Cavit Değirmenci’nin başkanlığında dernek geçtiğimiz iki yılda; üyelerin ortak sorunlarını çözmek ve sektörel gelişimi sağlamak amacıyla yapılan yoğun çalışmalar neticesinde antrepolardan talep edilen teminat miktarlarının makul bir düzeye çekilmesi, 5 yılda bir ruhsat yenileme zorunluluğunun kaldırılması gibi çok önemli mevzuat değişikliklerinin yanı sıra yerel ve ulusal düzeyde çok sayıda sorunu çözüme kavuşturdu.