banner126

Lojistiğin alınyazısı ‘yazılım’

2 / 7
Ekol Lojistik Ar-Ge Direktörü Erdem Özsalih:
Ar-Ge Merkezi’nde geliştirilen Quadro, 
Ekol’ün üstüne tam oturuyor

Ekol müşterilerine vermekte olduğu tüm hizmetler kapsamında (taşımacılık, depo yönetimi, gümrükleme ve dış ticaret) kendi bünyesinde geliştirmiş olduğu yazılımları kullanıyor. Taşımacılık operasyonlarında Ekol Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirilen “Quadro” isimli Taşımacılık Yönetim Sistemi (TYS) kullanılıyor, bu yazılım ile bütün taşıma siparişleri baştan sona güncel olarak takip edilebiliyor. Bu yazılım sayesinde gelen siparişler optimum bir şekilde planlanıyor ve yönetiliyor. Bu sistemle entegre çalışan web platformu sayesinde tüm Ekol müşterileri yüklerine ait anlık bilgileri (lokasyon, tahmini teslim zamanı, araç bilgileri vb.) takip edilebiliyor. Ayrıca hava/deniz taşımacılığı, gümrükleme, gümrüklü depolama, fuar lojistiği,  gibi hizmetlerimiz de bu sistemin ilgili modülleri kullanılarak yönetiliyor. 
Bahsedilen ana Taşımacılık Yönetim Sistemimizin yanı sıra, bu sistem ile entegre çalışan ve Ar-Ge Merkezi içerisinde farklı amaçlar doğrultusunda geliştirilmiş QuadroLite (Qlite), Filo Yönetimi (FM) ve QuadroDomestic programları bulunuyor. Ekol’ün Avrupa faaliyetleri için geliştirilmiş olan Qlite, faaliyet gösterilen her bir ülke için kullanılan alfabeye ve ülkenin regülasyonlarına uygun olarak özelleştiriliyor. Sistemler arası entegrasyon sayesinde de Ekol bünyesinde faaliyet gösteren her bir lokasyondaki yük, iş emri, araç takibi sistemsel bir akış ile yapılabiliyor. 
Ekol’ün sahip olduğu filonun durum takibi için de Filo Yönetim Sistemi ile çalışılıyor. Bu yazılım ile filo araç hareketleri düzenli olarak iş emirleri üzerinden kayıt altına alınıyor ve zamanında teslimat, boş km azaltımı, bakım takibi-planlaması gibi geliştirmeler ile maliyet azaltıcı önlemler alınabiliyor. Ayrıca bu yazılıma bağlı geliştirilen mobil uygulamalar ile şoförler ile sistem üzerinden anlık bilgi akışı gerçekleştirilebiliyor. 
Ekol Türkiye içinde yaptığı taşımacılığın sistemsel takibini ise QuadroDomestic isimli yazılım ile gerçekleştiriyor. Yurtiçi nakliye planlamaları, takibi ve sistemsel raporlanmaları da bu sistem üzerinden yürütülüyor. 
Ekol Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirilmiş olan başka bir yazılım da Depo Yönetim Sistemi olan Rainbow’dur. Bu yazılım kullanılarak depoya gelen, gelecek olan ve ya çıkışı yapılacak olan tüm mallar ve depolama sürecinde olan malların lokasyonları ve anlık durumları takip edilebiliyor. Depo Yönetim Sistemi ile entegre çalışan otomasyon çözümleri de kurum bünyesinde tasarlanıyor ve donanım geliştirme, kurulum ve yazılım geliştirme çalışmaları yetkin bir otomasyon ekibi tarafından gerçekleştiriliyor.

