Gümrüklü Antrepo İşletmecilerini tek çatı altında bir araya getirerek kamu kurumları nezdinde sektörel temsili sağlamak ve kamu-özel sektör işbirliğine dayalı şeffaf, güvenilir ve sürdürülebilir çalışmalar yapmak amacıyla kurulan Gümrüklü Antrepo İşletmecileri Derneği (GAİD) ikinci yılını tamamladı.

Bulung Logistics 320 milyon liralık yatırım yapacak Bulung Logistics 320 milyon liralık yatırım yapacak

Cavit Değirmenci’nin başkanlığında dernek geçtiğimiz iki yılda; üyelerin ortak sorunlarını çözmek ve sektörel gelişimi sağlamak amacıyla yapılan yoğun çalışmalar neticesinde antrepolardan talep edilen teminat miktarlarının makul bir düzeye çekilmesi, 5 yılda bir ruhsat yenileme zorunluluğunun kaldırılması gibi çok önemli mevzuat değişikliklerinin yanı sıra yerel ve ulusal düzeyde çok sayıda sorunu çözüme kavuşturdu.