Bozulabilir Gıda Maddesi Taşımacılığında Kullanılan Özel Ekipmanların Tip Testi Ve Teknik Muayeneleri Hakkında Yönerge yayınlandı. Söz konusu ürünlerde kullanılacak araçlar için yapılacak muayene ve testlerin esasları belirlendi. Bilindiği gibi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren bozulabilir gıdaların yurtiçinde taşınmasında kullanılacak araçlar için Bozulabilir Gıda Taşıma Belgesi (BTB) zorunlu hale gelecek. Bu tarihten itibaren yeni üretimler ATP’ye uygun olacak. Bozulabilir gıda taşımacılığında halihazırda kullanılan yalıtımlı araçlar, 2025 yılına kadar BTB Belgesi’ni alması gerekecek.

Yayınlanan yönerge ile BTB belgesi verilmesinin usul esasları netleşti. Buna göre; Muayene Merkezlerinde uzman nezareti zorunluluğu 1. yıldan sonra kalkıyor. BTB ile birlikte sınıflandırılmaların başına T ibaresi geldi (T-FRC). BTB alan ekipmanların işaretlemeleri ATP Anlaşmasında belirlenen işaretlemelerin önüne “T” ibaresi getirilerek, ortadaki “r” ve “n” harfleri küçük yazılarak ve kırmızı renkle yapılır.

BTB’si bulunan ekipmanlarda taşınabilecek bozulabilir gıdalar, BTB işaretlemesinin ATP anlaşmasında karşılık gelen işaretlemesine göre belirlenir. (Örneğin, FRC ile taşınan ürünler T-FrC ile taşınabilir.)