Ödediğimiz cezalar burdan Avrupa’ya yol olur

Osman Küçükertan/ Omsan
Lojistik Genel Müdürü: Sürücülere uygulanan
vize mağduriyetleri sektörde önemli bir sorun

“Yurtdışı taşımalarında genelde yol kenarı denetimleri sırasında ceza kesilmektedir. Bu cezalar şunlardır: Geçiş belgesi kurallarına uymama, araç, şoför ve yük evraklarında ortaya çıkan eksiklik veya yanlışlık, takograf kontrolleri sonucu ortaya çıkan ihlaller, yük güvenliği ile ilgili uygunsuzluklar, gümrük ile ilgili uygunsuzluklar, ADR’li yük taşımalarında sertifikasız sürücü veya eksik evrak ile yapılan taşımalar, ADR’li yük taşımalarında kullanılan uygunsuz araç ve eksik ekipman ve trafik kuralları ihlalleri. Özellikle geçiş belgesi, şoför vize/pasaport eksikliği gibi nedenlerle kesilen cezalar daha çok tartışmalı kota uygulamalarından kaynaklandığından, ülkemiz ve Türk lojistik şirketleriaçısından rekabette dezavantaj yaratmaktadır. Takograf cezalarında, ülkeden ülkeye değişen ve standart olmayan davranışlar nedeniyle yüksek cezalar kesilmesi sektörümüzde sürücü ile şirket sahipleri arasında da bir güvensizlik ortamının oluşmasına neden olmaktadır. Özellikle transit geçiş belge yazımlarında en ufak bir hatada dahi 1600 euro gibi çok yüksek bir cezanın ödenmesi gerektiği konusuna sürücülerin özellikle dikkat etmesi gerekmektedir. 561/2006 sayılı AB Direktifi iyi bilinmeli, takograf uygulamaları konusunda hataya açık durumlar ortadan kaldırılmalı,ve şirket yönetimleri sürücülerine bu kuralları bozacak talimatlar vermemelidir. Yükün emniyetle taşınması ve taşınmadığı takdirde yaşanabilecek kazaları ortadan kaldırmak için sürücülere yük güvenliği eğitimleri verilerek,yükleme ve bağlamanınbilinçli olarak gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. Ulaştırma Bakanlığı’nın, 2015 yılı içinde yeterli sınav düzenlemesi yapamaması sebebiyle ADR sertifikalı sürücüler ile çalışmak zorunda olan şirketler ciddi bir sıkıntı yaşamaktadırlar. AB ülkeleri,ADR’li yük taşınması sırasında sertifikasyon, araç avadanlıkları ve evrak eksikliğini kabul etmediği için cezalar kesmektedir. Bu nedenle tehlikeli yük taşımasının ADR kurallarına uygun ve AB standartlarında yapılmasına yönelik altyapının tamamlanması gerekmektedir. Özellikle transit geçiş belge uygulamaları ile sürücülere uygulanan vize mağduriyetleri sektörde önemli bir sorundur. Bu uygulamalar nedeniyle Türk taşımacısının maliyeti AB taşımacısından yaklaşık 500 Euro fazla olmaktadır. Ayrıca Türk taşımacısı geçiş belgesi kotaları sebebiyle kısıtlanmaktadır. AB-Türkiye arasında imzalanan gümrük birliği anlaşması gereğince yükünü rahatça ve serbestçe istediği AB üyesi ülkeye satabilen bir ihracatçı yükün taşınması noktasında hem daha fazla ödeme yapmak hem de geçiş belgesi kotası, sürücü vizesi ve oturum süreleri gibi uygulamalar nedeniyle bazen yükünü bir AB üyesi taşımacıya taşıtmak durumunda kalmaktadır. Bulgaristan, Romanya, Macaristan Avusturya ve Çek Cumhuriyeti en çok ceza kesen ülkeler arasında yer almaktadır.”

banner91

banner71