Gümrüklü antrepo işletmelerini tek çatı altında toplayan GAİD (Gümrüklü Antrepo İşletmecileri Derneği) lojistik sektörünü bir araya toplayan logitrans Fuarı’nı ziyaret etti. Dernek Başkanı Cavit Değirmenci başkanlığındaki heyet standları ziyaret ederken karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. 

Lojistik firma yöneticileriyle yapılan görüşmede, derneğin yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler aktarıldı.

Temmuz 2020 yılında faaliyete başlayan GAİD, kamunun yaptığı sektörel faaliyetlerde kurumlarla birlikte hareket ederek şeffaf, güvenilir ve sürdürülebilir bir yapının oluşturulmasını amaçlıyor. 

Gümrükleme ve depolama işlemlerinin gerçekleştirildiği Gümrüklü Antrepo sektörünün sesini daha yüksek duyurabilmesi ve alınan kararlarda söz sahibi olabilmesi için çalışmalar yürüten dernek, sektörün aynı hedefte yol alması ve birlikte hareket etme hedefiyle ilerliyor.