IRU tarafından hazırlanan AB Karayolu Trendleri araştırması sonuçlarında, karayolu taşımalarının mevcut durumu ile; karayolu yük hacimleri, kişi başına düşen navlun hacimleri, uluslararası operasyonlar, yük mesafeleri gibi bilgiler yer alıyor. Raporun tamamı kurumun web sitesinden ücretli olarak indirilebiliyor. 

 

Çalışmanın özetinde yer alan bilgilere göre, Kamyonlar, AB'deki yurt içi yüklerin (karayolu, demiryolu ve su yolu) yüzde 77'sini taşıyan tedarik zincirlerinin omurgasını oluşturuyor.

Alp Özler Lojistik Murhak’ı bünyesine kattı Alp Özler Lojistik Murhak’ı bünyesine kattı

 

AB'nin karayolu yük taşımacılığı hacmi 2013'ten 2022'ye yüzde oranında 22 arttış gösterdi. Polonya, 2017'de Almanya'yı geride bıraktı ve artık diğer AB ülkelerinden daha fazla karayoluyla mal taşıması yapıyor. Almanya'nın navlun hacmindeki payı azalıyor olsa da, Polonya ile birlikte toplam AB mallarının yüzde 15'inden fazlasını taşıyan tek AB ülkesi olarak görünüyor. İspanya ve Fransa'nın da karayolu yük hacmindeki payları zamanla azalarak 2019'da yüzde 10'un altına düştü.

 

Litvanya son on yılda kişi başına en yüksek karayolu yük hacmine sahip ülke oldu. Litvanya, Slovenya ve Letonya gibi nüfusu iki ila üç milyon arasında olan AB ülkeleri, kişi başına düşen karayolu taşımacılığında yüksek bir paya sahip olduğunu görülüyor. 

 

AB karayolu taşımacılığı operasyonları hem bugün hem de tarihsel olarak çoğunlukla ulusal düzeyde yapılıyor. Ancak üye devletler arasında bazı farklılıklar bulunuyor. Litvanya, Lüksemburg ve Slovenya gibi bazı ülkeler esas olarak uluslararası operasyonlarında karayolunu kullanıyor. 

Editör: Mutlu Doğan