Müşterinin özel 
talebine göre 
özelleştirilebiliyor
Bu iki yazılım da gerek taşımacılık gerekse depolama hizmetlerinin optimize edilmesi ve müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmemiz adına sürekli geliştirilmekte ve müşterilerimizin özel taleplerine göre özelleştirilebiliyor. 
Ar-Ge Merkezi bünyesinde bulunan yetkin optimizasyon ekibi ile bu yazılımlar içerisinde araç yükleme, rota belirleme, kaynak planlama ve depolama optimizasyonu gibi konularda çalışmalar yapılıyor. Hem yazılımların içerisinde bulunan algoritmalar, hem de dış kaynaklardan da yararlanarak geliştirilen optimizasyon yazılımları sayesinde, yapılan planlamaların verimliliğinde Ekol son teknolojilerden yararlanıyor. 

Rekabet avantajı sağlıyor
Ekol birçok farklı sektörde, bir çok farklı müşteriye hizmet veriyor. Bu doğrultuda kurum bünyesinde bulunan diğer departmanlar ile yakın çalışan Ekol Ar-Ge Merkezi kendi geliştirmiş olduğu teknolojileri sürekli geliştirmeye ve sunduğu hizmetleri müşteri taleplerine göre sektör ve müşteri bazlı olarak özelleştirmeye odaklanıyor. Ekol, teknoloji ve Ar-Ge yatırımları sayesinde, müşterilerine inovatif çözümler geliştirmekte ve hizmet kalitesini sürekli olarak arttırıyor. Bu kapsamda yürüttüğü projeler ile birlikte Ekol, iş süreçlerini optimize edilerek daha verimli ve daha hızlı hale getiriyor. Bu yapı sayesinde Ekol sektör içerisinde, faaliyetlerini sürdürdüğü 15 ülkede ciddi bir rekabet avantajına sahiptir. 

Dış kaynak kullanımı
Ekol tarafından verilen temel hizmetler dışında, kurumsal iş süreçleri için, özellikle proje yönetimi ve talep yönetimi, satış ve müşteri ilişkileri yönetimi ve kurumsal kaynak planlaması alanlarında dış kaynaklı yazılımlar (sırası ile JIRA, Salesforce, SAP) kullanılıyor. Günümüz teknolojisindeki hızlı değişime ve kurumsal iş süreçlerindeki iyileştirme hedeflerine paralel, hem iç hem dış taleplere destek verebilmek amacı ile Ekol Ar-Ge Merkezi, kendi bünyesinde bu dış kaynaklı yazılımlar konusunda da uzman personel barındırıyor. Bu personelleri sayesinde Ekol, taleplere ve değişim hızına daha hızlı ve kaliteli cevap verebiliyor.

Yazılım geliştirme insan 
kaynağı havuzu küçülüyor 
Teknoloji geliştirme konusunda ülkemizdeki kaliteli üniversitelerin başarılı programları ve genç dinamik nüfus ciddi bir avantaj olarak düşünülebilir. Ekol Ar-Ge Merkezi şirketin uluslararası yapılanması ve hızlı büyüme ivmesine paralel olarak her yıl yeni mezunlar başta olmak üzere teknoloji ve mühendislik alanında önemli istihdam olanakları yaratıyor. Ekol ailesine katılan genç yetenekleri yüksek öğrenim teşvikleri ve hem kurum içerisinde hem de kurum dışında gerçekleştirdiği eğitim programlarıyla geleceğe hazırlıyor ve en değerli kaynaklarıyla geleceğine yatırım yapıyor. Bunun yanında, ülkemizdeki genç ve dinamik nüfus avantajı talep tarafındaki hızlı büyümeye de paralel zamanla azalıyor. Özellikle yazılım geliştirme rolleriyle ilgili kaynak havuzu farklı sektörlerin de bu konulardaki yatırımları düşünüldüğünde yavaş yavaş küçülüyor.
Ekol faaliyet yürüttüğü diğer ülkelerde kullanılan teknolojileri Türkiye’deki Ar-Ge Merkezi’nde geliştirmektedir, mevcut yetkinlikler ve geçmişten gelen bilgi birikimi ile yeni girdiği pazarlarda rekabet avantajı yakalıyor.

Ekol Lojistik Ar-Ge Direktörü Erdem Özsalih:
Ar-Ge Merkezi’nde geliştirilen Quadro,
Ekol’ün üstüne tam oturuyor

Ekol müşterilerine vermekte olduğu tüm hizmetler kapsamında (taşımacılık, depo yönetimi, gümrükleme ve dış ticaret) kendi bünyesinde geliştirmiş olduğu yazılımları kullanıyor. Taşımacılık operasyonlarında Ekol Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirilen “Quadro” isimli Taşımacılık Yönetim Sistemi (TYS) kullanılıyor, bu yazılım ile bütün taşıma siparişleri baştan sona güncel olarak takip edilebiliyor. Bu yazılım sayesinde gelen siparişler optimum bir şekilde planlanıyor ve yönetiliyor. Bu sistemle entegre çalışan web platformu sayesinde tüm Ekol müşterileri yüklerine ait anlık bilgileri (lokasyon, tahmini teslim zamanı, araç bilgileri vb.) takip edilebiliyor. Ayrıca hava/deniz taşımacılığı, gümrükleme, gümrüklü depolama, fuar lojistiği, gibi hizmetlerimiz de bu sistemin ilgili modülleri kullanılarak yönetiliyor.
Bahsedilen ana Taşımacılık Yönetim Sistemimizin yanı sıra, bu sistem ile entegre çalışan ve Ar-Ge Merkezi içerisinde farklı amaçlar doğrultusunda geliştirilmiş QuadroLite (Qlite), Filo Yönetimi (FM) ve QuadroDomestic programları bulunuyor. Ekol’ün Avrupa faaliyetleri için geliştirilmiş olan Qlite, faaliyet gösterilen her bir ülke için kullanılan alfabeye ve ülkenin regülasyonlarına uygun olarak özelleştiriliyor. Sistemler arası entegrasyon sayesinde de Ekol bünyesinde faaliyet gösteren her bir lokasyondaki yük, iş emri, araç takibi sistemsel bir akış ile yapılabiliyor.
Ekol’ün sahip olduğu filonun durum takibi için de Filo Yönetim Sistemi ile çalışılıyor. Bu yazılım ile filo araç hareketleri düzenli olarak iş emirleri üzerinden kayıt altına alınıyor ve zamanında teslimat, boş km azaltımı, bakım takibi-planlaması gibi geliştirmeler ile maliyet azaltıcı önlemler alınabiliyor. Ayrıca bu yazılıma bağlı geliştirilen mobil uygulamalar ile şoförler ile sistem üzerinden anlık bilgi akışı gerçekleştirilebiliyor.
Ekol Türkiye içinde yaptığı taşımacılığın sistemsel takibini ise QuadroDomestic isimli yazılım ile gerçekleştiriyor. Yurtiçi nakliye planlamaları, takibi ve sistemsel raporlanmaları da bu sistem üzerinden yürütülüyor.
Ekol Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirilmiş olan başka bir yazılım da Depo Yönetim Sistemi olan Rainbow’dur. Bu yazılım kullanılarak depoya gelen, gelecek olan ve ya çıkışı yapılacak olan tüm mallar ve depolama sürecinde olan malların lokasyonları ve anlık durumları takip edilebiliyor. Depo Yönetim Sistemi ile entegre çalışan otomasyon çözümleri de kurum bünyesinde tasarlanıyor ve donanım geliştirme, kurulum ve yazılım geliştirme çalışmaları yetkin bir otomasyon ekibi tarafından gerçekleştiriliyor.

