TAİD verilerine göre 2024 yılı Ocak-Nisan dönemi Ağır Ticari araç pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında azaldı. Bu dönemde satılan toplam araç sayısı 12 bin 916 oldu. 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde çekici satışları, geçen yıla göre yüzde 30 oranında azalarak 6.103 adet olurken, 16 ton ve üstü kamyon satışları yüzde 48 oranında artarak 5.133 adet oldu. 16 ton altı kamyon satışları da yüzde 15 oranında azalarak 1.680 adet oldu.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde toplam otomotiv ihracatı, 2023 yılına göre yüzde 3 oranında artarak 11,9 milyar dolar oldu. Treyler ihracatı yüzde 10 düşüşle 229 milyon 402 bin dolar, Çekici ihracatı yüzde 29 düşüşle 301 milyon 580 bin dolara geriledi. Kamyon-kamyonet ihracatı ise yüzde 13 artarak 2 milyar 258 milyon 454 bin dolara çıktı.

TREDER üyelerinde ise damper satışları tenteli satışlarını geçti. 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde 1416 adet damper satışı yapılırken tenteli satış adedi (673 adet tenteli Tırsan hariç) tenteli adedi 876 adet olarak gerçekleşti.

OSD ÖZET DEĞERLENDİRME

2024 yılı Ocak-Nisan döneminde toplam üretim yüzde 1 azalırken, otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 arttı. Bu dönemde, toplam üretim 474 bin 947 adet, otomobil üretimi ise 300 bin 109 adet düzeyinde gerçekleşti.

2024 yılı Ocak-Nisan döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 386 bin 538 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 17 oranında arttı ve 294 bin 837 adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde üretim yüzde 5, hafif ticari araç grubu yüzde 5 , ağır ticari araç grubu yüzde 7 azaldı. Ocak-Nisan dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 6, hafif ticari araç pazarı yüzde 5, ağır ticari araç pazarı yüzde 8 azaldı.

2024 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 1 oranında artarken, otomobil ihracatı ise paralel seviyede gerçekleşti. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 332 bin 664 adet, otomobil ihracatı ise 206 bin 187 adet düzeyinde gerçekleşti.

2024 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında yüzde 3, Euro bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 11,9 Milyar $ olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 4 azalarak 3,3 Milyar $ seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 5 azalarak 3 Milyar € seviyesinde gerçekleşti.

OTOMOTİV SANAYİİ 2024 YILI NİSAN AYI SONUÇLARI

ÜRETİM

·      2024 yılı Ocak-Nisan döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 oranında azalarak toplam 474 bin 947 adet taşıt aracı üretildi.

2014-2024 Toplam ve Otomobil Üretim Gelişimi (Ocak-Nisan) (x1000)

·       2024 yılı Ocak-Nisan döneminde traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 492 bin 471 adet olarak gerçekleşti.

·       2023 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde yüzde 5 seviyesinde azalırken, ürün grubu bazında üretim:

Renault Trucks, Silahtaroğlu Grup İle Gaziantep'te hizmette Renault Trucks, Silahtaroğlu Grup İle Gaziantep'te hizmette

Ø  Otobüste                     yüzde 34,

Ø  Midibüste                      yüzde 26 oranlarında artarken,

Ø  Kamyonda                  yüzde 17,

Ø  Kamyonette                  yüzde 2

Ø  Minibüste                   yüzde 27 oranında azaldı.

·      2024 yılı Ocak-Nisan döneminde otomobil üretimi, 2023 yılı Ocak-Nisan dönemine göre yüzde 2 artarak 300 bin 109 adet düzeyinde gerçekleşti.

 

2014-2024 Otomobil Üretim ve İhracat Gelişimi (Ocak-Nisan) (x1000) 

·      2024 yılı Ocak-Nisan döneminde traktör üretimi yüzde 15 oranında azalarak 17 bin 524 adet oldu.

Ocak-Nisan döneminde kapasite kullanım oranları, hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araçlar) yüzde 74, kamyon grubunda yüzde 83, otobüs-midibüs grubunda yüzde 59 ve traktörde yüzde 70 olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde Otomotiv Sanayiinin toplam kapasite kullanım oranı yüzde 73 oldu.

PAZAR

·      2024 yılı Ocak-Nisan döneminde toplam satışlar 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 10 oranında artarak 386 bin 538 adet seviyesinde gerçekleşti.

·      2024 yılı Ocak-Nisan döneminde otomobil satışları, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 17 oranında arttı ve 294 bin 837 adet oldu.

·      2024 yılı Ocak-Nisan döneminde otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 69 olarak gerçekleşti.

Ø  2024 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam otomobil satışları yüzde 17, ithal otomobil satışları yüzde 24 ve yerli otomobil satışları yüzde 4 oranlarında arttı.

Otomobil Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)

·      2024 yılı Ocak-Nisan döneminde hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) pazarında ithalatın payı yüzde 67 olarak gerçekleşti.

Ø  2024 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 5, yerli hafif ticari araç satışları yüzde 40 oranında azalırken yerli hafif ticari araç yüzde 32 arttı.

Hafif Ticari Araç Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)

·      2024 yılı Ocak-Nisan döneminde; bir önceki yılın aynı dönemine göre ağır ticari araç pazarı yüzde 8 azalarak 15 bin 100 adet, kamyon pazarı yüzde 9 azalarak 13 bin 574 adet, otobüs pazarı yüzde 2 oranında azalarak 658 adet düzeyinde ve midibüs pazarı yüzde 3 oranında azalarak 868 adet düzeyinde gerçekleşti.

·      Son 10 yıllık ortalamalara göre 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde toplam pazar yüzde 66, otomobil pazarı yüzde 73, hafif ticari araç pazarı yüzde 49 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 47 seviyesinde arttı.  

Pazar

10 Yıllık Ortalama

(x1000)

2024

(x1000)

Değişim

%

Toplam

232,7

386,5

66

Otomobil

170,9

294,8

73

HTA

51,6

76,6

49

ATA

10,3

15,1

47

 

Not: Yapılan kapsamlı veri analizi çerçevesinde, veri tabanımızdaki son 10 yıllık Ağır Ticari Araç Pazarı verileri Aralık2018 itibariyle revize edilmiştir.

 

İHRACAT

·      2024 yılı Ocak-Nisan döneminde 206 bin 187 adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 70’ini oluşturan 332 bin 664 adet taşıt ihraç edildi. 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2023 yılı aynı dönemine göre yüzde 1 arttı.

·      Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre paralel seviyede gerçekleşirken, ticari araç ihracatı ise yüzde 2 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2023 yılını aynı dönemine göre yüzde 16 azalarak 5 bin 777 adet olarak gerçekleşti.

Taşıt Araçları İhracatı (Adet)

·      Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde toplam otomotiv ihracatı, 2023 yılına göre yüzde 3 oranında artarak 11,9 milyar $ oldu. Euro bazında ise yüzde 2 artarak 10,9 milyar € olarak gerçekleşti.

·      Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 3,4 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 2,6 oranında arttı.