Bakan Yıldırım 'Değişimi'i anlattı

banner82
Bakan Yıldırım 'Değişimi'i anlattı
banner95

 Bakan Yıldırım, bakanlığın teşkilat yapısına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, değişiklikle birlikte iki ayrı tüzel kişilik olan Ulaştırma Bakanlığı ve Denizcilik Müsteşarlığının birleştirilerek, tek bir bakanlık bünyesinde faaliyetlerini sürdürebilir hale getirildiğini söyledi. Yıldırım, bundan böyle, bu iki tüzel kişiliğin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı adı altında faaliyetlerine devam edeceğini bildirdi. Dünyada ulaşım ve iletişim sektörünün çok hızlı değişim ve dönüşüm yaşadığına dikkati çeken Yıldırım, bu değişim ve dönüşümü görmenin, okumanın sadece birimlerdeki iş akışları, iş süreçleri, zaman ve bütçe kullanım performansını artırmakla sağlamanın mümkün olmadığını, bazen yasal mevzuatın da güncellenmesi, gözden geçirilmesi gerektiğini anlattı. Değişen şartların Ulaştırma Bakanlığının mevzuatında da böyle bir değişikliğe gitme ihtiyacı doğurduğunu ifade eden Yıldırım, böylelikle görevlerin daha etkin yerine getirileceğini söyledi.   Yıldırım, değişikliklerle beraber Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü olarak yeniden yapılandırılırken, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünün aynen muhafaza edildiğini, Gemi İşleme ve Tersaneler Genel Müdürlüğünün de Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü olarak yeniden düzenlendiğini bildirdi. Yıldırım, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünün de bünyeye dahil edildiğini söyledi. Bakan Yıldırım, yeni teşkilat yapısı bünyesinde Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün de kurulduğunu belirterek, söz konusu genel müdürlüğün amacının, ileride sektörün serbestleşmesiyle birlikte, alt yapının kullanımıyla ilgili kuralları ortaya koymak, yol yapımında sertifikasyon işlemlerini tamamlamak, değişik demiryollarınca yerine getirilecek taşımacılık konularında etkin rol oynamak ve söz sahibi olmak olduğunu kaydetti. Tam anlamıyla yasal zemini olmayan havacılık ve uzay teknolojileri alınında da düzenlemeler yapıldığını anlatan Yıldırım, Havacılık ve Uzay Genel Müdürlüğünün ihdas edildiğini, böylece dağınık, eksik koordinasyonla yürütülen uzay ve havacılık teknolojilerinin koordinasyonunun, uluslararası kuruluşlarla ilişkilerin ve işbirliklerinin, hak ve menfaatlerin korunması, özgün havacılık ve uzay faaliyetlerinin planlanması gibi unsurların bu genel müdürlük tarafından ifa edileceğini anlattı.   Ulaştırma, Denizcilik, Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığının da kurulduğunu belirten Yıldırım, Başkanlığın her türlü araştırma, geliştirme faaliyetine imkan sağlayacağını, bu konuda hukuki alt yapıyı temin edeceğini söyledi. Yıldırım, Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğünün de bünyeye dahil edildiğini ve bakanlığın görev alanındaki konularda ilgili ülkeler ve AB düzeyinde temsil düzeyinin artırılması yoluyla daha etkin görev ifa edeceğini ifade etti. Bakanlık bünyesinde sürekli kurulların da ihdas edildiğini belirten Yıldırım, bu kapsamda, Kaza, Araştırma ve İnceleme Kurulunun oluşturulduğunu, kurulun deniz, kara, demiryolu ve havacılıkla ilgili her türlü kazanın incelenmesi, araştırılması, öneriler getirilmesi, kurallar konulması gibi görevleri icra