Güvenlik ve emniyete ilişkin veri raporlama gerekliliklerinin tüm taşıma şekillerine doğru genişletecek olan yeni sistemin uygulanmasının 3'üncü fazına veya aşamaya geçmesi anlamına geliyor. Benzer gereklilikler, hava yoluyla eşya taşımacılığı için halihazırda yürürlüğe girmişti. Bu 3 üncü aşamayla birlikte deniz ve iç sular, kara ve demir yollarında faaliyet gösteren taşımacıların AB'ye veya AB üzerinden gönderilen eşya için bir Giriş Özet Beyanını (ENS) eksiksiz doldurarak bu eşyaya ilişkin verileri varış öncesinde sağlamaları da gerekecek. Bu yükümlülük, bu taşıma şekillerini kullanarak eşya taşıyan posta ve ekspres kuryelerin yanı sıra lojistik hizmet sağlayıcıları gibi diğer tarafları da kapsıyor. Belirli koşullarda, AB'de yerleşik olan nihai alıcıların da ENS verilerini ICS2'ye göndermeleri zorunlu olacak. Sektörde faaliyet gösteren firmaların gecikme ve uygunsuzluk risklerinden kaçınmak için Aşama 3'e önceden hazırlanmaları önemle tavsiye ediliyor. Etkilenen işletmelerin, müşterilerinden doğru ve eksiksiz veri topladıklarından, BT sistemlerini ve operasyonel süreçlerini güncellediklerinden ve personellerine yeterli eğitim verdiklerinden emin olmaları gerekiyor. Gümrük idarelerine erişim ve bu idarelerle ileti alışverişinde bulunma kabiliyetlerini doğrulamak üzere, işletmelerin 11 Aralık 2023'ten itibaren ICS2 ile bağlantı kurmadan önce kendi kendilerine yapacakları uygunluk testini başarıyla doldurmaları gerekiyordu. AB Üye Devletleri, talep üzerine, süre açısından sınırlı bir dağıtım dönemi dahilinde ICS2 ile kademeli olarak bağlantı kurmaları için etkilenen tüccarlara izin verecek. Üye Devletler, dağıtım dönemini 3 Haziran 2024 ila 4 Aralık 2024 (deniz ve iç sularda faaliyet gösteren taşımacılar), 4 Aralık 2024 ila 1 Nisan 2025 (deniz ve iç sularda faaliyet gösteren, ara düzeyde bilgi sunan taraflar) ve 1 Nisan 2025 ila 1 Eylül 2025 (kara ve demir yolu taşımacıları) tarih aralıklarındaki herhangi bir zamanda belirleyebilir. Zamanında hazır olmayan ve ICS2 kapsamında gerekli verileri sağlamayan tüccarların eşyası AB sınırlarında durdurulacak ve gümrük idareleri tarafından gümrükten geçmelerine izin verilmeyecek. Uluslararası ticaretin en önemli bir aktörlerinden olan AB, dünya genelindeki eşya ticaretinin yaklaşık yüzde 14'ünü temsil ediyor. AB gümrük idareleri, güvenlik ve emniyet verilerini toplayarak riskleri daha erken tespit edebilecek ve AB ile vatandaşları için ticaretin güvenliğini korumak üzere tedarik zincirindeki en uygun noktada müdahale edebilecekler. ICS2, AB'de ilk giriş ile nihai varış gümrük idareleri arasında eşya hareketini kolaylaştırıyor. ICS2, 27 ulusal arayüz yerine, tüm AB operasyonlarına yönelik olarak tüm AB Üye Devletlerinin gümrük idareleriyle iletişim kurmak için tek bir erişim noktası sunacak. ICS2, gümrük makamlarının ek bilgi ve çıkış öncesi risk taraması taleplerini tüccarlar için düzenli hâle de getirerek işletmelerin idari yüklerini azaltıyor.

Avrupa Birliği gümrüğe varış öncesi güvenlik ve emniyet sisteminin üçüncü aşaması olan İthalat Denetim Sistemi 2 (ICS2), 3 Haziran 2024’te kullanıma sunuluyor. ICS2, AB’ye giren tüm eşya hakkında varış öncesinde veri toplayan bir BT sistemidir. Deniz ve iç sular yoluyla AB, Kuzey İrlanda, Norveç veya İsviçre’ye ya da bunlar üzerinden eşya elleçleme, sevk ve taşıma (ekspres ve posta gönderileri dahil) faaliyetlerinde yer alıyorsanız yeni ICS2 gerekliliklerinin farkında olmanız ve bunlara uymak için gerekli adımları atmanız gerekmektedir. Bu gereklilikler e-ticaret işletmelerini de ilgilendirmektedir.

Neler değişecek?

Özetle, taşınan eşyaya ilişkin bir dizi zorunlu ve daha ayrıntılı bilgilerin ICS2 sisteminde eksiksiz Giriş Özet Beyanı (ENS) şeklinde elektronik olarak gönderilmesi gerekecektir

ICS2, ENS veri gerekliliklerine uymak üzere birden fazla veri sunma işlemi getirmektedir. Ana konşimento düzenleyen taşımacı olduğunuz durumlarda, söz konusu belgeleri düzenleyen taşıma komisyoncularının (eş değer taşıma belgeleri düzenleyen ekspres veya posta operatörleri dahil) alt konşimentolarından zorunlu verileri almanız gerekecektir. Gerekli bilgiler, en alt ara konşimento düzeyindeki alıcıya sunulan, satın alan ve satıcı verilerini içerir. Taşıma komisyoncusu gerekli verileri paylaşmazsa ana konşimentonuzu temel alarak kısmi ENS göndermeniz ve sunum sırasında taşıma komisyoncunuzun EORI numarasını beyan etmeniz gerekir. Bunun ardından, ara düzeydeki verilerin ICS2’ye sunulmasından taşıma komisyoncusu sorumlu olacak ve konşimento düzenleyen diğer taraflardan verileri almak ya da kısmi ENS sunumunda veri sunması gereken tarafların kimliğini beyan etmek zorunda olacaktır. Ada düzenlenmiş konşimento düzenleyen bir taşımacı olduğunuz durumlarda, belirli ek ticari verileri AB’de yerleşik bulunan alıcıdan edinmeniz gerekecektir. Alıcı gerekli verileri paylaşmazsa EORI numarasını kısmi ENS’nizde beyan etmeniz gerekir; bu durumda alıcı, ICS2 sistemine yönelik kısmi veri sunumundan sorumlu ve yükümlü hale gelir. Ara konşimento düzenleyen taşıma komisyoncusu, ekspres veya posta operatörü olduğunuz durumlarda, ara konşimento düzenlediğiniz taşımacıyı (ya da ortak yükleme tarafı olarak hareket ettiğiniz takdirde “ana taşıma komisyoncusu” olarak anılan tarafı) bilgilendirmeniz gerekecektir. Ya zorunlu verileri taşımacı veya ana taşıma komisyoncusu ile paylaşmanız ya da ICS2’ye bizzat kısmi ENS sunmanız gerekir (ara konşimentonun en alt düzeyinde öngörülen, AB’de yerleşik alıcıdan edinilecek belirli ticari veriler dahil).

Alıcılara not: Taraflar arasındaki sözleşme düzenlemelerine bağlı olarak satın alan ve satıcı bilgilerini içeren bir ENS sunmanız gerekebilir.