Pandeminin küresel ekonomiye etkilerini değerlendiren Çetin özetle şunları söyledi:

Yeni normalde; kısıtlı toplu taşıma, farklı taşıma şekilleri, insansız teknolojilere yönelim, online toplantılar var.

Ekonomilerin hiç sevmediği durum, belirsizlik ve risktir. Pandemi kürüsel büyümeyi etkileyecek. Dünya Bankası’nın 2020 yılı küresel daralma tahmini yüzde 5,2 oldu. Ekonomi, büyüme ve ticaret arasında güçlü bir ilişki var. Talep şokları, kısıtlamaların artması küresel ticarette daralma ortaya çıkarıyor. DTÖ’ye göre dünya ticareti en iyi oranla yüzde 13, en kötü ihtimalle yüzde 32 daralacak. En iyi senaryoya göre eski haline 2021’in ilk çeyreğinde gelecek.

Tüm bunların tedarik zincirine ne tür etkileri oldu diye bakarsak;

Üretimde bir yavaşlama ortaya çıkıyor. Karantina tedbirlerinin etkisiyle iş gücü arzında ciddi bir sorun ortaya çıkıyor. Yine malların sınır ötesinden tedarik edilmesinde maliyetlerin ve risklerin artması, en nihayetinde talep şoklarının ortaya çıkması olarak özetleyebiliriz.

Lojistik sektörüne bakarsak. Denizyolu sektörü otomasyon kullanım potansiyeli nedeniyle adaptasyon noktasında hızlı davrandı. Sektörün uluslararası standartlara sahip olması nedeniyle hızlıydı. Daha az insanla daha fazla yük taşınması avantaj olarak belirdi. Limanlardaki beklentiler nedeniyle sıkıntı yaşandı. Ocak-Ağustos döneminde limandaki elleçlemeler yüzde 34 azaldı.

En ciddi etkiyi alan alt sektör havayolu oldu. Günlük ticari uçuşlar yok denecek kadar az oldu. Eylül ayında yüzde 55’lik daralma söz konusu. IATA’ya göre kayıp 85 milyar dolar civarında. Ocak-Ağustos döneminde yük taşımacılığında yüzde 26 daralma oldu.

Karayolu da önemli ölçüde etkilendi. Sınırlardaki uzun bekleme süreleri, karantina süreleri, zorunlu sağlık uygulamaları, vize sorunları, ve güzergahların değişmesi ciddi maliyet artışları getirdi. Küresel gelir kaybı tahmini yüzde 18 civarında.

Demiryolu sektöre görece daha az etkilenen fırsatları kovalayan bir sektör olarak karşımıza çıktı. Demiryolu taşımacılığı olan talebin artması temassız ticaret önemli bir fırsat yarattı. Ocak-Ağustos döneminde yük taşımalarında artış yaşandı.

Önümüzdeki dönemde bizi bekleyen tehlikeler neler? Firmalarda ortaya çıkan nakit sıkıntısı, maliyet artışlarının kalıcı hale gelmesi, kısıtlamalar ve korumacılığın artması, tedarik zincirinde kırılmaların devam etmesi önümüzdeki dönemdeki güçlükler olarak karşımıza çıkıyor.