edeceğini söyledi. Yıldırım, Demiryolu Koordinasyon Kurulu, Araştırma Merkezi, İzleme ve Yönlendirme Kurulu, Şura Düzenleme Kurulu ve İnternet Geliştirme Kurulu'nun da oluşturulduğunu anlatarak, sürekli kurulların yanı sıra gerektiğinde geçici kurulların da ihdas edilebileceğini ifade etti. Bakan Yıldırım, bilişim ve iletişim alanında Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik bakanlığın elindeki fonların kullandırılması konusunda yaşanan sıkıntıları ortadan kaldıracak düzenlemeler yapılarak, lojistik merkezlerin, üslerin kullanımı, belgelendirilmesi ve faaliyetlerinin izlenip denetimine yönelik yasal zeminin oluşturulduğunu kaydetti. Bakanlığın lüzum gördüğü hallerde sektörde alt ve üst taban ücreti belirlemeye yetkili hale geldiğini bildiren Yıldırım, söz konusu ücretlerin karayolu, denizyolu ve havayolunda uygulanabileceğini söyledi.  Bakan Yıldırım, Denizcilik Müsteşarlığındaki 517 personelin ek ödemeden yararlanma hakkının bulunmadığını ancak yeni düzenlemeyle söz konusu personelin de bu hakkı elde ettiğini kaydederek, gerek Ulaştırma Bakanlığında, gerekse Denizcilik Müsteşarlığında her düzeyde çalışan personelin özlük haklarında herhangi bir kayba uğranmadığını belirtti. Kariyer uzmanlığı yapısına özel önem verildiğini anlatan Yıldırım, kariyer kadrolarının ihdas edildiğini, DLH Genel Müdürlüğünün de Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü şekline dönüştürüldüğünü söyledi.   Bakan Yıldırım, bayram nedeniyle 11 milyonun yollarda olacağına dikkat çekerek, şöyle devam etti: ''Yollar gittikçe güzelleşiyor, genişliyor, şerit sayısı artıyor. Bu vatandaşlarımızın daha rahat seyahat etmesi için. Yollar güzel diye yollarda ihlal yapıp, hız sınırlarını aşıp, kurallara uymamaları için değil. Vatandaşlarımızdan, bayram dolayısıyla artacak trafiği dikkate alarak, daha dikkatli olmalarını, kurallara riayet etmelerini, ihmallere, hatalara mümkün mertebe itibar etmemelerini istiyorum. Ölümlü ve yaralanmalı kazaların yüzde 89,6'sı sürücü hatalarından kaynaklanmaktadır. Eğer sürücülerimiz, trafikte hatalı davranışlarda bulunmazlarsa, kazalarda çok azalma olacak. Birçok vatandaşımızda hayatını kaybetmemiş olacak. Hepimizin amacı, eş dost akrabalarıyla buluşmak için seyahat eden vatandaşlarımızın, bir tekinin bile burnunun kanamaması, yolculukların bir acıya dönüşmemesi. Bunun için canla başla gayret ediyoruz. Ancak bizim gayretimiz yeterli değil, vatandaşlarımızın da bu konuda dikkatli olmaları gerekiyor.''  Yıldırım, bayramda yol çalışmalarına bayram süresince ara verileceğini de bildirerek, mümkün olduğunca yolları trafiğe açık tutmayı sağlayacaklarını bildirdi. Yıldırım, otoyol ve köprülerde bayram süresince ücretsiz geçileceğini de kaydetti.  Geçiş hatlarıyla ilgili düzenleme yetkisinin özel sektörü kapsamasına yönelik soru üzerine de Yıldırım, buna ait ikincil düzenlemenin yapılacağını, burada kastedilenin yeraltı kablolama olduğunu söyledi.  Demiryollarının özelleştirilmesine yönelik soru üzerine de Yıldırım, demir yollarının alt yapı yatırımları ve işletmecilik olarak birbirinden ayrıldığını ve telekomünikasyon sektöründeki yapıda olacağını söyledi. Yıldırım, bir soru üzerine, bakanlığın ambleminin aynı kalacağını da sözlerine ekledi.      

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner71