Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD, lojistik sektörünün 2022 yılı değerlendirmesini ve dernek faaliyetlerini, 2023 yılı öngörülerini, 2022 taşımacılık verileri ile UTİKAD Türk Lojistik Sektörü Araştırması sonuçlarını 3 Ocak 2023 Salı günü RadissonBlu Şişli Hotel’de düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Toplantıya; UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem Ulusoy, Başkan Yardımcısı Emre Eldener, Barış Dillioğlu, Bilgehan Engin, Yönetim Kurulu Üyeleri Arkın Obdan, Caner Aydın, Cihan Yusufi, Cihan Özkal, İsmail Tekin, Mehmet Özal, Serdar Ayırtman, Serkan Eren, Yüksel Kahraman, UTİKAD İcra Kurulu Üyeleri ve basın mensupları katılım sağladı.

Açılış konuşmasında lojistik sektörünün geride bıraktığı 2022 yılında hem küresel hem de bölge özelinde birçok sorunla mücadele ettiğini belirten Başkan Ayşem Ulusoy, “Küresel ekonomideki durgunluk, artan enerji fiyatları, savaş nedeniyle ticaret rotalarındaki değişimler ve sınır kapılarında yaşanan uzun TIR kuyrukları gibi hızlı şekilde çözüm üretilmesi gereken sorunları sektörümüzün çatı derneği olma bilinciyle etkin şekilde gündemimize aldık ve kamu nezdinde gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde çözüm önerileri sunduk” dedi.

UTİKAD çalışmalarına da değinen Başkan Ulusoy, 2022 yılında küresel ekonomik krizin bir yansıması olarak karşımıza çıkan risklere karşı üyelerin bilgilendirilmesi ve genç istihdamın sektöre kazandırılması gibi birçok konuda çeşitli webinarlar düzenlendiğini belirterek konuşmasına şöyle devam etti; “Küresel Finansal Ekonomi Değerlendirmesi ve Z Kuşağı webinarlarımızın yanı sıra eğitim konusunda da uzman isimleri üyelerimizle bir araya getirdik. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden sektörün tüm paydaşlarına ulaşmaya çalıştık. Beş şehirde üye firmalarımızın temsilcileriyle bir araya geldiğimiz ‘Üye Buluşmaları’ vesileleriyle beklentileri ve sorunları tespit ettik. Gençlerle bir araya geldiğimiz üniversite buluşmaları düzenledik. Onların beklentilerini gelecek planlarımız arasına aldık" diye konuştu.

“REKABET İÇİN GÜZERGAHLARIMIZI VE PAZARLARIMIZI ÇEŞİTLENDİRMELİYİZ”

Çin’in Bir Kuşak Bir Yol Projesi kapsamındaki Orta Koridor ülkemiz üzerinden geçtiğini ve bu nedenle Türkiye’nin Avrupa ve Asya arasında bir köprü olduğunu vurgulayan Ayşem Ulusoy bu konumunun çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ulusoy, Kuşak ve Yol Girişiminde Türkiye’nin konumunun daha da güçlenmesi için birtakım yatırımların yapıldığını bu yatırımlar arasında Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray ve liman yatırımlarının bulunduğu tespitinin ardından Orta Koridor’da Türkiye’nin doğudan batıya kesintisiz erişimin sağlanması açısından kritik bir yere sahip olduğunu, pandemi döneminde ulaşım rotalarının ve pazarların çeşitlendirilmesinin öneminin bir kez daha anlaşıldığını bu nedenle Orta Koridor güzergahında hedeflenen kapasiteye ulaşılması için öncelikle Türkiye’nin ardından komşu ülkelerin altyapı, gümrük ve mevzuat iyileştirilmeleri yapması gerektiğini belirtti.

"SEKTÖR OLARAK İYİ KURGULANMIŞ TEŞVİKLER İSTİYORUZ”

Ayşem Ulusoy, lojistiğe gerekli önem arz edilmeden ihracatta hedeflenen büyümenin sağlanamayacağı tespitini yaparak 2023’te sektöre dair beklentilerini dile getirdi. Ulusoy, “Lojistik sektörüne verilen teşvikler KOBİ’leri kapsayacak şekilde iyi kurgulanmalı ve özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi önemli bir gündem maddesi sektör olarak önümüzde dururken araç dönüşümleri gibi konularda teşviklerin tüm lojistik sektörünü kapsayacak şekilde ele alınması son derece önemli” diye konuştu. 

“İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ SEKTÖRÜMÜZÜN GÜNDEMİNDE”

21. yüzyılın öznesinin insan olduğunu ve ilerleyen süreçte lojistik sektöründe insan kaynakları sorununun en önemli gündem maddeleri arasında yer alacağını belirten Ulusoy, şoför ihtiyacına ve hem mavi yaka hem de beyaz yaka istihdamına yönelik UTİKAD’ın önemli çalışmalar yapacağı bilgisini verdi. Bilgi çağının bittiğinin beceri çağının başladığının altını çizen Başkan Ayşem Ulusoy, “2023 yılında yapılacak toplantılar serisi sektörün sivil toplum kuruluşlarının ortak görüşlerini ortaya koymasını sağlayacak. Böylece yapısal reformların gerçekleştirilmesi amacıyla tüm paydaşlarımızla bir araya geleceğiz. Yuvarlak Masa Toplantıları’nın sonucunda elde edeceğimiz çıktılara diğer STK’larla birlikte imza atarak kamuya daha güçlü sesle gitmeyi planlıyoruz” dedi. 

Basın toplantısı kapsamında UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem Ulusoy’un lojistik sektöründe öne çıkan gündem maddelerini ele aldığı açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan UTİKAD Genel Müdürü Alperen Güler gerçekleştirdiği sunumunda 2022 yılında öne çıkan gelişmeler, UTİKAD Türk Lojistik Sektörü Araştırması’ndan elde edilen veriler, lojistik sektörünün 2022 Ocak-Eylül Taşımacılık Verileri, 2023 Yılı Beklentileri ve Öngörüleri, 2023 İçin Planlanan UTİKAD Çalışmaları hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi. UTİKAD Türk Lojistik Sektörü Araştırması’ndan yola çıkılarak sektöre ilişkin yapılan yansıtmalar vesilesiyle üye firmaların yetki belgeleri dağılımı, üye firmaların yetki belgesi sayıları ve istihdam edilen personel sayılarına dair bilgi veren Alperen Güler, UTİKAD Türk Lojistik Sektörü Araştırması sonuçlarına bakıldığında lojistik sektörünün genç ve dinamik bir yapıya sahip olduğu tespitinin yapılabileceğini söyledi.

Sunumunun devamında dış ticaret ve taşıma modlarında ağırlık bazında ve değer bazında ihracat ve ithalat verilerine yer veren Alperen Güler, sektörün büyüklüğüne dair şu verileri paylaştı; 2022 yılı kasım ayı sonu itibarıyla mal ithalatımız yaklaşık 331 milyar dolar, ihracatımız ise 231 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verileri çerçevesinde Ocak-Ekim 2022 döneminde bir önceki yıl aynı döneme göre yaklaşık yüzde 52,92 artışla 76 milyar dolar 

tutarında hizmet ihracatı gerçekleştirilmiştir. Taşımacılık hizmetlerinde yüzde 57,89’luk bir artış yaşandı, yük gelirleri ise 10 milyar 385 milyon dolar olarak gerçekleşti.

SEKTÖRÜN 2023 YILI BEKLENTİLERİ VE ÖNGÖRÜLER

·       Yetki belgesi sayılarında sadeleşmeye gidilmesi,

·       Türkiye’nin lojistik altyapısını destekleyecek yatırımlar yapılması,

·       Demiryolu ağının lojistik merkezlere bağlanmasını sağlayacak altyapı yatırımlarının yapılması,

·       Demiryolu altyapısının güçlendirilmesi, kesintisiz taşımacılık yapılabilmesinin sağlanması,

·       Transit taşımacılığın geliştirilmesi,

·       Sektöre giriş şartlarının ve TİO yeterliliklerinin revize edilmesi.

·       Endüstri 4.0 ve Blockchain teknolojisinin getirdiği olanakların sektöre adaptasyonunun sağlanması, dijital dünya için farkındalığın geliştirilmesi,

·       Teknolojik yatırımlara ve dijital altyapıya destek verilmesi.

·       12. Kalkınma Planı’nın ulaştırma ve lojistik sektörü için pozitif ivme sağlaması,

·       Yabancı yatırımların artması,

·       Navlun seviyelerinin normalleşmesi,

·       Sektörün yeşil dönüşümüne dair mevzuat ve uyum çalışmalarının yapılması, 

·       E-ticaret ve e-ihracatın artması.