanmaya çağırıyor.

IRU tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

Ticari karayolu taşımacılığı endüstrisi, modern tedarik ve taşıma zincirlerinin bel kemiğidir, vatandaşlara ve müşterilere her zaman, her yerde verimli bir şekilde hizmet vermekte ve toplumlarımızı ve ekonomilerimizi olmaları gereken yere taşımaktadır. İşletmelere ve tüketicilere hizmet verirken, sürücü sıkıntısı yolcu taşımacılığı operasyonlarını ciddi şekilde etkilemektedir ve tedarik zincirleri üzerinde muazzam zincirleme etkilere sahiptir.

2022 yılında, dünya genelinde 2,6 milyondan fazla ticari araç sürücüsü pozisyonu doldurulamadı. Artan ulaşım talebi, yaşlanan profesyonel sürücü nüfusu ve mesleğe katılan genç sürücülerin sayısının yetersiz olması, kronik sürücü sıkıntısının başlıca nedenleridir. IRU, bazı ülkelerde kıtlığın o kadar dramatik olacağını ve toplam sürücü pozisyonu sayısının % 50'sinin 2026 yılına kadar boş kalabileceğini tahmin etmektedir.

Karayolu taşımacılığı sektörü, mesleğin çekiciliğini artırmak için elinden geleni yapmaya devam edecektir. Özel eylemler arasında profesyonel sürücülerin toplumlara ve ekonomilere yaptıkları temel katkı konusunda farkındalık yaratmak, mesleğin imajını ve çalışma koşullarını iyileştirmek, güvenli ve emniyetli park alanlarını savunmak ve sınırlarda bekleme sürelerinin azaltılması, maaşların artırılması ve profesyonel bir sürücü olma yolunun kolaylaştırılması yer almaktadır. Özellikle gençleri ve kadınları mesleğe çekmek, karayolu taşımacılığı sektörü için acil bir öncelik olmaya devam etmektedir.

Diğer sektörlerin de vasıflı işgücü eksikliğinden etkilendiği ve aynı işgücü için sektörler arasında güçlü bir rekabete yol açtığı göz önüne alındığında, endüstri olumsuz eğilimi tersine çevirmek bir yana, durduramamıştır. Bu nedenle, ulusal düzeyde uyumlu eylemleri kararlılıkla sürdürürken, karayolu taşımacılığı endüstrisi, mevcut ve acil krizi yeterince ele almak için tamamlayıcı bir önlem olarak uyarlanmış yasal göç politikalarına eşit derecede ihtiyaç duymaktadır.

Ticari araç sürücüsü sıkıntısının üstesinden gelmeye yardımcı olmak için yasal göç politikalarını başarıyla uygulayan ülkelerin ve bölgelerin olumlu örnekleri zaten vardır. Sanayinin amacının sadece ucuz işgücü elde etmek ya da diğer ülkelerde zararlı bir beceri tahliyesi yaratmak olmadığı unutulmamalıdır. Daha ziyade, amaç ailelere, karayolu taşımacılığı endüstrisine ve ev sahibi ülkenin ve ev sahibi ülkenin ekonomilerine net bir ekonomik fayda sağlamak olacaktır. Ev sahibi bir ülkedeki işlere, halihazırda yürürlükte olan sosyal ve insana yakışır çalışma koşullarına ve eğitim standartlarına saygı gösterilmesinin yanı sıra, ulusal ücretlere uygun olarak ödeme yapılması gerekir. Ayrıca, emniyet ve güvenlik standartlarının zorunlu olduğu ve hiçbir koşulda tehlikeye atılamayacağı da vurgulanmalıdır.

IRU, beceri kıtlığı açığını ele alma ve yüksek mesleki standartlar sağlarken diğer ülkelerde beceri tükenmesini önleme konusundaki kapsamlı kamu, ekonomi ve işgücü piyasası ilgisi göz önüne alındığında, IRU şu çağrıda bulunmaktadır:

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve diğer ilgili uluslararası ve bölgesel örgütler:

·    Sosyal uyumu sağlamak için karayolu taşımacılığı endüstrisinin beceri eksikliğini sosyal sektör diyaloğu içinde ele almalı.

·     Karayolu taşımacılığı endüstrisinde uyarlanmış, yasal göç ve entegrasyon konusunda uluslararası koordinasyon ve işbirliğini teşvik etmeli.

·     Karayolu taşımacılığı sektöründe çalışmak isteyen yasal göçmenler için entegrasyonu kolaylaştırmayı ve insana yakışır iş programları oluşturmayı amaçlayan bir kılavuz ilkeler çerçevesi geliştirilmeli

Ulusal Ulaştırma, Çalışma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları:

·     Bakanlıklar arasındaki işbirliğini artırmak ve özellikle karayolu taşımacılığı endüstrisine yönelik uyarlanmış ve yapılandırılmış işgücü ve göç önlemlerini uygulamak için acil harekete geçmeli.

·     Mesleki yeterlilik eğitimini ve gereksinimlerini, endüstri sürücü becerileri profillefine dayalı olarak uyumlu hale getirmeli ve mevcut niteliklerin sınır ötesi tanınmasını sağlamalı.

·     Siyasi ve operasyonel kolaylaştırıcı önlemleri (eğitim merkezi eşleştirme programları ve işgücünün menşe ülkesinde sunulan eğitim programları dahil) uygulamak ve yasal göç ve entegrasyon süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlayan bürokrasiyi azaltmak ve aynı zamanda riskleri azaltmak için IRU üyeleri aracılığıyla karayolu taşımacılığı endüstrisi ile ortak çalışmalı.

·     Profesyonel sürücü olmak ve profesyonel sürücü olarak kalmak isteyen işçilerin yasal göçüne izin vermek için işgücü göçmenliği prosedürlerini değiştirmeli, örneğin profesyonel bir sürücü eğitim sözleşmesinin veya profesyonel ehliyetin sunulması üzerine göç izni verilebilir.

·     Profesyonel sürücü belgelerinin tanınması için mevcut değişiklikleri yapmalı ve üçüncü ülkelerle yeni anlaşmalar yapmalı.

·     Yasal göçmenlerin karayolu taşımacılığı endüstrisinin işgücüne entegrasyonu ve eğitimi için dil kursları da dahil olmak üzere uygun finansman mekanizmaları ve eğitim merkezleri geliştirmeli.

Karayolu taşımacılığı şirketleri:

·     Performans boşluklarını ele almak ve riskleri azaltmak için sürücü becerileri profillerine odaklanarak sürücülerini uygun yetenek yönetimi süreçleriyle yönetmeli.

·     Yasal göçmenler için özel operasyonel entegrasyon programları geliştirmeli ve uygulamalı.

·     Özellikle yasal göçmenler  başta olmak üzere, tüm  sürücüler için eğitim ve elde tutma programlarını daha da geliştirmeli ve genişletmeli.