Gümrük geçişlerinde birçok zorluk yaşanıyor. Bu da ihracat ürünrlerinin beklemesine neden olurken, iş yükü, zaman ve para kayıplarına neden oluyor. 

DHL Global Forwarding, müşterilerinin gümrük ihtiyaçlarına özel çözümler tasarlayarak gümrükte yaşanabilecek aksamaların önüne geçiyor.

 Kilit pazarlarda uygulanan ticaret düzenlemelerine karşı uyum göstermede yaşanan zorlukların ve oluşabilecek gecikmelerde ortaya çıkabilecek mali yükün önüne geçmek isteyen DHL Global Forwarding, sıkı uyum politikaları ile müşterilerine entegre gümrük çözümleri sunuyor.

AkzoNobel Kemipol, ticari araçlara özel tamir boyaları ile filoları yeniliyor AkzoNobel Kemipol, ticari araçlara özel tamir boyaları ile filoları yeniliyor

Ülkelerin özellikle ithalat işlemlerinde korunma önlemlerini arttırmak için almış olduğu tedbirler ve önlemler bu ülkelere ihracat yapan ülkeleri zora düşürüyor. Bu noktada ithalatçı ve ihracatçıların söz konusu gümrük uygulamalarına azami dikkati gösterebilmesi, değişen gümrük ve dış ticaret mevzuatını yakinen takip etmesi ve bunları işlerine doğru bir şekilde uygulayabilmeleri oldukça büyük önem arz ediyor. Yaşanan bu süreç tecrübeli, uzman, işini geliştirebilen danışmanlarla çalışıyor olmanın ne kadar önemli olduğunu da tekrar ortaya çıkarıyor.

Bu kapsamda, müşterilerine sunduğu çözümlerle güvenilir lojistik akışı sunan DHL Global Forwarding firmaların sürekli değişen ve karmaşık gümrük düzenlemelerine uyum sağlamalarına aracı oluyor. Gümrük işlemleri sırasında oluşabilecek yüksek maliyetli gecikmelerin, anlaşmazlıkların veya uyuşmazlıkların önüne geçmek için güncel yasal düzenlemeler ve uygulamalardan haberdar olmayı sağlayan DHL; eşyaların hızlı, güvenli ve sorunsuz bir şekilde sınır ötesi hareketinin sağlanmasına, potansiyel risklerin daha şeffaf görülebilmesi ile güçlendirilmiş bir iç kontrol mekanizması kurulmasına kadar birçok noktada çözümler sunuyor. DHL Global Forwarding konunun uzmanlarından oluşan ekibiyle lojistik ihtiyacı olan markaları her an olabilecek gümrük denetimlerine hazır olmaya, gümrük ve dış ticaret işlemleriyle ilgili olarak personelini eğitmeye ve süreç analizi yaparak iş ve işlemlerini kolaylaştırmaya davet ediyor.