banner126

Lojistiğin alınyazısı ‘yazılım’

1 / 7
Lojistiğin alınyazısı 'YAZILIM'

Lojistiğin geleceğinde dijital dönüşüm, yapay zeka, otonom sürüş,  nesnelerin interneti, çoklu kanal, izlenebilirlik önemli yer tutacak. Bu eğilimlerin ortak noktasında  verileri kullanmak ve süreçleri verimli kılmak yatıyor. Yazılım herkesin aynı dili konuşmasını sağlayarak, gelecek için önemli bir anahtar görevi üstleniyor.

Önümüzdeki 5 yıl içinde tüm işletmelerin yüzde 85’inden fazlasının dijital olacağı öngörülüyor. Şirketlerin geleceğindeki bu dijital dönüşüm lojistik sektörünü de içine alıyor. Esasında dijital dönüşümden beklenen verimlilik ve hız lojistik sayesinde elle tutulur olmaya başlanacak.
Dijitalleşme, değer zinciri üzerindeki katma değerli tüm aşamalardan veri alınmasını zorunlu kılıyor. Dolasıyla tedarik zincirinden veri alınması, yorumlanmasındaki kilit rol kaynakların aynı dili konuşmasında yatıyor. Uzunca bir süredir tedarik zinciri veri toplamaya ve aktarmaya başlamış durumda. 20 yıl öncesine kadar hayal dahi edilmeyen verileri bugün toplayıp, kullanabiliyoruz. Ancak bundan sonraki dijital dönüşüm daha fırtınalı bir değişimi gösteriyor. 

Teknoloji şirketleri ile lojistiği birbirinden ayırt etmek zorlaşacak
Günümüzde yazılımların temel olarak yapacağı fonksiyon tüm süreçlerin uçtan uca entegre olması şeklinde. Lojistik süreçler her hangi bir uçta olduğu gibi bütün uçları da kapsayacak şekilde olabilir. Bu ne nedenle teknoloji şirketleri ile lojistik sektörünü birbirinden ayırt etmek zorlaşacak.
Entegre lojistik hizmeti veren firmalar süreçlerinde kendi bünyesinde geliştirmiş olduğu yazılımları kullanıyor. Burada can alıcı nokta müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre yazımların geliştirilmesi ve güncellenmesidir. Yaşayan yazılımlar kaynakların verimli kullanılması ve süreçlerin etkin kullanılması için önemli bir rekabet  unsuru olarak ortaya çıkıyor.

Bir kere almakla 
yazılım ihtiyacı giderilmiyor
Yazılım tedarikçisi firmalar da bunun önemi üzerinde duruyor. Bir yazılımın kullanıma alınması, sürdürülebilir ve geliştirilebilir bir verimlilik ve katma değer ortamı yaratılması, yalnızca bir kerelik yazılım satın alma bütçesi ayırmakla sağlanamıyor. SOFT Genel Müdürü Erdal Kılıç’ın görüşleri şöyle: “Yazılımın işletme bünyesine uyarlanması, süreçlerin tanımlanması, sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, kullanıcı desteğinin sağlanması ve yazılım tedarikçisi ile doğru ve her iki taraf için de verimli bir iletişim sağlanması için yetkin insan kaynaklarının da sağlanması gerekiyor. Bu kaynakların bilgi işlem altyapısı yönetimi ile birlikte değil, iş geliştirme süreçleri yönetimi ile birlikte ele alınması en doğru yaklaşım.”

Lojistik sektörü yazılım konusunda istenen seviyede değil
Son yıllarda sektörün iş süreçlerini doğru ve sistemsel yönetme eğilimleri artmış olsa da yazılım alanındaki uygulama kullanma talebi ve farkındalık sektörün büyüklüğü ve ekonomi içindeki hacminin genişliğine göre yeterli seviyede değil. Siber Yazılım CEO’su Kenan Çelik bunun sebebini şöyle açıklıyor:  “Çünkü sistematik çalışmayı sadece yazılım programı etkinliği olarak değerlendirmemek gerekir. Öncelikli olarak sektörün sürdürülebilir yapılar kurmak adına ihtiyaçlarını iyi analiz ediyor ve ihtiyaca yönelik çalışmalar içinde oluyor olması gerekir. İş süreçlerini ve iş akış şemasını uygulanabilir hale getirmesi gerekir. Bu iş akışlarını engelleyen ve sekteye uğratan sorunları ortak bir noktada çözüme kavuşturuyor olması gerekir. Bu tür işlemlerden sonra verimli bir iş ortamı yaratıldığı an artık yazılım programlarının işlevleri başlamaktadır. Yazılım programlarının yanı sıra bu süreçleri iyi bir şekilde yönetecek insan kaynağını oluşturmak ve sürekli olarak yazılım programları ile eş zamanlı olarak geliştirmek zorunda olmalıdırlar. Günümüzde sektörel eğitim programlarının olması, sektöre ilişkin üniversite eğitimleri, birçok lojistik şirketinin akademiler kuruyor olması sektörün ihtiyacı olan yetişmiş personel açığını karşılayacaktır.”