Müşterinin özel
talebine göre
özelleştirilebiliyor
Bu iki yazılım da gerek taşımacılık gerekse depolama hizmetlerinin optimize edilmesi ve müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmemiz adına sürekli geliştirilmekte ve müşterilerimizin özel taleplerine göre özelleştirilebiliyor.
Ar-Ge Merkezi bünyesinde bulunan yetkin optimizasyon ekibi ile bu yazılımlar içerisinde araç yükleme, rota belirleme, kaynak planlama ve depolama optimizasyonu gibi konularda çalışmalar yapılıyor. Hem yazılımların içerisinde bulunan algoritmalar, hem de dış kaynaklardan da yararlanarak geliştirilen optimizasyon yazılımları sayesinde, yapılan planlamaların verimliliğinde Ekol son teknolojilerden yararlanıyor.

Rekabet avantajı sağlıyor
Ekol birçok farklı sektörde, bir çok farklı müşteriye hizmet veriyor. Bu doğrultuda kurum bünyesinde bulunan diğer departmanlar ile yakın çalışan Ekol Ar-Ge Merkezi kendi geliştirmiş olduğu teknolojileri sürekli geliştirmeye ve sunduğu hizmetleri müşteri taleplerine göre sektör ve müşteri bazlı olarak özelleştirmeye odaklanıyor. Ekol, teknoloji ve Ar-Ge yatırımları sayesinde, müşterilerine inovatif çözümler geliştirmekte ve hizmet kalitesini sürekli olarak arttırıyor. Bu kapsamda yürüttüğü projeler ile birlikte Ekol, iş süreçlerini optimize edilerek daha verimli ve daha hızlı hale getiriyor. Bu yapı sayesinde Ekol sektör içerisinde, faaliyetlerini sürdürdüğü 15 ülkede ciddi bir rekabet avantajına sahiptir.

Dış kaynak kullanımı
Ekol tarafından verilen temel hizmetler dışında, kurumsal iş süreçleri için, özellikle proje yönetimi ve talep yönetimi, satış ve müşteri ilişkileri yönetimi ve kurumsal kaynak planlaması alanlarında dış kaynaklı yazılımlar (sırası ile JIRA, Salesforce, SAP) kullanılıyor. Günümüz teknolojisindeki hızlı değişime ve kurumsal iş süreçlerindeki iyileştirme hedeflerine paralel, hem iç hem dış taleplere destek verebilmek amacı ile Ekol Ar-Ge Merkezi, kendi bünyesinde bu dış kaynaklı yazılımlar konusunda da uzman personel barındırıyor. Bu personelleri sayesinde Ekol, taleplere ve değişim hızına daha hızlı ve kaliteli cevap verebiliyor.

Yazılım geliştirme insan
kaynağı havuzu küçülüyor
Teknoloji geliştirme konusunda ülkemizdeki kaliteli üniversitelerin başarılı programları ve genç dinamik nüfus ciddi bir avantaj olarak düşünülebilir. Ekol Ar-Ge Merkezi şirketin uluslararası yapılanması ve hızlı büyüme ivmesine paralel olarak her yıl yeni mezunlar başta olmak üzere teknoloji ve mühendislik alanında önemli istihdam olanakları yaratıyor. Ekol ailesine katılan genç yetenekleri yüksek öğrenim teşvikleri ve hem kurum içerisinde hem de kurum dışında gerçekleştirdiği eğitim programlarıyla geleceğe hazırlıyor ve en değerli kaynaklarıyla geleceğine yatırım yapıyor. Bunun yanında, ülkemizdeki genç ve dinamik nüfus avantajı talep tarafındaki hızlı büyümeye de paralel zamanla azalıyor. Özellikle yazılım geliştirme rolleriyle ilgili kaynak havuzu farklı sektörlerin de bu konulardaki yatırımları düşünüldüğünde yavaş yavaş küçülüyor.
Ekol faaliyet yürüttüğü diğer ülkelerde kullanılan teknolojileri Türkiye’deki Ar-Ge Merkezi’nde geliştirmektedir, mevcut yetkinlikler ve geçmişten gelen bilgi birikimi ile yeni girdiği pazarlarda rekabet avantajı yakalıyor.