banner201

Nakliyecilere milyonluk destek!

banner250

Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar kapsamında lojistik sektörüne yönelik 1 milyon 800 bin tL'ye kadar önemli destekler sunuluyor.

Nakliyecilere milyonluk destek!
banner231

Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkındaki Karara göre, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile hizmet ihracatının hukuki çerçevesinin oluşturulmasını, hizmet ihracatında sürdürülebilir artışın sağlanması amacıyla ihracata yönelik kurumsal kapasite oluşturulmasına ve kapasitenin güçlendirilmesine, yurt dışı pazarlara erişime, pazarda tutundurmaya ve pazar payını artırmaya yönelik faaliyetlere ilişkin giderler, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanacak.

Karar; döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile hizmet ihracatının tanımını; hizmet ihracatının sınıflandırılmasını ve yöntemlerini; eğitim, fuarcılık, gayrimenkul, kültürel ve yaratıcı endüstriler, lojistik ve taşımacılık, sağlık turizmi, spor turizmi, yönetim danışmanlığı sektörleri ve yeşil hizmetler ile diğer hizmet sektörlerine sağlanan destekleri kapsıyor.

Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5449) da, 20 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Yurt dışı lojistik dağıtım ağlarının kurulması ve/veya işletilmesine yönelik olarak Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşlarına ve kullanıcılara sağlanacak desteklere ilişkin hükümleri kapsayan Kararla; İhracatın etkin ve kapsamlı akışını sağlamak, ihracatçıların uluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine daha hızlı ve rekabetçi fiyatlarla nüfuz etmelerini temin etmek ve önemli pazarlardaki ihracat performansını istikrarlı kılacak altyapı olanaklarını oluşturmak üzere yurt dışı lojistik dağıtım ağlarının kurulmasına ve/veya işletilmesine ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. İşbirliği kuruluşları, destek unsurlarından en fazla 5 yıl süre ile yararlandırılacaklar. Ancak 5 yıl ilave destek süresi verilebilecek. Performans kriterleri 3 yıl boyunca karşılayamayan YLDA’lar destek kapsamı dışında bırakılacaklar. Karar kapsamında kurulan ve işletilen YLDA’larda Türk menşeili ürünlere en az yüzde 50 oranında yer tahsis edilecek.

banner95

Yayınlanan düzenlemede “Lojistik ve Taşımacılık Hizmetlerine Yönelik Tanımlar ve Destek Unsurları” başlığı altına açıklanan detaylar şöyle:

Tescil ve koruma desteği: Yararlanıcıların yurt içinde tescil edilmiş markalarının yurt dışında tesciline ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Pazara giriş belgeleri desteği: Yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 1.800.000 TL tutarında desteklenir.

Birim desteği: Yararlanıcıların en fazla 5 biriminin vergi, resim ve harç dahil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması ve/veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca %50 oranında ve birim başına yıllık en fazla 720.000 TL tutarında desteklenir.

Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği: Yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar ve işbirliği kuruluşları için %50 oranında ve yıllık en fazla 1.800.000 TL tutarında desteklenir.

Bireysel katılım desteği: Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının bireysel katılım sağladığı, Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı etkinliklere ilişkin giderleri %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 300.000 TL tutarında desteklenir.

Milli katılım desteği: Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından belirlenen milli katılıma ilişkin giderleri %60 oranında ve etkinlik başına en fazla 300.000 TL tutarında desteklenir. Bakanlık tarafından uygun görülen milli katılım etkinliğinin organizasyonuna ilişkin olarak işbirliği kuruluşlarının ve milli katılım organizatörlerinin giderleri %60 oranında ve organizasyon başına en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

Ürün yerleştirme desteği: Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca, yararlanıcılar ve işbirliği kuruluşları için %50 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Sektörel alım heyeti ve sektörel ticaret heyeti programları desteği: İşbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen ve bir takvim yılı içinde gerçekleştirecekleri en fazla 5’er adet; sektörel alım heyeti programlarına ilişkin giderleri %50 oranında ve program başına en fazla 600.000 TL, sektörel ticaret heyeti programlarına ilişkin giderleri %50 oranında ve program başına 900.000 TL tutarında desteklenir.

Sanal fuar organizasyon desteği: İşbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen sanal fuara ilişkin organizasyon giderleri %50 oranında ve faaliyet başına en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Yarışma ve etkinlik desteği: İşbirliği kuruluşların lojistik ve taşımacılık sektörüne yönelik olarak düzenledikleri ve Bakanlık tarafından uygun görülen, bir takvim yılı içinde en fazla 1 adet yarışma veya etkinliğe ilişkin giderleri %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Mutlu Doğan

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner174

banner178