TSE, muayene merkezi açıyor

TSE Ulaşım ve Lojistik Merkezi Başkanlığı Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürü Özlem Gümrah, TSE yakın bir zaman içerisinde muayene merkezlerini faaliyete alarak, ADR’li olmayan tankerlerin belirlenen kriterler doğrultusunda testlerini gerçekleştireceğini söyledi. Şubat ayı itibariyle 250’nin üzerinde başvuru alındığını ve sonuçlandırıldığını belirten Gümrah, yaklaşık 30 adet tasarım onayı başvurusu alındığı bilgisini verdi.

TSE, muayene merkezi  açıyor
banner95

Özlem Gümrah, yapılan testleri ve süreçleri anlattı: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile 6 Mart 2013 tarihinde imzalanan ‘Yetki Devri Protokolü’ ile tehlikeli mal taşımacılığı hususundaki muayene ve belgelendirme işlemleri TSE’nin yetki alanına girdi. Bu yetki kapsamında TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü olarak, Araç ADR uygunluk, tasarım onayı, üretim ve üretim yeri uygunluğu ve ilk, ara, periyodik, istisnai muayene alanlarında faaliyet gösteriyoruz.

TSE TMKT Müdürlüğü 01.07.2013 tarihi itibariyle başvuruları almaya başladı.

Ambalajlar, Orta Boy Dökme Yük Konteynerleri (IBC), Büyük Ambalajlar, Tanklar, Basınçlı Kaplar ve CSC Kapsamı Dışında Kalan Dökme Yük Konteynerleri kapsamında faaliyet gösteren firmalarımızın TSE’den tasarım onayı almaları gerekiyor.

Tasarım onayı başvurularında firmalarımızdan, Taşıma Ünitesi Tanımı, taşınacak Tehlikeli Maddelerin Listesi, Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri, Boyutlar/Ayrıntılı Çizimler, Hesaplama Notları ve Sonuçları, Firmada Yapılabilen Deneyler, Isıl İşlem Tanımı, Test Prosedürleri, İmalat Akış Şeması, Kalite Planı gibi dokümanlar talep ediliyor.

Üretim denetiminde başvurulan tasarım tipi için firmanın yapabilirliği, Üretim Kayıtları, Testlerin Raporları, Isıl İşlem Kayıtları, Kalibrasyon Kayıtları, Kalite Sistemi, Firma Teknik Altyapısı ve İlk Muayene Testlerinin incelenmesi yoluyla denetleniyor.

Tankın Teknik Yeterliliğinin İncelenmesi aşamasında ise tank tipinin doğrulanması, taşınacak maddeler ile tank tipinin uygunluğunun kontrolü, tank tasarımının doğrulanması, hesap kontrolü, teçhizat  kontrolü, tank hasar koruması ve teçhizat koruması kontrolü,  sonlu eleman analizi ve prototip testleri gerçekleştiriliyor.

Ambalajların tasarım onayı aşamasında, Ambalaj Tipinin Doğrulanması, Kapasitenin Taşıma Modlarına Uygunluğunun Kontrol Edilmesi, Taşınacak Madde ile Ambalajın Uygunluğunun Kontrolü (Yönetmelikler, Kimyasal Uyumluluk vb.) işlemleri gerçekleştirilir.  Ambalajın Tasarımının İlgili Yönetmeliğin Şartlarına Uygunluğunun Kontrolü ve Hacim ve Doldurma Derecesi gibi Hesaplar yapılıyor.

Ambalajlara uygulanan testler ve deneyler, ambalaj malzemesine, ambalaj türüne, taşınacak maddenin katı ya da sıvı olmasına, ambalajın kombine, kompozit ya da tek ambalaj olmasına göre değişiyor.

Tanklar için muayeneler TS EN 12972 standardına göre gerçekleştiriliyor.

01.01.2014 tarihinden sonra Türkiye’de üretilmiş her bir tankın TSE tarafından İlk Muayeneye tabi tutulması gerekiyor. 01/01/2014 tarihinden önce, tasarım onayını yetkili bir kuruluştan almış olan bir üretici tarafından üretilen tanklardan, söz konusu yetkili kuruluş tarafından düzenlenmiş olan muayene onay sertifikaları, TSE uzmanları tarafından değerlendiriliyor.  Bu tanklara TSE uzmanı tarafından gerekli görüldüğü hallerde muayene yapılmak suretiyle onay veriliyor.

Her bir tank ilgili tasarım onay sertifikasındaki kriterlere göre kontrol ediliyor. Bu muayene sırasında, Tasarım Özelliklerin Kontrolü, Tankın İç Ve Dış Muayenesi, Hidrolik Basınç, Sızdırmazlık, Su Kapasitesi Tayini, Hizmet Teçhizatının Kontrolü ve Tank İskelet Yapısının Kontrolü gerçekleştiriliyor.

Tankların Periyodik Muayeneleri,  tankın tipine göre 5 veya 6 yılda bir gerçekleştiriliyor. Ara Muayene ise tankın tipine göre 2.5 veya 3 yılda bir gerçekleştiriliyor.

Firmalarımız, tüm süreçlerle ilgili bilgiye tmt.tse.org.tr adresinden ulaşılabilirler.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner91

banner71