Lojistiğin alınyazısı 'YAZILIM'

Lojistiğin geleceğinde dijital dönüşüm, yapay zeka, otonom sürüş, nesnelerin interneti, çoklu kanal, izlenebilirlik önemli yer tutacak. Bu eğilimlerin ortak noktasında verileri kullanmak ve süreçleri verimli kılmak yatıyor. Yazılım herkesin aynı dili konuşmasını sağlayarak, gelecek için önemli bir anahtar görevi üstleniyor.

Önümüzdeki 5 yıl içinde tüm işletmelerin yüzde 85’inden fazlasının dijital olacağı öngörülüyor. Şirketlerin geleceğindeki bu dijital dönüşüm lojistik sektörünü de içine alıyor. Esasında dijital dönüşümden beklenen verimlilik ve hız lojistik sayesinde elle tutulur olmaya başlanacak.
Dijitalleşme, değer zinciri üzerindeki katma değerli tüm aşamalardan veri alınmasını zorunlu kılıyor. Dolasıyla tedarik zincirinden veri alınması, yorumlanmasındaki kilit rol kaynakların aynı dili konuşmasında yatıyor. Uzunca bir süredir tedarik zinciri veri toplamaya ve aktarmaya başlamış durumda. 20 yıl öncesine kadar hayal dahi edilmeyen verileri bugün toplayıp, kullanabiliyoruz. Ancak bundan sonraki dijital dönüşüm daha fırtınalı bir değişimi gösteriyor.

Teknoloji şirketleri ile lojistiği birbirinden ayırt etmek zorlaşacak
Günümüzde yazılımların temel olarak yapacağı fonksiyon tüm süreçlerin uçtan uca entegre olması şeklinde. Lojistik süreçler her hangi bir uçta olduğu gibi bütün uçları da kapsayacak şekilde olabilir. Bu ne nedenle teknoloji şirketleri ile lojistik sektörünü birbirinden ayırt etmek zorlaşacak.
Entegre lojistik hizmeti veren firmalar süreçlerinde kendi bünyesinde geliştirmiş olduğu yazılımları kullanıyor. Burada can alıcı nokta müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre yazımların geliştirilmesi ve güncellenmesidir. Yaşayan yazılımlar kaynakların verimli kullanılması ve süreçlerin etkin kullanılması için önemli bir rekabet unsuru olarak ortaya çıkıyor.

Bir kere almakla
yazılım ihtiyacı giderilmiyor
Yazılım tedarikçisi firmalar da bunun önemi üzerinde duruyor. Bir yazılımın kullanıma alınması, sürdürülebilir ve geliştirilebilir bir verimlilik ve katma değer ortamı yaratılması, yalnızca bir kerelik yazılım satın alma bütçesi ayırmakla sağlanamıyor. SOFT Genel Müdürü Erdal Kılıç’ın görüşleri şöyle: “Yazılımın işletme bünyesine uyarlanması, süreçlerin tanımlanması, sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, kullanıcı desteğinin sağlanması ve yazılım tedarikçisi ile doğru ve her iki taraf için de verimli bir iletişim sağlanması için yetkin insan kaynaklarının da sağlanması gerekiyor. Bu kaynakların bilgi işlem altyapısı yönetimi ile birlikte değil, iş geliştirme süreçleri yönetimi ile birlikte ele alınması en doğru yaklaşım.”

Lojistik sektörü yazılım konusunda istenen seviyede değil
Son yıllarda sektörün iş süreçlerini doğru ve sistemsel yönetme eğilimleri artmış olsa da yazılım alanındaki uygulama kullanma talebi ve farkındalık sektörün büyüklüğü ve ekonomi içindeki hacminin genişliğine göre yeterli seviyede değil. Siber Yazılım CEO’su Kenan Çelik bunun sebebini şöyle açıklıyor: “Çünkü sistematik çalışmayı sadece yazılım programı etkinliği olarak değerlendirmemek gerekir. Öncelikli olarak sektörün sürdürülebilir yapılar kurmak adına ihtiyaçlarını iyi analiz ediyor ve ihtiyaca yönelik çalışmalar içinde oluyor olması gerekir. İş süreçlerini ve iş akış şemasını uygulanabilir hale getirmesi gerekir. Bu iş akışlarını engelleyen ve sekteye uğratan sorunları ortak bir noktada çözüme kavuşturuyor olması gerekir. Bu tür işlemlerden sonra verimli bir iş ortamı yaratıldığı an artık yazılım programlarının işlevleri başlamaktadır. Yazılım programlarının yanı sıra bu süreçleri iyi bir şekilde yönetecek insan kaynağını oluşturmak ve sürekli olarak yazılım programları ile eş zamanlı olarak geliştirmek zorunda olmalıdırlar. Günümüzde sektörel eğitim programlarının olması, sektöre ilişkin üniversite eğitimleri, birçok lojistik şirketinin akademiler kuruyor olması sektörün ihtiyacı olan yetişmiş personel açığını karşılayacaktır.”