CO2 geçiş ücretinin, nakliye şirketlerini ve şirket taşımacılığını alternatif tahrikli kamyonlara geçmeye teşvik etmesi amaçlanıyor. https://www.eurotransport.de sitesinde DSLV’nin raporundaki bilgiler ışığında yapılan habere göre; 

2024 mali yılı için İklim ve Dönüşüm Fonu'ndaki (KTF) KsNI finansman programına yaklaşık 556 milyon avro ayrıldı. Ancak dernek, federal mülkiyetteki NOW GmbH'den alınan bilgilere atıfta bulunarak, bu fonların zaten önceki fon çağrısından gelen fon bildirimleriyle tamamen bağlantılı olduğunu açıklıyor. Anlamı: "2023'ün 4. çeyreği için duyurulan fon çağrısının finansmanı şu anda kapsanmamaktadır ve bu nedenle garanti edilmemektedir." KTF, federal hükümetin KsNI programı için mali kaynakları harekete geçirdiği özel bir fondur. 2025-2028 yılları arasındaki finansman da yeterli olmaktan uzaktır. Şu anda 2025 için yalnızca 35 milyon Euro civarında bir miktar planlanıyor ve gelecek yıllar için bu miktar çok daha az.