Avrupa Komisyonu, kamyon sürücülerinin polise, haftalık dinlenme sürelerini kabin dışında geçirdiklerine dair kanıt sunmaları gerektiğini ancak bu kanıtın otel makbuzları olamayacağını söyledi. 

Avrupa Komisyonu, ulusal makamların sürücülerden, haftalık normal dinlenme sürelerini işyerlerinin dışında yeterli bir konaklama yerinde geçirdiklerini kanıtlamak için otel faturaları gibi kanıtlar sunmalarını talep ettiği çeşitli durumların kendisine bildirildiğini söyledi. 

Komisyon, Madde 36'ya göre kayıt sayfalarının (analog takograf olması halinde) ve her türlü manuel kayıt ve çıktıların ve sürücü kartının (dijital takograf olması durumunda) talep edilebileceğini açıklarken, ancak, “Üye Devletlerin yetkilileri, bu Tüzüğün 36. Maddesinde atıfta bulunulan belgelerden başka belgeler isteyemez” ifadesine yer verdi.

Ayrıca, Komisyon'un güncellemesi, sürüş ve dinlenme zamanlarına ilişkin kurallara uygunluğun kontrol edilmesi konusunda Üye Devletler arasında yardım yükümlülüğünü ortaya koyan 2006/22/EC sayılı Direktifin 4(6) Maddesine atıfta bulunuyor. 

Kaynak: Trans.info