Demiryolu, karayolu ve su yollarını entegre ederek Avrupa Ulaştırma Koridoru oluşturmak için Trans-Avrupa Ulaştırma Ağı (TEN-T) güçlendirilecek. Avrupa Konseyi  ve Avrupa Parlamentosu bunun için AB yönergelerine ilişkin revize edilmiş yeni yönetmelik üzerinde geçici bir anlaşmaya vardı.

Konuyla ilgili açıklama AB Konseyi tarafından yapıldı. Açıklamaya göre, yeni yönetmelikle AB; güncellenen mevzuat, güvenilir, kesintisiz ve yüksek kaliteli bir ulaşım ağı kurmayı, Avrupa genelinde kesintisiz, darboğaz veya eksik bağlantı olmadan sürdürülebilir bağlantı sağlamayı amaçlıyor. Mevzuat aynı zamanda iç pazarın düzgün işleyişini destekliyor.

DAHA YEŞİL ULAŞIM

Anlaşma, üye devletlerin daha yeşil ulaşım uygulamalarını benimseme konusundaki çeşitli başlangıç ​​noktalarını ve önceliklerini göz önünde bulundurarak tutarlı, bağlantılı ve yüksek kaliteli bir ulaşım altyapısı geliştirme hedefini sürdürüyor. Üye devletler, birleşik, yüksek performanslı ve tamamen birlikte çalışabilir bir altyapıyı hedefleyen, gerçekçi teknik ve öncelik gerekliliklerine dayalı olarak ortak çıkar projelerine nasıl öncelik verileceklerine karar verecekler.

3 AŞAMALI PLAN

TEN-T ağı üç aşamada geliştirilecek veya güncellenecek. Plana göre; 2030 yılına kadar çekirdek ağ, 2040 yılına kadar genişletilmiş çekirdek ağ ve 2050 yılına kadar kapsamlı ağ oluşturulacak.

ULAŞTIRMA KORİDORLARI OLUŞTURULACAK

Yönetmelik, demiryolu, karayolu ve su yollarını entegre ederek altyapı planlamasının gerçek operasyonel ihtiyaçları karşılamasını sağlamak için 9 'Avrupa Ulaştırma Koridoru' oluşturmayı öngörüyor.

DEMİRYOLUNDA VERİMLİLİK ARTIRILACAK

Demiryollarının öneminin farkında olan anlaşma, gelecekteki TEN-T demiryolu ağının verimliliğini artırmak amacıyla ERTMS'nin konuşlandırılması, Avrupa standart nominal hat açıklığına geçiş, daha uzun yük trenleri ve yolcu trenleri için minimum hat hızları için yeni gereksinimler getiriyor.

GÜVENLİ PARK ALANLARI OLUŞTURULACAK

Anlaşma, motorlu trafik için tasarlanan veya iyileştirilen çekirdek ve genişletilmiş çekirdek ağ yollarıyla karayolu güvenliğinin ele alınmasında esneklik ihtiyacını kabul ediyor. Aynı zamanda profesyonel sürücülerin çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla güvenli park alanlarının konuşlandırılmasını da destekliyor.

İhracatta yüksek lojistik maliyetler nedeniyle geri iadeler zorlaşıyor İhracatta yüksek lojistik maliyetler nedeniyle geri iadeler zorlaşıyor

SÜRDÜRÜLEBİLİR HAREKETLİLİK TEVŞVİK EDİLECEK

2027 yılına kadar Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planları (SUMP'ler) zorunlu olacak. Sıfır emisyonlu hareketlilik teşvik edilecek. Ek olarak, ekonomik olarak uygun olduğu takdirde, 31 Aralık 2040'a kadar kentsel düğüm başına en az bir çok modlu yük terminali yapılacak. 

İÇ HAT UÇUŞLARI AZALTILACAK

Yeni düzenleme, sürdürülebilir taşımacılığı teşvik etme ve iç hat uçuşlarını azaltma hedefini güçlü bir şekilde vurguluyor. Özellikle demiryolu hizmetleriyle havaalanı bağlantısının geliştirilmesi amaçlanıyor. Yıllık yolcu trafiği 12 milyonu aşan büyük Avrupa şehir havalimanları, 31 Aralık 2040'a kadar uzun mesafe hizmetlerini kolaylaştıracak şekilde, mümkün olduğu durumlarda yüksek hızlı demiryolu da dahil olmak üzere Trans-Avrupa demiryolu ağına bağlanacak.

Üye devletler, Avrupa Koordinatörlerinin dokuz Avrupa Ulaştırma Koridoru için çalışma planlarını değerlendirecek ve ilgili ulusal plan veya programları kabul edilmesinin ardından Komisyona sunacak.

Editör: Mutlu Doğan