Kuşak ve Yol Girişimi (BRI) çerçevesinde Çin ve Azerbaycan arasındaki verimli iş birliğinin başka bir örneği, Çin’den Azerbaycan üzerinden İstanbul’a gitmek üzere 43 vagonluk yük treni seferlerinin 20 Haziran 2020’de başlatılması oldu. Yük, Bakü limanında teslim alınacak ve Bakü-Tiflis-Kars tren yolu üzerinden Türkiye’ye taşınacak.

Xi’an Serbet Ticaret Bölgesi’nin operasyon platformu sayesinde, Çin’den Türkiye’ye mallar sürekli olarak Azerbaycan toprakları üzerinden taşınıyor. Temmuz 2019’da Xi’an-Bakü rotası üzerinden, Çin’den Azerbaycan’a ikinci blok yük treni ulaştı.
 
Çin-Avrupa hattının en kısa yolu Azerbaycan’dan geçiyor

Tarihsel İpek Yolu üzerinden bulunan Azerbaycan, değişik uygarlıkların birleştiği bir yer olarak, Avrupa ile Asya arasında bir ulaşım ve lojistik merkezi olmak istiyor. Azerbaycan bu rotaya uzun zaman önce girdi ve sonuç olarak dikkate değer başarılar elde etti. Azerbaycan hükümeti, ekonomik çeşitlendirme stratejisinin bir parçası olarak, Hazar Denizi’nden Batı’ya kadar tren yollarının, limanların, otobanların ve lojistik merkezlerinin geliştirilmesine büyük yatırım yaptı. Bakü kargo terminali, Bakü Limanı, Hazar Denizi’nde çalışan modern yük gemileri ve Bakü-Tiflis-Kars tren yolu Azerbaycan’ın Doğu-Batı ulaşım koridoruna değerli katkılarıdır.
 
Bu koridor ve BRI çerçevesinde Azerbaycan faktörünün önemi, Trans-Hazar uluslararası ulaşım rotasını, Çin’in mallarının Avrupa’ya taşımasında bir öncelik vektörü haline getiren, Bakü-Tiflis-Kars tren yolunun Ekim 2017’de faaliyete geçmesinden bu yana arttı. Aynı zamanda, bu rota Çin için en az maliyetli transit rotası ve diğer kıtalararası ulaşım koridorlarına karşı hazır altyapı ve Avrupa’ya yakınlık bakımından bir dizi avantaja sahip.

Şu anda, Azerbaycan Bakü-Tiflis-Kars tren yolunun potansiyelini Rusya ve Kazakistan ile geniş biçimde kullanıyor. Bu yolu Özbekistan'a kadar uzatma ihtimalinden bahsediliyor. Azerbaycan Avrupa alanına aktif biçimde katılıyor, Bakü-Tiflis-Kars tren yolunu kullanmak şimdiden bazı Avrupa ülkeleri için bir gerçeklik haline geldi.
 
Bakü ile Beijing arasındaki ticari ve ekonomik bağlar güçlenecek

Avrupa'ya mal nakliyatını çeşitlendirmek isteyen Çin, Bakü-Tiflis-Kars tren yolu projesinin tam katılımcısı haline gelebilir. Ve Azerbaycan da Çin'in "Ekonomik Kuşak İpek Yolu"nu kurmasında örnek bir ortağı olarak hareket edebilir.

İlk olarak Azerbaycan'ın bulunduğu Hazar kıyısı Rusya, Doğu Asya ve Avrupa'nın çıkarlarının iç içe geçtiği yeni bir tek ekonomik alana dönüşüyor. Azerbaycan Avrupa'yı Asya'ya bağlayan ekonomik ringin yeni bir noktası haline geliyor.

İkinci olarak, tarihi boyunca Azerbaycan özellikle Kafkaslarda, Orta Asya'yı Anadolu, Karadeniz ve Batı'ya bağlayarak, İpek Yolu'nun gelişmesinde önemli bir rol oynadı.

Azerbaycan antik zamanlardan bu yana, karadan ve denizden gelen tüccarları bir araya getirerek, uygarlıkların birbirine bağlandığı temel sahneydi. Bu durum sadece mallar için değil fakat fikirler ve gelenekler, dinler ve kültürlerin karşılıklı değişimi için önemli bir merkezin oluşmasını önemli ölçüde etkiledi.

Üçüncü olarak, Azerbaycan kalkınmanın bir öncelik olması, barışçı dış politika, siyasi istikrar çabası, diğer ülkelerin içişlerine karışmama ilkesine bağlılık bakımından Çin'le benzerliklere sahip. Yukarıdaki bütün bu faktörler, iki ülke arasında karşılıklı olarak yararlı iş birliğine katkıda bulunuyor.