Bu yıl açıklanan verilere göre; 2021'de AB'de 15-64 yaş arası 6 milyon kişi ulaştırma sektöründe çalıştı. Bu toplam nüfusun yüzde 3,1’ine denk geliyordu. Sektörde erkek egemenliği bir hayli fazla ve çalışanların yüzde 82,9’unu oluşturdu. 

Ulaştırmada istihdam edilen her on kişiden dokuzu (%89,6) kara taşımacılığında (kara veya demiryolu gibi), yüzde 5,7'si hava taşımacılığında ve yüzde 4,7'si su taşımacılığında (iç su yolları veya denizyolu) çalıştı. 

AB ülkeleri arasında 2021 yılında ulaştırma sektöründe en fazla istihdam edilen kişi sayısı Fransa (842 bin, AB toplamının %13,9'u), Polonya (792 bin, %13,1), Almanya (689 bin, %11,4), İspanya ve İtalya (sırasıyla 627 bin ve 626 bin; her biri %10,4). En az çalışan sayısı Kıbrıs ve Malta'da (sırasıyla 5 ve 6 bin; her biri %0,1).

Cinsiyete göre ulaştırma sektöründe istihdama bakıldığında, en yüksek kadın payları Malta (%25,2), Kıbrıs (%24,6) ve Almanya'da (%24,4) kaydedildi. Skalanın diğer ucunda ise en düşük paylar Romanya (%9,7), Hırvatistan (%11,5) ve Bulgaristan'da (%12,1) kaydedildi.