FIATA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Transport CEO’su Turgut Erkeskin 8. Ekonomi ve Lojistik Zirvesi’nin açılışında konuştu. 

Türkiye ekonomisi ve lojistik sektöründeki ilişkiye vurgu yapan Erkeskin, “Türkiye ekonomisinde lojistiği temsilen taşımacılık hacmi ile dış ticaret aynı oranda seyretmektedir” dedi.

Lojistiğin stratejik sektörler arasında olduğunu belirten Erkeskin, ülkemizin bulunduğu coğrafi ve jeopolitik konumu ile ülkemizin lojistik yeteneğinin sağladığı avantajları aktardı.

Türkiye’de ciddi krizler yaşandığı belirten Erkeskin bunun lojistik yapılanmasına etkilerini değerlendirdi: “Rusya’ya yapılan ambargo dışı taşımalar Türkiye üzerinden yapılıyor. Çin’in Avrupa taşımalarında Türkiye’ye önemli yatırımlar yapılıyor. ülkemizin ticaret ve lojistik koridorları üzerinde yapılandırılması önem arzetiyor.”

“Türkiye ekonomisi açısından dış ticaretin sürdürülebilir büyümesi vazgeçilmez konudur. Bunun sağlanmasının yolu lojistik sektörünün geliştirilmesidir” diyen Erkeskin, ülkemizin kıtalar arası bir lojistik merkezi olmasını arzu ettiklerini söyleyerek sektöre sunulaca teşviklerin de sektörün gelişmesine sağlayacağı katkıyı aktardı.