Sıfır ve 2. El satışlarında KDV oranı yüzde 1 veya yüzde 18 oranında kullanılabilir

Yeminli Mali Müşavir Ali Alıç, sıfır ve ikinci el treyler satışlarında KDV oranının talep edildiği takdirde yüzde 1 KDV veya yüzde 18 KDV üzerinden fatura edilebileceğini belirtiyor. Söz konusu işlemler için 3065 sayılı KDV Kanunun 8/2 inci maddesine işaret eden Alıç, yüzde 18 oranı uygulanarak yapılan satışlara ait düzenlenen faturalarda yer alan KDV’nin de alıcı mükellef tarafından aynı kanunun 29/1-a maddesi kapsamında indirim konusu yapmasının yasal olarak mümkün olduğunu söylüyor.

Sıfır ve 2. El satışlarında KDV oranı yüzde 1 veya yüzde 18 oranında kullanılabilir
banner95

Yeminli Mali Müşavir Ali Alıç’ın görüşleri şu şekilde:
“Bilindiği gibi 31/10/2018 tarihli ve 30581 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 4 üncü maddesine göre,
1) Aşağıda GTİP pozisyonu belirtilen ticari amaçla yük ve yolcu taşımada kullanılan;
• 8701.20 tarife alt pozisyonundaki TIR çekicilerinin,
• 87.02 tarife pozisyonundaki şoför dahil 10 ve daha fazla kişi taşımaya mahsus minibüs, midibüs ve otobüslerin,
• 87.04 tarife pozisyonundaki kamyon ve kamyonetlerin (87.03 tarife pozisyonundaki hem yük hem yolcu taşıyan panelvanlar hariç),
• 87.05 tarife pozisyonundaki kurtarıcı, çekici, vinç, mikser, sondaj, yol süpürme aracı, arasöz gibi özel amaçlı araçların,
%18 olan KDV oranı 31 Aralık 2018 tarihine kadar teslimlerde %1’e indirilmişti.
Ancak, 31/12/2018 tarihli 30642 (4. mük.) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 541 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yukarıda GTİP numaraları verilen ticari amaçla yük ve yolcu taşımada kullanılan araçların tesliminde (satışında) %1 oranındaki indirimli KDV oranı uygulaması süresi 31 Mart 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.
2) Ayrıca 541 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (287 nolu Kararın 4’üncü maddesine aşağıdaki GTİP pozisyonuna giren Römorklar da eklenerek) %1 oranında yapılacak ticari araç satışların kapsamı genişletilmiştir. Buna göre; 01/01/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
• 8716.20.00.00.00 (Tarımda kullanılmaya mahsus kendinden yüklemeli veya boşaltmalı römork ve yarı römorklar),
• 8716.31.00.00.00 (Tanker römork ve yarı römorklar),
• 8716.39 (Diğerleri),
• 8716.40.00.00.00 (Diğer römorklar ve yarı römorklar)
GTİP pozisyonuna giren römork teslimlerinde de 31/03/2019 tarihine kadar KDV oranı %1 olarak uygulanacaktır.
541 sayılı Karar ile 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 4’üncü maddesinde yer alan %1 indirimli KDV orana tabi araçların kapsamı genişletilerek ticari amaçla yük ve yolcu taşımada kullanılan araçlar yanında Römork teslimleri de 31/03/2019 tarihine kadar %1 indirimli KDV oranı kapsamına alınmıştır.
3) Önceden olduğu gibi, 287 ve 541 sayılı Cumhurbaşkanı Kararlarına göre 01/01/2019 – 31/03/2019 tarihleri arasında yukarıda 1 ve 2 inci maddelerde belirtilen GTİP ticari amaçla yük ve yolcu taşımada kullanılan araçlar ile römork teslimlerine ilişkin olarak yüklenilen ancak normal yolla telefi edilemeyen KDV, “indirimli oranda KDV İadesi” olarak talep edilemeyecek, sonraki döneme devreden KDV olarak beyan edilecektir.
4) 287 sayılı 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının genişletilmiş 4 üncü maddesi kapsamındaki %1 indirimli KDV oranına tabi araç teslimleri, sadece yeni araç satışları için değil, aynı nitelikteki 2. el araç satışlarını da kapsamaktadır.
5) Yukarıda 1 ve 2. maddelerde belirtilen GTİP pozisyonu kapsamındaki “ticari amaçla yük ve yolcu taşımada kullanılan araçlar ile römork” teslimlerinde 01/01/2019 ile 31/03/2109 tarihleri arasında %1 yerine %18 KDV oranı uygulanmak suretiyle satış yapılması da mümkündür.


Çünkü;
• 287 ve 541 sayılı Cumhurbaşkanı Kararlarına göre, %1 orana tabi teslimlerden kaynaklanan mükellefin yüklenmiş olduğu ve normal yolla telefi edilemediği KDV nin iade edilmeyeceği hükme bağlanmıştır. Bu durumda, söz konusu araçların ilk alımında %18 oranında KDV ödeyen bir mükellef, aynı araç satışında %1 oranında KDV uygulayacağı için (diğer şeyler sabit) %17 oranında ödemiş olduğu KDV yi devletten KDV İadesi olarak geri alamayacaktır. Halbuki 3065 sayılı KDV Kanunun 29/2 maddesi kapsamında indirimli orana tabi satışlar nedeniyle yüklenilen ve normal yolla telefi edilemeyen KDV’nin mükellefe iade edilmesi prensibi vardır. Bu prensibin 287 ve 541 sayılı Kararnameler kapsamında yapılan teslimlerde uygulanmamasının, satıcı mükellefler açısından aleyhe bir durum teşkil ettiği açıktır.
• Ayrıca 3065 sayılı KDV Kanunun “Mükellef” başlıklı 8/2’nci maddesinde “Vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya katma değer vergisini fatura veya benzeri vesikalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halde; düzenlediği bu tür vesikalarda katma değer vergisi gösterenler, bu vergiyi ödemekle mükelleftirler. Bu husus kanuna göre borçlu oldukları vergi tutarından daha yüksek bir meblağı gösteren mükellefler için de geçerlidir.” hükmü yer almaktadır. Söz konusu yasal hükme göre, 287 ve 541 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları kapsamına giren araç satışlarında %1 yerine %18 oranı uygulanmak suretiyle satış yapılması da yasal olarak mümkündür. Bu durumda satış faturasında %18 KDV oranın uygulanması ve yasaya göre söz konusu faturada yer alan %18 oranındaki KDV nin satıcı firma tarafından ödenmesi şarttır.
• Alıcı (müşteri) tarafından konuya baktığımızda, 3065 sayılı KDV Kanunun 29/1-a maddesine göre  “kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi” indirilebilir hükmünün dikkate alınması gerektiği görüşündeyiz.
Bu durumda, 287 ve 541 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları kapsamında %1 indirimli KDV orana tabi ticari amaçla yük ve yolcu taşımada kullanılan araçlar ile römork teslimlerinde, %1 yerine %18 oranında KDV uygulanmak suretiyle satış yapılmasının 3065 sayılı KDV Kanunun 8/2 inci maddesine göre mümkün ve yasal olduğu, bu kapsamda (%18 oranı uygulanarak) yapılan satışlara ait düzenlenen faturalarda yer alan KDV nin de alıcı mükellef tarafından aynı kanunun 29/1-a maddesi kapsamında indirim konusu yapmasının yasal olarak mümkün olduğu, görüşündeyiz.”
 

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2019, 11:44
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner91

banner71